Skip to main content

Kulturskolan Garnalia får statligt stöd för att nå nya elevgrupper

Nyhet   •   Nov 16, 2016 14:50 CET

Kulturrådet har beviljat Kulturskolan Garnalia i Lindesberg 750.000 kronor i statligt stöd för att få nya elevgrupper att delta. Totalt har Kulturrådet fördelat 97 miljoner kronor till musik- och kulturskolor i 178 kommuner.

"Jätteroligt att vi fick medel beviljade till våra projekt", säger Erik Lundqvist - rektor på Kulturskolan Garnalia.

Kulturskolan Garnalia i Lindesberg har beviljats medel till två projekt - dels en vidareutveckling av integrationsprojektet Hux Flux; dels en ny kulturverksamhet med fokus mot nyanlända elever på gymnasiet som också ska vara öppet för alla elever på gymnasieskolan.

Stort intresse att utveckla kulturskolorna

Statsbidraget från Kulturrådet gör det möjligt för kommunerna att erbjuda verksamhet som är avgiftsfri eller till en lägre avgift för nya målgrupper. Pengarna kan också användas för att kommunerna ska kunna köpa in låneinstrument, för gratis kortkurser, för orkester- eller annan verksamhet till exempel i vissa miljöer eller bostadsområden.

"Det är glädjande att intresset från kommunerna att utveckla verksamheten på kulturskolorna är så stort. Nu får fler barn och unga som inte känner till kommunens musik- eller kulturskola chansen att upptäcka den", säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Kulturrådets handläggare Tua Stenström berättar att många kommuner som sökt bidraget vill bredda eller utöka sin verksamhet med nya konstområden, arbeta uppsökande eller med nya samarbetspartner. Flera kommuner vill bryta könssegregeringen när det gäller vissa uttrycksformer, som till exempel dans som oftast intresserar flickor. Det finns också kommuner som vill göra det lättare för barn med funktionsnedsättning att delta.

"Musik- och kulturskolorna vill ofta använda skolan som arena för att nå andra än de som deltar idag. Bidraget kan då användas till prova på-verksamhet eller andra aktiviteter som ligger utanför skolämnena", säger Tua Stenström.

Vill ge fler möjligheten att delta

Totalt sökte 189 kommuner 223 miljoner kronor från Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar under två år utvecklingsbidrag till landets kommunala musik- och kulturskolor. Bidragets syfte är att bidra till låga elevavgifter, göra musik- och kulturskolans verksamhet mer jämlik och förbättra möjligheterna för barn och unga att delta i verksamheten.

Nyligen kom utredningen En inkluderande kulturskola på egen grund. Utredningen föreslår bland annat en nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan.