Media-no-image

Ökat handelsutbud när Adapta storsatsar på Kongahälla i Kungälv

Pressmeddelanden   •   2015-11-19 10:26 CET

 

I takt med att byggstart för de första bostadskvarteren på Kongahälla närmar sig konkretiseras också planerna för handelsanläggningen. Kungälvs kommun är nu överens med Adapta Fastigheter om en anläggning med 35 000 kvadratmeter handel samt verksamhetslokaler.
– Det här är en stor satsning som vi tror kommer att vara positiv för utvecklingen av hela Kungälv, säger Monica Wincentson, projektledare för Kongahälla på Kungälvs kommun.

Adaptas planer på Kongahälla innebär en handelsanläggning som blir större än det var planerat från början, med både butikslokaler i två plan och lokaler för olika verksamheter.

-Vi satsar på Kungälv för att vi ser att det finns ett stort behov av ett utvecklat handelsutbud. Platsen är lätt att nå och där finns alla förutsättningar för en modern handelsanläggning. Målsättningen är att vi skall kunna erbjuda Kungälvsborna ett brett utbud av varor, tjänster och upplevelser, säger Håkan Olsson på Adapta Fastigheter.

Från Kungälvs kommun ser man positivt på att Adapta Fastigheter väljer att investera i Kungälv och på Kongahälla. Kungälv får ett bredare utbud samtidigt som handelsanläggningen kan bidra till ett inflöde av kunder som i förlängningen gynnar även befintlig handel i centrum

– En sådan här satsning ökar i sin tur investeringsviljan hos andra exploatörer att också bygga bostäder och kontor i Kungälv, säger Cecilia Örtendahl på Kungälvs kommun.

– När fler Kungälvsbor väljer att göra sina ärenden i hemkommunen kan vi bygga vidare på det för att även den befintliga stadskärnan med caféer, butiker och restauranger ska kunna dra nytta av att det blir fler människor som rör sig i centrala Kungälv, säger hon

Formellt godkännande av tilläggsavtalet som medger en större anläggning gjordes av kommunstyrelsen 18 november.Planen är att markarbeten ska starta före sommaren 2016 och att anläggningen ska stå färdig julen 2018.

För mer information och synpunkter, kontakta:

Monica WincentsonCecilia ÖrtendahlHåkan Olsson
Kungälvs kommunKungälvs kommunAdapta Fastigheter AB
0303-2391870303-2391600705-28 97 60

Med vänliga hälsningar

Karin Dahl, informatör Kungälvs kommun

När byggstart för bostadskvarteren på Kongahälla närmar sig konkretiseras också planerna för handeln. Kungälvs kommun är nu överens med Adapta Fastigheter om en anläggning med 35 000 kvadratmeter handel samt verksamhetslokaler. – Det här är en stor satsning som vi tror kommer att vara positiv för utvecklingen av hela Kungälv, säger Monica Wincentson, projektledare på Kungälvs kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälv och Ikano Bostad inleder samarbete

Pressmeddelanden   •   2015-11-18 13:54 CET

Kungälvs kommun är inne i en snabb tillväxt av bostäder, inte minst i Kungälvs stad. Det finns en stor efterfrågan på alla typer av bostäder.

De nya planerade kvarteren i Komarken förtätar och bygger samman staden i ett kollektivtrafiknära läge vid det nya Resecentrum. När vi blir fler som bor i centrum skapas också nya möjligheter för handel, caféer och annan service.

– Vi skall bygga ett modernt, sammanhållet och attraktivt Kungälv! Med stolthet kan vi med Ikano Bostad presentera en långsiktig överenskommelse om fler bostäder, inte minst hyresrätter och ett stort socialt ansvarstagande utöver det vanliga, säger Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande.

Ikano Bostad äger, utvecklar och bygger både nya bostadsrätter och hyresrätter i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Öresundsområdet och tillväxtregioner.

En avgörande orsak till att Kungälv valde Ikano Bostad som samarbetspartner är företaget tydliga fokus på social hållbarhet.

– Vi bygger kvadratsmarta bostadsrätter och trivsamma hyresrätter – gärna nära varandra säger Robert Jaaniste, Ikano Bostads vd. Det här är första steget i en etablering på Göteborgsmarknaden, och vi ser fram emot att tillsammans med Kungälv kommun utveckla området.

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

Kungälvs kommun är inne i en snabb tillväxt av bostäder. Det finns en stor efterfrågan på alla typer av bostäder. – Vi skall bygga ett modernt, sammanhållet och attraktivt Kungälv! Med stolthet kan vi med Ikano Bostad presentera en långsiktig överenskommelse om fler bostäder, inte minst hyresrätter och ett stort socialt ansvarstagande utöver det vanliga, säger kommunalrådet Miguel Odhner (S).

Läs vidare »
Media-no-image

JM köper de sista byggrätterna på Kongahälla Västra i Kungälv

Pressmeddelanden   •   2015-09-21 10:40 CEST

Samtidigt som markarbeten pågår för fullt på plats på Kongahälla går ytterligare ett bolag in i projektet. Det är bostadsbolaget JM som ska bygga sammanlagt 260 lägenheter fördelat på två kvarter.

Att också JM väljer att satsa i Kungälv och på Kongahälla betyder att samtliga kvarter nu är sålda på Kongahälla Västra. Västra Kongahälla innehåller sammanlagt omkring 700 bostäder och en handelsanläggning. JM kommer att äga och förvalta två kvarter och räknar med att börja bygga i slutet av 2016. – Med förvärvet i Kongahälla fortsätter vi vår mångåriga närvaro i Kungälv som en av de ledande samhällsbyggarna i kommunen. Vi ser fram emot att omgående inleda arbetet med att skapa en attraktiv och hållbar stadsdel med en blandning av verksamheter och bostäder, säger Martin Svahn, regionchef på JM region Väst

Och på Kungälvs kommun ser man positivt på JMs satsning på Kongahälla. – Det är positivt att intresset är stort för Kungälv och Kongahälla och att vi kan knyta till oss parter som ger ett modernt, varierat bostadstillskott i centrum, säger Kungälvs kommuns projektledare, Monica Wincentson

Sedan tidigare är Kungälvsbostäder, Förbo, Riksbyggen och Balder klara för att bygga bostäder på Kongahälla. Första byggstart för bostadskvarteren är i december i år, då startar Förbo och Kungälvsbostäder bygget av sitt första, gemensamma kvarter. Under våren 2016 sätter även Adapta fastigheter spaden i jorden för handelsanläggningen på Kongahälla. Första inflytt på området är beräknad till 2017/2018.

Den 16 september sa kommunstyrelsen formellt ja till att sälja de två byggrätterna till JM.

För mer information och kommentarer, kontakta:
Monica Wincentson, Kungälvs kommun
0303-239187

 

Med vänliga hälsningar
Karin Dahl
informatör

Samtidigt som markarbeten pågår för fullt på plats på Kongahälla i Kungälv går ytterligare ett bolag in i projektet. Det är bostadsbolaget JM som ska bygga sammanlagt 260 lägenheter fördelat på två kvarter.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu lanseras Kungälvs nya hemsida

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 09:28 CEST

På onsdag, efter ett och ett halvt års arbete, är det dags för lansering av Kungälvs kommuns nya hemsida www.kungalv.se. Med samma utseende oavsett om du surfar på dator, platta eller mobil. Med texter skrivna utifrån klarspråk och med en bättre sökfunktion, tar Kungälvs kommun ett rejält kliv i webbutvecklingen.

– Jag är mycket nöjd, säger kommunikationschef Susanne Junkala och tycker att vi levt upp till de mål vi satte upp, nytänkande, mod och kreativitet.

Den gamla hemsidan från 2004 har krympt från 11 000 sidor till 800, samtidigt som texterna kortats, bearbetats och översatts till teckenspråk. Webbredaktörsorganisationen har bantats rejält för att bli smidigare.

– Vi har även satsat mycket på både rörlig bild och stillbild. De skall vara så lokala som möjligt så man kan känna igen sig, säger Susanne.

Även uppdragsgivaren, kommunchef Magnus Gyllestad är nöjd med resultatet.

– Det var inte länge sedan vi informerade med enbart text på papper, säger Magnus. Jag tror att vi når fram bättre med rörlig bild. I fortsättningen handlar det om ständig utveckling. Vår webbplats blir aldrig klar. Det kommer fler funktioner, mer tillgänglighet och bättre service till Kungälvsborna. Vi skall vara lyhörda för behov och önskningar.

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

​På onsdag, efter ett och ett halvt års arbete, är det dags för lansering av Kungälvs kommuns nya hemsida www.kungalv.se. Med samma utseende oavsett om du surfar på dator, platta eller mobil. Med texter skrivna utifrån klarspråk och med en bättre sökfunktion, tar Kungälvs kommun ett rejält kliv i webbutvecklingen.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälv har lägst arbetslöshet i hela Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   2015-09-14 08:20 CEST

Kungälvs kommun har, tillsammans med Öckerö, lägst arbetslöshet i hela Västra Götalandsregionen. När det gäller ungdomar 16-24 år ligger Kungälv lägst.

För alla i arbetsför ålder 16-64 år, är totalt 2,8 procent arbetslösa, jämfört med regionens 7 procent och rikets 7,8 procent. För ungdomar 18-24 år är 3,8 procent arbetslösa, jämfört med regionens 11 procent och rikets 13 procent.

– Det beror på tre saker, säger Fredrik Skoglund på arbetsförmedlingen. Läget nära Göteborg, mindre konjunkturkänsligt näringsliv och samarbetet kommunen-arbetsförmedlingen med kontaktperson för stödanställningar. Dessa gäller dem som befinner sig lite längre från arbetsmarknaden som nyanlända och de med funktionsnedsättning.

Arbetsförmedlingen prioriterar inte nya arbetslösa i Kungälv. De kan få enklare stöd och coachning i form av ”så söker du jobb”.

– I princip får alla som är anställningsbara och vill arbeta, ett jobb inom tre månader ändå, säger Fredrik.

Även Kungälvs kommunalråd Miguel Odhner är nöjd.

– Bra, Samarbetspartiernas satsning på en ny vårdutbildning och fler stödanställningar fungerar. Men, 1500 medborgare är arbetssökande och de flesta av dem vill ha ett jobb nu, vi har mycket kvar att göra. Utgångspunkten är att Kungälv inte har råd med arbetslöshet, alla behövs och ska bidra. Vårt mål är Sveriges lägsta arbetslöshet! Det handlar ytterst om var och ens frihet till ett eget liv, inte minst våra ungdomar, säger Miguel Odhner, Kommunstyrelsens ordförande. ´

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Kungälvs kommun har, tillsammans med Öckerö, lägst arbetslöshet i hela Västra Götalandsregionen. När det gäller ungdomar 16-24 år ligger Kungälv lägst. För alla i arbetsför ålder 16-64 år, är totalt 2,8 procent arbetslösa, jämfört med regionens 7 procent och rikets 7,8 procent. För ungdomar 18-24 år är 3,8 procent arbetslösa, jämfört med regionens 11 procent och rikets 13 procent.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälvs kommun välkomnar ny aktör i Kongahällaprojektet

Pressmeddelanden   •   2015-06-15 11:15 CEST

Parallellt med att markarbeten på Kongahälla pågår för fullt kliver nu ett nytt bolag in i projektet. Det är Adapta Fastigheter AB som kommer att bygga och förvalta handelsanläggningen längs E6.

Planen är att bolaget ska söka bygglov i november i år för att sedan kunna börja bygga våren 2016. Adapta Fastigheter tar därmed över ansvaret för handelsanläggningen från Coop fastigheter som renodlar sin verksamhet och istället blir hyresgäster hos Adapta Fastigheter med sin planerade Coop-butik.
– Det här beslutet följer vår strategi om att renodla verksamheten från fastigheter mot vår kärnverksamhet, livsmedel, säger Helena Liljedahl, VD Coop Fastigheter AB. Det viktigaste är dock att vi gör det vi hela tiden velat, nämligen etablerar en ny Coop-butik i Kungälv.

Från Kungälvs kommun ser man positivt på Adapta fastigheters intresse för Kungälv och Kongahälla. Kommunen och Adapta Fastigheter har undertecknat en avsiktsförklaring där parterna är överens om ett samarbete kring nya stadsdelen Kongahälla.
– Handelskvarteret är en viktig del i projektet och vi känner oss trygga med att Adapta Fastigheter är en part som kommer in och vill vara med och förverkliga Kongahälla, säger Monica Wincentson, projektledare på Kungälvs kommun.

Adapta Fastigheter kommer alltså, precis som Coop fastigheter hade planerat, att söka bygglov för sin handelsanläggning i november. Tidplanen för övriga aktörers byggstarter påverkas därmed inte.

– Det viktigaste för oss är att utbudet i handelsanläggningen blir så bra att Kungälvsborna stannar och handlar sina varor där. Ambitionen är att hitta ett utbud som för att man kan handla allt man behöver på hemmaplan, säger Per Thörnqvist på Adapta Fastigheter.

Frågan om samarbetet mellan Kungälvs kommun och Adapta Fastigheter ska inom kort tas upp för formellt beslut i kommynstyrelsen.

För ytterligare information:

Monica Wincentson
Kungälvs kommun
0303-239187

Per Thörnqvist
Adapta Fastigheter AB
076-5558361

Helena Liljedahl
Coop fastigheter AB
010-743 44 65

Med vänliga hälsningar

Karin Dahl
Informatör Kungälvs kommun
0303-23 90 53

Parallellt med att markarbeten på Kongahälla pågår för fullt kliver nu ett nytt bolag in i projektet. Det är Adapta Fastigheter AB som kommer att bygga och förvalta handelsanläggningen längs E6. Adapta Fastigheter tar därmed över ansvaret för handelsanläggningen från Coop fastigheter som renodlar sin verksamhet och istället blir hyresgäster hos Adapta Fastigheter med sin planerade Coop-butik.

Läs vidare »
Media-no-image

Tio Kungälvsungdomar får sommarjobb som volontärer i Palestina

Pressmeddelanden   •   2015-06-03 11:43 CEST

Volontärsarbete som sommarjobb. I Kungälvs kommun är det möjligt. Nytt för i år är möjligheten att volontärsarbeta i Hebron i Palestina. Tio ungdomar har getts plats att läsa en förberedande kurs om Israels och Palestinas historia samt Mellanösternkonfliktens historia. Kursen bygger på ett läromedel som är författat av historiker på båda sidor med olika tolkningar av konflikten. Poängen är att förstå hur vi människor påverkas av konkurrerande berättelser och vikten av att förstå att det finns parallella berättelser, för att kunna föra en dialog som är inriktad mot konfliktlösning.

Förutom själva kursen skall ungdomarna arbeta med en grupp om 60 palestinska barn i åldrarna 11-12 år. Arbetet består i att träna deras engelska, utöva kultur och idrott samt genom sin närvaro påvisa att det finns en värld utanför den instängda Västbanken. Dessutom skall ungdomarna arbeta med att måla väggar i skolan och plantera en trädgård.

Arbetet varar cirka två veckor.

Ni bjuds in att träffa några av ungdomarna den 4 juni klockan 13.00 i Kundcenter i Kungälvs Stadshus

 

Ytterligare information

Christer Mattsson

Toleransprojektet

0702-57 48 36

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

​Volontärsarbete som sommarjobb. I Kungälvs kommun är det möjligt. Nytt för i år är möjligheten att volontärsarbeta i Hebron i Palestina. Poängen är att förstå hur vi människor påverkas av konkurrerande berättelser och vikten av att förstå att det finns parallella berättelser, för att kunna föra en dialog som är inriktad mot konfliktlösning.

Läs vidare »
Media-no-image

Tiggarna ersätts av konstverk när Toleransprojektet har vernissage i Kungälv

Pressmeddelanden   •   2015-05-19 11:01 CEST

I år avslutas Toleransprojektet med en utställning på temat ”Det är dig själv du skall få syn på…”.

Det är en utställning om hur det svenska samhället reagerar på tiggarna som finns i våra städer, också i Kungälv. Debatten handlar oftast om vilka de är, varifrån de kommer och olika idéer om varför de tigger.

Ungdomarna i Toleransprojektet vill vända på perspektivet och ställa frågan om vilka vi är som passerar förbi tiggarna och varför vi reagerar så olika. Medan några engagerar sig för att hjälpa till, ge ett bidrag är andra tillsynes likgiltiga och tittar bort medan åter andra använder sig av olika former av våld, symbolisk och fysiskt.

