Skip to main content

Förening vill ha svar om kulturarvsarbetet i Lindesbergs kommun

Nyhet   •   Nov 01, 2016 08:00 CET

Bilden: Munkhyttans skolmuseum

Vilken form av samarbete tänker kommunens styrande ha med Linde Fornminnes- och Hembygdsförenings vad gäller kulturarvsfrågor i fortsättningen? Det är en av frågorna som föreningen ställer i ett öppet brev till Kommunstyrelsen och Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun.

Linde Fornminnes- och Hembygdsförening ingår i Örebro läns hembygdsförbund och är en av de aktörer som arbetar för att bevara, tillvarata och föra vidare kulturarvet till kommande generationer. I ett öppet brev skriver föreningen angående samarbete kring kulturarvsarbetet i Lindesbergs kommun:

"En del av föreningens verksamhet är att i Munkhyttans skolmuseum visa hur en byskola på landet fungerade för ca 100 år sedan och under vilka omständigheter barnen då levde. Vi tar där emot klasser, åk 2, från Lindesbergs kommun, som får uppleva en skoldag från den tiden. Det rör sig om 150-200 elever varje år. Vi visar också skolan för allmänheten alla söndagar under sommaren.

Allt arbete med skoldagar och öppethållande sker med ideella krafter av Hembygdsföreningens medlemmar. Likaså har skolmuseet iordningställts av föreningen, senast lärarinnebostaden på bottenplanet, under överinseende av Länsantikvarie Ch. Thorgén och med finansiellt stöd från Riksantikvarieämbetets satsning "Hus med historia" drygt 15.000 kr och från Sparbanks-stiftelsen med 15.000 kr. Medlemmarnas arbetsinsats värderades till drygt 20.000 kr. Föreningen möblerade också rummet innanför köket.

En annan satsning som vi engagerar oss i är att för barn och ungdomar visa hur deras hemstad såg ut för ca 100 år sedan. Det är en del av lokalhistorien som ingår i skolans kursplaner på olika stadier. Vi visar skolklasser den del av "Modellstaden Lindesberg på 1920-talet" som idag är klar till drygt 60 %. Dessutom är det av stort intresse för den vuxna befolkningen, såväl infödda som utifrån kommande från länet och hela landet att se hur modellstaden växer fram. Under året t o m halva september har fler än 1.700 besökare tagit del av och beundrat modellstaden.

Arbetet med modellen påbörjades av museiansvariga vid Lindesbergs museum, Lars Hagström och Ing-Marie Tarkkanen, inför 350-års jubiléet 1993. 2012 erbjöds Linde Fornminnes- och Hembygdsförening ta över modellen och fortsätta arbetet. Då hade man endast hunnit göra den topografiska bottenplattan och kyrkan. Idag beräknar vi vara klara till 2018.

För närvarande visas modellen i en av föreningen hyrd lokal i gatuplanet i ett av de gamla kulturhusen, Blombergska gården, vid Kungsgatan, mitt emot biblioteket.

För Linde Fornminnes- och Hembygdsförenings fortsatta ideella engagemang och för föreningens planering av verksamheten är det av största vikt att kommunens styre inom rimlig tid ger besked om hur man tänker sig samarbetet med föreningen skall gestalta sig i framtiden.

Vad gäller Munkhyttans skolmuseum har FALAB presenterat tre alternativ för museet öde i samband med försäljning av Munkhytteskogen: antingen följer museet med skogen till ny ägare, vilket sannolikt skulle betyda ett slut för museet eller att FALAB som ägare direkt eller via kommunen hyr ut museet till föreningen. I det senare fallet är frågan:

  • Är ett samarbete mellan kommunen och föreningen möjlig?
  • Hur kommer de ekonomiska förutsättningarna för museet att se ut?

Vad gäller stadsmodellen:

  • Var ska modellen slutligen ställas?
  • Vilken roll skall föreningen ha i det fortsatta arbetet med att för stadens invånare, skolelever och besökande visa stadens historia med modellen som utgångspunkt?

Den övergripande frågan som föreningen önskar svar på är alltså:

  • Vilken form av samarbete tänker kommunens styrande ha med Linde Fornminnes- och Hembygdsförenings vad gäller kulturarvsfrågor i fortsättningen ?

Föreningen erbjuder ideellt arbete i skolmuseet av oftast 8-10 medlemmar, som genomför skoldagen som lärarinna/skolinspektör/torpare etc. Visning av museet och kaffeservering sommarsöndagar för familjer, 3-4 personer varje söndag. Visning av modellen och berättelser ur Lindesbergs historia för skol- och vuxengrupper vid öppethållande två em i veckan och vid överenskommen tid. Föreningens medlemmar har en betydande kunskap om Lindesbergs historia, som på det här sättet kan komma stadens invånare och besökande till del"

För Linde Fornminnes-och Hembygdsförening
Ingrid Nordmark, ordförande
28 oktober 2016