Skip to main content

Solpaneler installerade i Sverige har negativ klimateffekt

Pressmeddelande   •   Jan 03, 2017 10:15 CET

Solpaneler blir allt mer populära att installera både på nya och äldre bostäder. Men en solpanel som installeras i Sverige kan ha negativ nettoeffekt mängden växthusgas som släpps ut -  eftersom det går åt en massa energi att producera panelen.

Att solpaneler producerar grön el som inte avger växthusgaser när de väl är färdiga och installerade är relativt uppenbart. Men det går åt mycket energi att producera dem. Går det verkligen ihop?

Två års användning 
Ett nederländskt forskningsteam från Universitetet i Utrecht har utrett saken närmare och med dagens produktionsteknik behöver man använda varje solcell i cirka två år för att den skall ha producerat lika mycket energi som går åt för att producera den.

– Det är en radikal förbättring från de första solceller som producerades, vilka behövde cirka 20 år för att “betala sig”, säger Anders Kaijser, affärsområdeschef på Kundkraft.se

Olika utsläpp beroende på var de produceras
Hur mycket koldioxidutsläpp som krävs för att producera varje solcell beror på var de producerats.

– För att producera en solpanel i Kina krävs ungefär dubbelt så mycket koldioxidutsläpp jämfört med en solpanel som producerats i Europa. Detta eftersom att Kina är mycket mer beroende av fossila bränslen för att generera den energi som krävs för att producera solpanelen. 

Samtidigt gör det att effekten i minskade växthusgaser är större i Kina för varje solcell som installeras där. 

– Varje ny solpanel som installeras i Kina ersätter energi som skulle ha producerats av fossila bränslen, säger Anders Kaijser, och Kina är numera det land i världen som har mest solkraft. 

En solpanel i Sverige kan ha negativ nettoeffekt
I Sverige finns det i stort sett ingen energi som producerats av fossila bränslen – vilket gör att effekten inte är lika uppenbar. Sveriges energi produceras nästan uteslutande av vattenkraft, kärnkraft och vindkraft. 

– En solpanel som producerats i Kina och installeras i Sverige kan faktiskt kan ha en “negativ” nettoeffekt på mängden växthusgas som släpps ut. Detta eftersom att elen från en solpanel som installeras i Sverige inte ersätter el som producerats av fossila bränslen.

Men samtidigt bidrar man till utvecklingen på lite längre sikt.

– Ju fler solceller som produceras desto effektivare blir produktionsprocessen, vilket gör att fler får råd med solceller samtidigt som energin som krävs att producera dem minskar, säger Anders Kaijser. 

Kundkraft är en gratistjänst som förhandlar fram bättre privatekonomi till alla medlemmar.

Kundkraft använder bara grön el
Kundkraft har valt att genomföra upphandlingar av el till medlemmarna i Kundkraft från enbart förnybara energikällor. På så sätt stödjer Kundkraft utvecklingen och utbyggnaden av mer hållbara och långsiktiga sätt att utvinna energi vilket förbereder Sverige och världen bättre för framtiden.

Kundkraft omförhandlar årligen elen åt alla Kundkrafts 250 000 medlemmar.

På så sätt har Kundkrafts medlemmar alltid har ett lågt elpris.

Kundkraft grundades 1999 och ägs sedan 2009 av Schibsted Tillväxtmedier.

För mer information: www.kundkraft.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy