Skip to main content

Referensgrupper skapas kring kulturpolitiska programmet

Nyhet   •   Nov 03, 2016 17:00 CET

Bilden: Det kulturpolitiska programmet i Lindesbergs kommun diskuterades på ett av de dialogmöten som Nätverket Lindekultur har hållit under hösten.

Kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor - som har i uppdrag att ta fram Lindesbergs kommuns fritids- och kulturpolitiska program - vill skapa referensgrupper i vilka Lindesberg, Storå, Frövi och Fellingsbro ska representeras. Vidare föreslår beredningsgruppen att Tillväxtutskottet ger fritidskonsulent Jonas Andersson och kulturchef Kristina Öster i uppdrag att skriva brödtext till programmen.

Det framgår av minnesanteckningar från senaste mötet (21 oktober) med kommunstyrelsens beredning för kultur- och fritidsfrågor om de kultur- och fritidspolitiska programmen för Lindesbergs kommun.

På mötet deltog Christer Pilblad (S), Nafih Mawlod (S), Lena Kallionpää (S) Bertil Jansson (M) och VirosaViberg (SD) samt Jonas Andersson och Britt Lihagen som tjänstemän. Bo Jönsson (C) och Per Carlström (-) deltog inte på mötet.

Mötet inleddes med att ledamöterna - som tagit del av andra kommuners kultur- och fritidspolitiska program (exempelvis Kumla och Nora) - summerade inriktningen på Lindesbergs program, enligt minnesanteckningarna: ● Övergripande handlingsplan föreslås ● Ej låsa sig i tid, till exempel på 3 år ● Revideras kontinuerligt ● Levande dokument ● Kulturfrågor, fler förvaltningar involverade ● Stort geografiskt område - tillgänglighet - prioriteringar - målgrupper ● Lyfta fram det som redan finns i dag - där behov finns, där kan kommunen skapa förutsättning med lokal och bidrag.

Virosa Viberg föreslår att en enkätundersökning skulle kunna underlätta arbetet. Christer Pilblad kontaktar folkhälsostrategen Linnéa Hedkvist för en inbjudan till nästa möte. Region Örebro län planerar för en stor undersökning om Liv & Hälsa, där elever i åk 7, 9 och 2:a året på gymnasiet ska få svara på en enkät. Kan beredningsgruppen få med egna frågor? Christer Pilblad har ställt frågan till Tillväxtutskottet om eventuella kostnader för en sådan undersökning.

Ledamöterna i beredningsgruppen ska nu skriva ner områden som känns viktigt att få lyfta fram. Ledamöterna ska också föreslå personer som kan ingå i referensgrupper till ett dialogmöte. I grupperna ska Lindesberg, Storå, Frövi och Fellingsbro representeras, enligt minnesanteckningarna från mötet.