Skip to main content

"Lindesberg bör satsa på Konsten i samhällsutvecklingen"

Nyhet   •   Dec 13, 2015 08:00 CET

Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun föreslår kommunstyrelsen besluta att delta i projektet Konsten i samhällsutvecklingen - ett projekt som innebär att kommunens politiker erbjuds att kompetensutveckla sig om hur konst och kultur kan användas i kommunala processer. Kommunstyrelsen behandlar frågan på tisdag (15 december).

KISAM (Konsten i samhället) är en ideell förening som arbetar för att öka kunskapen om konstens möjligheter och konstnärernas kompetens hos beslutsfattare och civilsamhälle, för att alla medborgare på en mångfald olika sätt ska få tillgång till samtida kvalitativ konst.

KISAM har presenterat ett erbjudande för kommunpolitiker att kompetensutveckla sig då det gäller hur konst och kultur kan användas i kommunala processer. Det kan gälla de flesta kommunala processer, bara fantasin sätter gränser för att man kan tänka annorlunda och få in nya perspektiv, men några exempel kan vara demokratiutveckling, stadsbyggnad. 

"Det handlar om att få mer kunskap om området för att känna sig säkrare om hur man kan utnyttja det för att stärka tillväxten i kommunen. För Lindesberg är det mycket aktuellt med tanke på alla framåtsyftande utvecklingsprojekt som pågår nu. Att tänka annorlunda kan det finnas ett visst motstånd mot men för den som är öppen kan det ge stora effekter för medborgarna. En bieffekt är naturligtvis att det stärker det kommunala varumärket", skriver Merit Israelsson (förvaltningschef) och Kristina Öster (kulturchef) i sitt förslag till kommunstyrelsen.

"Det ligger i sakens natur att det inte går att styra var processen slutar. Det man kan få om man går in med entusiasm och med öppet sinne är nya sätt att se på kommunens processer, stöd att tänka annorlunda, nya kontaktnät, ny kompetens".

Om projektet Konsten i samhällsutvecklingen:

Konstnärerna är en kreativ, innovativ och högutbildad yrkesgrupp som besitter många olika kompetenser och skulle kunna vara en mycket större tillgång i en hållbar samhällsutveckling om bättre kunskap fanns inom konstområdet både bland beslutsfattare och konstnärer.

KISAM vill i det här pilotprojektet genom utbildning öka förståelsen för konstens respektive politikens strukturer och därigenom öka möjligheten till samverkan och samarbete. Det kan vara allt från stadsbyggnad, offentlig konst, utställningsverksamhet, Kultur i skola-projekt, till konst inom hälsa, vård och omsorg, turism, integration, medborgardialoger, sociala projekt m.m. Och naturligtvis också inom det privata näringslivet.

Exempel på vilka frågeställningar som kommer att ta upp:

Hur kan konsten/konstnärligt skapande och gestaltning genom ett mer tvärsektoriellt perspektiv bidra till en positiv framtidsutveckling och arbetstillfällen/företagande för vår kommun/region?

Hur behåller vi/får vi tillbaka unga kreativa konstnärer i vår kommun/region? Vad kan vi erbjuda och vilken kompetens har denna yrkesgrupp,

Hur och inom vilka områden/sammanhang kan konstnärernas kunskaper användas i vår kommun?

Demokrati/yttrandefrihet – medborgarnas möjligheter till eget skapande och att möta samtida konst även i en mindre kommun. Tillgång till konst och kultur främjar också landsortens attraktionskraft och bidrar till inflyttning.