Skip to main content

​Vänsterpartiet om kulturpolitiska programmet

Nyhet   •   Feb 27, 2019 15:22 CET

”Det borde finnas en formulering som trovärdigt kommunicerar att Lindesberg verkligen vill satsa på kultur”, skriver Vänsterpartiet i sitt remissvar på förslaget till Kulturpolitiskt program i Lindesbergs kommun.

Så här skriver Hans Finckh och Anders Blank i Vänsterpartiets remissvar:

1. Vi vill vidga perspektivet och målet av texten så att alla, speciellt mindre / obekanta kulturella initiativ nämns och attraheras och inte bara dem som redan är etablerade i Lindesberg (t.ex. dans, populärmusik och konsert). Visionen ska ju visa framåt och främja utvecklingen av nya idéer (utan att glömma rötterna).

2. Särskilt vikt ska läggas på minoriteter och ungdom – kulturens inkluderande och bildande kraft!

3. Sedan borde det finnas en formulering som trovärdigt kommunicerar att Lindesberg verkligen vill satsa på kultur: man kan troligtvis inte lova konkreta pengar men en kontaktperson / institution med budgetansvar och dedicerade andelar i kulturbudgeten kan ju utlovas.

4. Eftersom dokumentet redan var lite svårläst och redundant på flera ställen, försökte vi att förena och snygga till textflödet också. Vi förstår att texten kommer att bearbetas igen, men kanske man kan ha nytta av vår version även vid detta. (En redigerad version av förslaget till kulturpolitiskt program har bifogats, redaktionens anmärkning).