Skip to main content

Stripabryggeriet: Gallerium

Utställnings- och evenemangslokal

Kontaktperson

Vi är belägna i Stripa Gruvmiljö som sedan 2006 är ett byggnadsminne. Vi är inrymda i Mekaniska verkstaden och Välfärdshuset. I Mekaniska verkstaden har vi pub samt bryggeri och i Välfärdshuset ligger vårt galleri – Gallerirum. Vi har beslutat att så långt det är möjligt bevara våra lokaler i ”befintligt skick”.