Skip to main content

Julis elpris mer än 80% högre än förra året

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2018 09:07 CEST

Torkan har under sommaren lett till låga nivåer i Sveriges vattenmagasin. Dessutom har det blåst dåligt och priset för kol och olja är högt. Det har lett till att elpriset nästan dubblerats jämfört med förra året.

- Medelpriset för juli hamnade på ca 54 öre/kWh på elspot-marknaden vilket är mer än 80% högre än juli 2017, berättar Anders Kaijser som är VD för Kundkraft.

Framförallt beror det höga elpriset på att nivåerna i Sveriges vattenmagasin ligger 20% under normala nivåer.

Elpriset kommer fortsätta vara högt
Att vattennivåerna redan nu i Juli är så låga kommer ge ett större behov av andra energikällor i vinter, vilket innebär fortsatt höga elpriser. De närmaste åren kommer dessutom 2 av Sveriges 8 kärnkraftsreaktorer läggas ner. Först Ringhals 2 under 2019 och därefter Ringhals 1 under 2020. Det leder till en minskad elproduktion med totalt ca 1700 MW.

- Under hösten och vintern kommer de låga nivåerna i Sveriges vattenmagasin att driva upp priset. Därefter tror jag att nedläggningen av Ringhals 1 och 2 kommer tvinga Sverige att importera mer elkraft, vilket kommer ge högre elpriser de närmaste åren, säger Anders Kaijser.

Kundkraft är en gratistjänst som förhandlar fram bättre privatekonomi till alla medlemmar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar. 

På så sätt har Kundkrafts medlemmar alltid har ett lågt elpris.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy