Skip to main content

Besök Linde AB om utvecklingsplanerna för Stripa gruvmiljö

Nyhet   •   Okt 21, 2016 20:10 CEST

Lindesbergs kommunala bolag Fastigheter i Linde AB och Besök Linde AB vill sälja Stripa gruvmiljö till en "intressent" som har för avsikt att utveckla byggnadsminnesmärket Stripa gruvmiljö och bedriva egen verksamhet på området. Men i väntan på att en eventuell försäljning är genomförd pågår utvecklingsplanerna för Stripa gruvmiljö som vanligt, meddelar Åsa Jönsson-Carlsson - VD i Besök Linde AB.

Nätverket Lindekultur frågade inför dialogmötet på onsdag (26 oktober) om Kulturarv Bergslagen: Vad har Besök Linde AB respektive Fastigheter i Lindesbergs AB för utvecklingsplaner för Stripa Gruvmiljö?

Åsa Jönsson-Carlsson - VD i Besök Linde AB - svarar så här:

"Besök Linde AB:s utvecklingsplaner för Stripa Gruvmiljö pågår som vanligt tills en eventuell försäljning är genomförd.

Vi jobbar tätt tillsammans med Fastigheter i Lindesbergs AB (FALAB), Länsstyrelsen, Intresseföreningen Bergslaget, Riksantikvarieämbetet, Kulturenheten på Lindesbergs kommun samt hyresgäster för en utveckling av hela området.

Fastigheter i Lindesbergs AB (FALAB), tillsammans med Länsstyrelsen, säkerställer att byggnaderna tas om hand.

Besök Linde AB (BELAB) har och fortsätter att jobba med utökade öppettider samt förlängning av säsongen - exempelvis genom att utöka utbudet av aktiviteter på området.

Av Intresseföreningen Bergslaget får vi inspiration - bland annat genom deltagande vid deras anordnade workshops. De bidrar även med stöd till marknadsföringsmaterial såsom foldrar, skyltar samt karta över området m.m. Allt detta har underlättat vårt arbete men även bidragit till en större upplevelse för våra besökare.

På uppdrag av Riksantikvarieämbetet har vi, tillsammans med CNV (Centrum för Naturvård), upprättat en interpretationsplan för hela området. I interpretationsplanen framhävs de värden vi önskar lyfta fram i Stripa, från kultur- och naturvärden till berättelser om platsen. I uppdraget ingick det även att ta fram en produkt och vi valde en ljudupplevelse. I flera av byggnaderna finns det nu autentiska bakgrundsljud som förstärker upplevelsen vid en guidad tur. Detta arbete har bekostats av Riksantikvarieämbetet. Tillsammans med Länsstyrelsen gör vi just nu en tillgänglighetskartläggning över området.

Vi har ett mycket nära och gott samarbete med Kulturenheten på Lindesbergs kommun och dess personal".