Skip to main content

Försäljning av kulturarv gör kvällens dialogmöte i Lindesberg extra aktuellt

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2016 08:00 CEST

Ikväll (onsdag 26 oktober) håller Nätverket Lindekultur dialogmöte om Kulturarv Bergslagen - en projektidé om vad Lindesberg kan bidra med för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur. Ämnet kulturarv har blivit extra aktuellt sedan kommunstyrelsen sagt jag till en försäljning av kulturarvet Stripa gruvmiljö till en "privat intressent".

Lindesbergs kommunala bolag Fastigheter i Linde AB och Besök Linde AB vill sälja Stripa gruvmiljö till en "intressent" som har för avsikt att utveckla byggnadsminnesmärket och bedriva egen verksamhet på området.

"Besök Linde AB och Fastigheter i Linde AB ställer sig positiva till en försäljning, och bedömer att intressenten - med ett gott samarbete med samtliga nu etablerade verksamheter - kan utveckla gruvmiljön på ett bättre sätt än vad de kommunala bolagen idag klarar av", skriver Fastigheter i Linde AB som nu fått ja från kommunstyrelsen till en försäljning.

...................................................................................

Hur ser Lindesbergs kommun på värdet av att bevara kulturarv?

En av frågorna som kommer att diskuteras på dialogmötet är Hur ser Lindesbergs kommun på värdet av att bevara kulturarv?

Lindesbergs kommun har tidigare gett det kommunala fastighetsbolaget FALAB i uppdrag att sälja Lindesbergs museum (Tellandska gården) och Flyglarna på Rådhustorget (Café Oscar och Spruthuset). Och nu har FALAB uppdraget att sälja Munkhytteskogen (inklusive bland annat skolmuseet) och eventuellt även Stripa gruvmiljö.

Samtidigt har museiutredningen i Lindesbergs kommun ("Platsens själ och tingens berättelser - framtida museiverksamhet i Lindesberg") inventerat de kulturmiljöer som finns i kommunen och lagt fram konkreta förslag på utvecklingsmöjligheterna - bland annat ett Bergslagshistoriskt museum som skulle kunna fungera som en byggsten för den fortsatta utvecklingen av byggnadsminnet Stripa gruva.

 • Roger Sixtensson (VD på de kommunala bolagen Fastigheter i Linde AB och Lindesbergs Bostäder AB) kan inte delta på dialogmötet utan svarar skriftligt - se hans svar längre ned på denna sida >>

...................................................................................

Dialogmöte 3: Om projektidén Kulturarv Bergslagen

Nätverket Lindekultur följer upp dialogmötet om det lokala kulturlivets plats i den regionala kulturplanen (som hölls i januari 2016) med fyra dialogmöten i höst. Det tredje mötet handlar om Kulturarv Bergslagen - en projektidé om vad Lindesberg kan bidra med för att stimulera och stödja utveckling av regional kultur.

 • När: Onsdag 26 oktober kl 18.30 - 20.30 (ca)
 • Plats: Lindesbergs Stadsbibliotek (scenen)

Deltagare på dialogmötet = i panelen på scenen:

 • Bengt Storbacka - ordförande i Fokusnämnden för kultur, bildning och ideella sektorn (Region Örebro län);
 • Elinor Magnérus - enhetschef för samlingar och kulturmiljö (Örebro läns museum);
 • Håkan Ceder - projektledare Destination Bergslagen (Tursam i Bergslagen ekonomisk förening);
 • Kristina Öster - kulturchef i Lindesbergs kommun;
 • Mötet leds av Sven Carlsson (Nätverket Lindekultur);
 • Övriga deltagare: Dialogmötet är öppet för alla intresserade

Program för dialogmötet:

 • Kort introduktion: Vad är Nätverket Lindekultur - och varför detta dialogmöte?
 • Kort bakgrund till kulturarv och kulturmiljöer;
 • Presentation av projektidé Kulturarv Bergslagen;
 • Presentation av tänkbara samarbetspartners - deras behov och möjligheter till medverkan i ett eventuellt projekt;
 • Hur går vi vidare? Och vilka vill vara med?

...................................................................................

Så ser Lindesbergs kommunala fastighetsbolag på värdet av att bevara kulturarv

Roger Sixtensson (VD på de kommunala bolagen Fastigheter i Linde AB och Lindesbergs Bostäder AB) kan inte delta på dialogmötet utan svarar skriftligt på frågan Hur ser Lindesbergs kommun på värdet av att bevara kulturarv?:

"Först de fastighetsspecifika frågorna: Lindesbergs fd museum, Kvarngatan 5: Här sades hyresavtalet med oss upp och vi sålde fastigheten via mäklare då inga nya kommunala verksamheter behövde ytorna under då överskådlig tid. Flyglarna vid Rådhustorget har samma historik, uppsagda hyresavtal – ingen ny kommunal verksamhet – försäljning. I båda dessa fall har blivande köpares intentioner spelat roll vid försäljning, just för att byggnaderna har bevarandevärde. Ur vårat perspektiv så har köparna levt upp till ambitionerna att bevara byggnaderna.

Att sälja produktionsskog gör vi för att ha ekonomisk möjlighet att genomföra de nybyggnadsprojekt vi har planerade. Bland annat ny högstadieskola, ny brandstation, välbehövlig upprustning av järnvägsstationen, LSS-boenden, förskolor, trygghetsboende i samband med att Region Örebro Län bygger ny vårdcentral och, sist men inte minst, nya hyresrätter. Allt för att bygga en attraktivare Lindesbergs kommun och ge oss möjlighet att växa. Fler kommuninvånare ger större ekonomiska möjligheter för kommunen att behålla befintlig service och öka möjligheterna för de verksamheter som finns. FALAB redogör för vilka områden vi vill sälja och kommunen avgör om den vill behålla hela eller delar av de aktuella fastigheterna.

Vad gäller Stripa Gruva ser vi det som en möjlighet för ett privat alternativ att nå längre än vad kommunen och dess bolag har ekonomiska möjligheter att göra. Även om det är behjärtansvärt att vårda byggnadsminnen kommer alltid skola, vård och omsorg att prioriteras högre. Som skattebetalare i kommunen tycker jag att det är rätt, som vd för de kommunala fastighetsbolagen accepterar jag det och vi strävar efter att göra det mesta och bästa för de fastigheter vi har i vårt bestånd - exempelvis Masugnen, Hatten 3 (Lasse Maja), Bytesgatan 2, Kungsgatan 7, 27 och 33, Frövi järnvägsstation, Kristinaskolan är alla byggnader med ett bevarandevärde som vi i FALAB/LIBO har lagt/lägger/kommer att lägga stor omsorg vid.

I FALAB:s uppdrag ligger att tillhandahålla Lindesbergs kommuners förvaltningar med ändamålsenliga lokaler vilket medför att det i första hand ska vara kommunen som är vår hyresgäst. Sedan tecknar kommunen eventuella avtal med föreningar, alternativt har egen verksamhet i lokalerna".

...................................................................................