Skip to main content

Lindesbergs kommun säljer Munkhyttans skolmuseum

Nyhet   •   Okt 04, 2016 08:00 CEST

Bilden: Munkhyttans skolmuseum ger skolbarn möjligheten att uppleva ett kulturarv i Lindesberg.

Lindesbergs kommunala fastighetsbolag FALAB kommer att sälja Munkhytteskogen inklusive skolmuseum, skyttebanor och fjärilsreservat. "Det är lite tidigt att idag säga om Munkhytteskogen kommer att säljas under 2017 eller 2018 - men säljas ska den", meddelar Roger Sixtensson - VD i FALAB.

Samtidigt har FALAB sagt upp arrendekontraktet som Linde Fornminnes- och Hembygdsförening har för Munkhyttans skolmuseum till kommande årsskifte: "Uppsägningen kom väldigt oväntat för oss och innebär i praktiken att det blir svårt att planera för någon verksamhet i skolmuseet under 2017", säger Ingrid Nordmark - ordförande i Linde Fornminnes- och Hembygdsförening.

Tre alternativ för Munkhyttans skolmuseum

Enligt Roger Sixtensson kommer fjärilsreservatet att behålla sitt skydd oavsett ägare efter försäljningen. Vad gäller skolmuseet och skyttebanorna så finns det tre varianter på utgång:

  • 1. De säljs med skogen och den nya ägaren har full rätt över dem förutom vad eventuella befintliga hyresavtal styr upp;
  • 2. Kommunen bestämmer sig för att behålla ett eller båda objekten. Köper dem av FALAB, hyr ut dom till förening eller dyligt och lägger dem i BKT:s förvaltning.
  • 3. Kommunen bestämmer sig för att behålla ett eller båda objekten. FALAB styckar av, behåller och hyr ut objekten till kommunen som i sin tur hyr ut dessa till förening eller dyligt. FALAB:s hyresgäst skall vara kommunen, därför måste kommunen beställa detta av oss om alternativ 3 skall gälla.

Så tycker politikerna om alternativen

På senaste dialogmötet (om det kommunala kulturpolitiska programmet) diskuterades FALAB:s uppdrag att sälja skogsfastigheter för att finansiera byggande av nya bostäder: "Om kommunen ska bygga nya bostäder kommer Munkhytteskogen att säljas - inklusive skolmuseum, skyttecenter och fjärilsreservat", svarade Irja Gustavsson medan Bengt Storbacka (S) som sitter med i styrelsen för FALAB förklarade att möjligheten finns för att stycka av fastigheten och enbart sälja skogen.

Nu är det bestämt att kommunen ska sälja och FALAB har presenterat sina tre alternativ för ”Munkhytteskogen”. Därför frågade vi kommunens politiker: Vilket alternativ föredrar du? Tre av de tillfrågade politikerna har svarat:

  • Irja Gustavsson (S) kommunstyrelsens ordförande: "Svårt att ge ett tydligt svar på ett alternativ. Helheten måste vägas in och de ekonomiska måste klaras upp innan jag kan ta ställning".
  • Bengt Storbacka (S) kommunfullmäktiges ordförande: "Vi har över huvud taget inte diskuterat detta. Vill bara säga att vi självklart väger olika alternativ inför de beslut vi tar. Jag återkommer när frågan blir aktuell".
  • Pär-Ove Lindqvist (M) oppositionsråd: "Vi har inte diskuterat den här fråga i moderaterna ännu. Jag kan se att det finns fördelar och nackdelar med alla tre alternativen. Det finns också fler alternativ: Ett skulle kunna vara att en eller flera föreningar köper ett eller båda objekten. Det kan också vara en privatperson eller företag som köper dem och arrenderar ut dem till föreningsdrift. Det behövs mer beredning av frågan innan man kan ta ställning till detta".

Munkhyttans skolmuseum

Munkhyttans skola, som var i bruk 1863-1931, ägs av kommunala fastighetsbolaget FALAB och förvaltas av Linde Fornminnes- och Hembygdsförening som har iordningställt byggnaden som skolmuseum. Byggnaden har ett för trakten ovanligt utseende med smal undervåning och en utbyggd övervåning. Undervåningen består av lärarbostaden med ett rum och kök och övervåningen upptas av en skolsal. Huset är varsamt renoverat under överinseende av Örebro läns museum.

Totalt har skolmuseet tagit emot ca 460 besökare under sommaren 2016:

Under våren har skolmuseet tagit emot sex klasser ur åk 2 från Lindesbergs kommun med drygt 30 elever i varje grupp. Föreningens medlemmar har givit dem en resa tillbaka i tiden 100 år, då de i föreningens uppsydda kläder från 1920-talet, fått uppleva hur det var att gå i skolan förr. Dessutom har de varit med om olika fritidsaktiviteter och lekar från förr.

Årets klasser kom från Björkhaga, Hagabacken, Kristinaskolan samt Vedevåg och Rockhammar (totalt 150 elever). Skolan har också under hösten tagit emot två klasser från Gyttorpsskolan i Nora kommun med samma koncept (37 elever). Under hösten har också två klasser från Lindeskolan besökt museet och fått en guidning om skolan och historien vid den här tiden 1860-tal och framåt (55 elever).

Föreningen har dessutom haft öppet alla söndagar från midsommar fram till mitten av augusti - totalt åtta dagar med ett besöksantal på 170 personer. Vid enstaka tillfällen har små grupper bokat sig för annan tid vilket föreningen åtar sig (cirka 20 personer).