Under 90 minuter kommer tiggarna i Kungälv ersättas av konstverk och elever från Toleransprojektet för att med konstens hjälp provocera till eftertanke om hur det förbipasserande samhället omvandlas inte genom tiggarnas närvaro utan vår egen respons på deras närvaro.

Vernissagen äger rum den 20/5 klockan 15–16.30 i centrala Kungälv.

Ytterligare information

Christer Mattsson

Ansvarig för Toleransprojektet Kungälvs Kommun

0702-57 48 36

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

Under 90 minuter kommer tiggarna i Kungälv ersättas av konstverk och elever från Toleransprojektet för att med konstens hjälp provocera till eftertanke om hur det förbipasserande samhället omvandlas inte genom tiggarnas närvaro utan vår egen respons på deras närvaro. Vernissagen äger rum den 20/5 klockan 15–16.30 i centrala Kungälv.

Läs vidare »
Media-no-image

Lisa Ajax och Stefan Andersson till Kungälv på Nationaldagen

Pressmeddelanden   •   2015-05-12 10:40 CEST

Klara artister för Nationaldagsfirande i Kungälv är Idolvinnaren Lisa Ajax och Stefan Andersson, känd inte minst för föreställningen om Marstrandsfånge Nr 90 Kleist. Som traditionen bjuder blir det aktuella artister, tal och picknick i backen nedanför Bohus fästning när Nationaldagen firas.

– Vi hoppas på en folkfest i år igen, säger utvecklingsledare Anette Svahn från Kungälvs kommun.

Ett nytt grepp i år är att hälften av sponsorintäkterna går till välgörande ändamål. Denna gång till Jontefonden. Jontefonden är en stiftelse för barn & ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation och deras syskon. Var och en kan själv stötta Jontefonden med ett bidrag.

Jonathan Ivarsson, från Kungälv, född 2000, drabbades 2006 av en lungfibros som ledde till kraftig nedsättning av hans lungfunktion och behov av syrgas dygnet runt. Redan 2006 fick familjen beskedet att det kommer att krävas en lungtransplantation längre fram. Läs mer på: www.jontefonden.se

Klara artister för Nationaldagsfirande i Kungälv är Idolvinnaren Lisa Ajax och Stefan Andersson, känd inte minst för föreställningen om Marstrandsfånge Nr 90 Kleist. Som traditionen bjuder blir det aktuella artister, tal och picknick i backen nedanför Bohus fästning när Nationaldagen firas. – Vi hoppas på en folkfest i år igen, säger utvecklingsledare Anette Svahn från Kungälvs kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Marstrand rankad som vackraste småstaden i landet

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 08:15 CEST

Resesajten theculturetrip.com anser att Sverige är ett av Europas vackraste länder, med sina djupa skogar, dramatiska fjäll och vackra kuster och sjöar.

Nu har man rankat Sveriges tio vackraste småstäder (towns). I konkurrens med pärlor som Ystad, Visby och Sigtuna kommer Marstrand överst. Vi tackar theculturetrip.com för utmärkelsen.

Theculturetrip.com är en global kultur och livsstilssajt med två miljoner besökare varje månad.

Läs mer under länken nedan:

http://theculturetrip.com/europe/sweden/articles/the-10-most-beautiful-towns-in-sweden/

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

Nu har resesajten theculturetrip.com rankat Sveriges tio vackraste småstäder (towns). I konkurrens med pärlor som Ystad, Visby och Sigtuna kommer Marstrand överst. Vi tackar theculturetrip.com för utmärkelsen.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationsstrateg
  • Kungälv Kommun
  • nozseldr.ccxjgorgbner@kungijalv.vzse
  • 0303-23 96 77
  • 0705-24 65 63
Noel är Informationsstrateg för Kungälvs kommun.

Om Kungälvs kommun

Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden

Med Kungälv och Marstrand, två tusenåriga städer, med var sin fästning är det uppenbart att det historiska arvet är levande ocksåv i dag. Men Kungälv är också en modern och expansiv del av Göteborgsregionen, en kvart från Göteborgs centrum. Och Marstrand är nationalarena för seglingssporten.

Adress

  • Kungälvs kommun
  • Ytterbyvägen 2
  • 442 81 Kungälv
  • Vår hemsida

Länkar