Skip to main content

Lindesbergs Fotoklubb på fotoutflykt till Ställbergs gruva

Nyhet   •   Maj 31, 2016 08:00 CEST

Bilden: LFK:are i Ställberg - fr.v. Henrik Andrén, Edita Halas, Margareta Nordahl, Kjell Gustafsson och Gunnar Nilsson. Foto: Kjell Gustafsson.

Lindesbergs Fotoklubb har gjort vårutflykt till Ställbergs Gruva som drivs av scen- och konstgruppen The non existent Center - en ny arena för samtida konst och tanke i den lilla kommunen Ljusnarsberg i Bergslagen.

"Erik Sjögren tog emot oss och berättade om miljön, Klys-målningarna, sommarens kommande aktiviteter samt gällande säkerhetsföreskrifter. Vi fick därefter i princip fritt fram att fotografera i gruvområdet såväl ute som inne på de riskfria ytorna", skriver Lindesbergs Fotoklubb på sin webbplats:

"Det gavs fina möjligheter att praktisera olika fotograferingstekniker som HDR och lång slutartid vilket miljön verkligen inspirerade till. Tidens tand hade också gett en fin patina åt de åldrade byggnaderna som kreativt kunde utnyttjas. Lägg därtill en entusiastisk grupp klubbister som sporrade varann till olika bildidéer".

Lindesbergs Fotoklubb gör nu sommaruppehåll till höstens första månadsmöte då bland annat Månadens bild avgörs - den här gången på temat ”Selfie”.

Ställbergs Gruva drivs av scen- och konstgruppen The non existent Center - en ny arena för samtida konst och tanke i den lilla kommunen Ljusnarsberg i Bergslagen. Basen för internationella konstnärsresidens, festivaler och utställningar är ett 28 meter högt gruvtorn i Ställberg. Arenan fungerar som en interdisciplinär gestaltande samhällsundersökning i avfolkningsbygd, där den kritiska relationen mellan stad och land, tillflykt och flykt spelar centrala roller. Frågor ställs: Vilken potential har en utvidgad tanke om konst som ett socialt politiskt skeende? Och hur förhåller sig geografi och identitet till detta skeende? Kan en liten, s.k. döende, kommuns situation göra att vi lär känna konsekvenserna av den globala nyliberalismen och dagens svenska välfärdspolitik bättre? Arenan söker ett politiskt och konstnärligt handlingsutrymme för att agera i dessa frågor.