Skip to main content

Förening får svar om kulturarvsarbetet i Lindesbergs kommun

Nyhet   •   Jan 29, 2017 08:00 CET

Bilden: Munkhyttans skolmuseum

Vilken form av samarbete tänker kommunens styrande ha med Linde Fornminnes- och Hembygdsförenings vad gäller kulturarvsfrågor i fortsättningen? Det är en av frågorna som föreningen ställer i ett öppet brev till Kommunstyrelsen och Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun. Nu har föreningen fått svar av kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S).

"Jag hoppas att vi kan ha ett gott samarbete och hitta bra hållbara lösningar. Vi vill ha ett bra samarbete med alla våra föreningar. Men vår uppgift är också att fördela de medel vi har till föreningarna rättvist. Ett beslut är taget att vi prioriterar barn- och ungdomsverksamhet. Alla föreningar bedriver ideellt arbete, det är grundpelaren i föreningslivet. Men naturligtvis ska vi vara med och hitta lösningar på vissa verksamheter", skriver kommunstyrelsens ordförande Irja Gustavsson (S).

Hon hänvisar till ett samtal med FALAB (Lindesbergs kommuns fastighetsbolag) där hon fått besked om att en eventuell skogsförsäljning blir tidigast 2018. "Så vi har tid under 2017 att diskutera olika alternativ för Munkhyttans skola".

"Frågorna runt stadsmodellen och var den slutligen ska stå är en svår fråga. Det är ni som äger modellen. Tillsammans med kulturenheten får vi fortsätta våra diskussioner", skriver Irja Gustavsson.

Frågorna om kulturarvsarbetet i Lindesbergs kommun

För Linde Fornminnes- och Hembygdsförenings fortsatta ideella engagemang och för föreningens planering av verksamheten är det av största vikt att kommunens styre inom rimlig tid ger besked om hur man tänker sig samarbetet med föreningen skall gestalta sig i framtiden, skriver Linde Fornminnes- och Hembygdsförenings i ett öppet brev till Kommunstyrelsen och Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun.

Vad gäller Munkhyttans skolmuseum har FALAB presenterat tre alternativ för museet öde i samband med försäljning av Munkhytteskogen: antingen följer museet med skogen till ny ägare, vilket sannolikt skulle betyda ett slut för museet eller att FALAB som ägare direkt eller via kommunen hyr ut museet till föreningen. I det senare fallet är frågan:

  • Är ett samarbete mellan kommunen och föreningen möjlig?
  • Hur kommer de ekonomiska förutsättningarna för museet att se ut?

Vad gäller stadsmodellen:

  • Var ska modellen slutligen ställas?
  • Vilken roll skall föreningen ha i det fortsatta arbetet med att för stadens invånare, skolelever och besökande visa stadens historia med modellen som utgångspunkt?

Den övergripande frågan som föreningen önskar svar på är alltså:

  • Vilken form av samarbete tänker kommunens styrande ha med Linde Fornminnes- och Hembygdsförenings vad gäller kulturarvsfrågor i fortsättningen ?

Läs mer: Förening vill ha svar om kulturarvsarbetet i Lindesbergs kommun>>