Skip to main content

Sänk elskatten - för klimatets skull!

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2019 16:27 CEST

Cirka 45% av elkostnaden är numera skatt och moms, och skatten på el har fyrdubblats sedan elmarknaden avreglerades 1996.

Skatten på el gör klimatvänliga alternativ mindre konkurrenskraftiga. Om skatten på el sänktes skulle fler välja klimatvänlig el istället för fossila bränslen och fler skulle välja att förbruka el de tider belastningen är låg. Reformera skatten på el, för klimatets skull!

Cirka 45% av elkostnaden är numera skatt och moms, och skatten på el har fyrdubblats sedan elmarknaden avreglerades 1996. Många tror att energiskatten är öronmärkt till att förbättra sveriges energisystem, men energiskatten är en rent fiskal skatt som går rakt in i statsbudgeten.

Punktskatter kan vara förnuftiga om de styr mot mer hälsosamma eller miljövänliga alternativ utan att hämma jobb och tillväxt. Men elskatten gör det omvända - den gör miljövänliga alternativ som elbilar, elcyklar, och el som energikälla dyrare än nödvändigt, och den minskar incitamenten för att styra förbrukningen till de perioder när belastningen på elnätet är som lägst.

Sveriges energiproduktion är idag i stort sett fossilfri från vatten, vind, kärnkraft och biobränsle. Andelen vindkraft har på en 10-års period gått från 2% till 17% av Sveriges elproduktion i slutet av 2019. Samtidigt har denna utveckling bidragit till att produktionskapaciteten och elpriset varierar mer än tidigare, och blir mer beroende av hur mycket det blåser. Men eftersom skatten och elnätsavgiften är densamma för varje kilowattimme, blir besparingen av att styra om sin förbrukning till när priset är lågt, alldeles för låg för att motivera ett nytt beteende.

Sänk skatten på el så att fler väljer uppvärmning av huset baserad på el. Om skatten sänktes skulle fler styra om sin förbrukning till när elpriset och belastningen är som lägst, och fler skulle välja elbil. Dessutom skulle investeringar i klimatvänlig energiproduktion öka.

Sänk elskatten för klimatets skull!


Anders Kaijser, VD Kundkraft Sverige AB


Kundkraft pressar elpriset åt dig. Genom att samla Sveriges elkonsumenter sätter vi press på elmarknaden. Det elbolag som kan erbjuda 100% grön el till lägst pris får leverera el till våra medlemmar.

Kundkraft

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.