Skip to main content

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv firar Arkivens dag

Nyhet   •   Nov 07, 2016 09:00 CET

På lördag (12 november) firas Arkivens dag på de svenska arkiven - däribland Lindesbergs kulturhistoriska arkiv som håller öppet hus kl 10.00-14.00 i Lindesbergs stadsbibliotek. I år är temat "välkommen hem" och handlar bland annat om bostadsplanering, inredning, migration och hembygd.

Arkivens dag: I arkiven finns handlingar som vittnar om vår historia, statliga beslut likväl som människors minnen och tankar. Historien finns lagrad på pergament, papper och datafiler. Arkiv runt om i landet inbjuder dig till öppet hus. Titta in bakom kulisserna, låt dig imponeras och fascineras av spännande dokument, ta del av lärorika utställning och intressanta föredrag.

Arkivens dag är ett samarbete mellan arkivens samtliga sektorer och omfattar alla typer av arkivinstitutioner över hela landet. Målsättningen med Arkivens dag är att väcka intresse för arkivens verksamhet i bred bemärkelse. Genom att arrangera öppet hus vill arkiven uppmärksamma möjligheten att göra spännande resor till förfluten tid men också lyfta fram arbetet med att säkerställa den information som skapas idag. Arkivsektorn strävar efter att kunskapen om att arkiven är samhällets minne både för en förfluten tid och för en framtid skall öka. Det är gratis att besöka och forska i de svenska arkiven, alla har tillgång oavsett medborgarskap. I stort sett allt är också öppet för forskning. Detta är en viktig medborgerlig rättighet som arkiven vill betona under Arkivens dag.

Bakom Arkivens dag står SASS ”Svenska arkiv i samverkan för synlighet” som består av landets arkivorganisationer Folkrörelsernas Arkivförbund (FA), Föreningen arkivverksamma inom landsting och kommun (FALK), Föreningen för arkiv och informationsförvaltning (FAI), Näringslivets Arkivråd (NLA), Näringslivsarkivens förening (NAF) och Riksarkivet.

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv: Det kulturhistoriska arkivet finns i källaren på Lindesbergs stadsbibliotek och rymmer mängder av historiska dokument, i form av fotografier, brev, räkenskaper, protokoll, kartor och ritningar som utgör viktiga delar av kommunens lokalhistoria. Med hjälp av äldre dokument blir det möjligt att titta tillbaka in i det förflutna, till händelserna och omständigheterna som har skapat vår egen samtid.

Lindesbergs kulturhistoriska arkiv har drygt 700 hyllmeter arkiv och samlingar från närmare 600 arkivbildare, det vill säga historiskt material från olika företag, bruk, gruvor, gårdar, föreningar och personer. Dessutom har arkivet en stor referenssamling med bland annat ämnesordnade tidningsklipp och litteratur om Bergslagen, bergshantering och mineralogi.