Skip to main content

Räkna med höga elpriser framöver

Pressmeddelande   •   Aug 01, 2018 08:00 CEST

Det höga elpriset har gjort vindkraftsverk mer lönsamma.

Elpriset har under sommaren nästan dubblerats jämfört med förra året. Anders Kaijser, VD för Kundkraft, tror att elpriset kommer fortsätta vara högt. “Förutom torka och höga råvarupriser så kommer nedläggningen av 2 kärnkraftsreaktorer driva upp priset”

Torkan har under sommaren gjort att nivåerna i Sveriges vattenmagasin ligger på låga nivåer. Dessutom har det blåst dåligt och priset för kol och olja är högt. Allt detta har lett till väldigt höga elpriser de senaste månaderna.

- Medelpriset för juli hamnade på ca 54 öre/kWh på elspot-marknaden vilket är nästan dubbelt så högt som 2017, berättar Anders.

Framförallt beror det höga elpriset på att nivåerna i Sveriges vattenmagasin ligger 20% under normala nivåer. Att vattennivåerna redan nu är så låga kommer ge ett större behov av andra energikällor i vinter, vilket innebär fortsatt höga elpriser.

Sverige kommer importera mer el de kommande åren
Inom kort kommer dessutom 2 av Sveriges 8 kärnkraftsreaktorer läggas ner. Först Ringhals 2 2019 och därefter Ringhals 1 2020. Det leder till en minskad elproduktion med ca 1700 MW.

Enligt Svenska Kraftnät (SvK) kommer utbyggnaden i vindkraft inte kunna bidra till energibalansen med samma tillgänglighet som kärnkraften den ersätter.

- Under hösten kommer de låga nivåerna i Sveriges vattenmagasin att driva upp priset. Därefter tror jag att nedläggningen av Ringhals 1 och 2 kommer tvinga Sverige att importera mer elkraft, vilket ger högre elpriser, säger Anders Kaijser.

Bra för investeringar i grön el
Samtidigt som elpriset ger en dyrare elräkning för Sveriges konsumenter så gynnar ett högre elpris alla producenter av el. Senaste åren har vissa investeringar i exempelvis vindkraft blivit olönsamma på grund av låga elpriser. När nu elpriset gått upp har många av dessa investeringar blivit lönsamma igen.

- Eftersom elpriset kommer ligga kvar på höga nivåer ett par år framöver, så tror jag att investeringar i vind- och solkraft kommer öka, säger Anders.

Kundkraft är en gratistjänst som förhandlar fram bättre privatekonomi till alla medlemmar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft.se har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige bättre för framtiden.

Automatisk omförhandling varje år
Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar. 

På så sätt har Kundkrafts medlemmar alltid har ett lågt elpris.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy