Skip to main content

Aprils elpris var 58 % högre än normalt.

Pressmeddelande   •   Maj 04, 2018 11:00 CEST

Elpriset i april var 58% högre än normalt

Elpriserna har de senaste månaderna varit betydligt högre än vanligt. Men nu är vårfloden igång vilket kommer leda till lägre elpriser. 

Spotpriset för april hamnade på 40,3 öre jämfört med ett snittpris för april på 25,5 öre de senaste 5 åren. Att elpriset var så högt beror framförallt på att februari och mars var ovanligt kalla månader, vilket ökade konsumtionen av vattenkraft och resulterade i låga vattennivåer under april.

- Låga vattennivåer kombinerat med ett högt kolpris resulterade i 58% högre elpris än genomsnittspriset för april de senaste 5 åren, säger Kajsa Sundqvist som är expert på Kundkraft.

Men nu har vårfloden kommit igång med stigande vattennivåer och lägre elpriser.

- När vårfloden kommer igång samtidigt som vädret blir varmare och förbrukningen går ner kommer elpriset att sjunka till mer normala nivåer, säger Kajsa.

“Gröna elavtal” minskar beroendet av kolkraft
Under april var det många svenska elkonsumenter som fick el producerad av utländsk kolkraft i elledningarna.

- När svensk elproduktion minskar samtidigt som förbrukningen är hög tvingas Sverige importera smutsig kolkraft från exempelvis Polen och Tyskland, berättar Kajsa.

De som har tecknat ett grönt elavtal bidrar däremot inte till importen av el som producerats av kolkraft. Med ett grönt elavtal har man alltid el som är producerad av förnyelsebara källor, och bidrar på så sätt till att investeringarna i förnybara energikällor ökar, så att Sveriges beroende av utländsk kolkraft minskar.

- Är man exempelvis medlem i Kundkraft har man både ett grönt elavtal och är ekonomisk. Man får alltid den elleverantör som bjudit lägst elpris i Kundkrafts elauktioner och man får enbart el från förnybara energikällor, berättar Kajsa.

Kundkraft är en gratistjänst som förhandlar fram bättre privatekonomi till alla medlemmar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar. 

På så sätt har Kundkrafts medlemmar alltid har ett lågt elpris.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy