Media-no-image

Kungälvs toleransprojekt lyfts fram vid kommittémöte inom Europarådet

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 08:27 CET

Den 11 mars håller Committee on Political Affairs and Democracy inom Europarådet ett möte i Sveriges Riksdag med syftet att belysa hur man kan motverka rekrytering till våldsbejakande högerextremism.

Parlamentariker från flera av Europarådets medlemsländer kommer att delta. Det praktiska, och enda, exemplet som lyfts fram är det mångåriga arbetet med Toleransprojektet från Kungälvs
kommun.

– Detta arbete har inte bara visat sig vara mycket framgångsrikt utan även utomordentligt samhällsekonomiskt lönsamt, säger Christer Mattsson, chef för Trygga ungdomsmiljöer i Kungälv.

Tanken är att kommitténs medlemmar skall lära sig och inspireras av Kungälvs arbete så att fler länder kan följa efter. Detta är särskilt angeläget i en tid där den våldsamma högerextremismen åter får ökat fotfäste i Europa.


 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

Ytterligare information

Christer Mattsson

Enhetschef Trygga ungdomsmiljöer

0702-57 48 36

Toleransprojektet i Kungälv lyfts fram av en kommitté inom Europarådet med syftet att belysa hur man kan motverka rekrytering till våldsbejakande högerextremism.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälvs idrottsstipendium till boxningsklubb

Pressmeddelanden   •   2014-02-06 13:52 CET

Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2013 tilldelas Kungälvs Boxningsklubb med motiveringen:

”Klubben har skördat flera framgångar på såväl regional som nationell nivå och förtjänar att uppmärksammas för sitt långvariga engagemang för Kungälvs ungdomar. Utöver den sportsliga verksamheten präglas klubben även av en stark social anda som stärker ungdomarnas individuella utveckling, både i och utanför ringen. Vi hoppas att idrottsstipendiet ska sporra BK, Kungälvs Boxningsklubb till fortsatt satsning och utveckling.”

Det officiella överlämnandet av stipendiet kommer att ske i samband med kommunens nationaldagsfirande 6 juni.

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

 

Ytterligare information

Lars Fahleson

Fritidskonsulent

0706-10 00 62


Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2013 tilldelas Kungälvs Boxningsklubb. Det officiella överlämnandet av stipendiet kommer att ske i samband med kommunens nationaldagsfirande 6 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälv får pris – Bästa Tillväxt i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   2013-11-20 10:27 CET

Kungälvs kommun vinner Kreditföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt i Västra Götalands län 2013. Kommunen vinner priset för att vi har den bästa tillväxten, 110 aktiebolag i kommunen ökade omsättning, ökade antalet anställda och gick med vinst.

– Det här är otroligt glädjande och beviset för den mängd framgångsrika och expansiva företag vi har här i Kungälv, säger Håkan Karlsson, näringslivschef i Kungälvs kommun. Att få det här priset betyder mycket för oss i Kungälvs kommun. Det ger oss energi i vårt fortsatta förändrings- och utvecklingsarbete och det visar att vi är på rätt väg.

Näringslivsutskottets ordförande Jane Bredin (M) uttrycker också sin tacksamhet för de framgångsrika företagen i Kungälv.

– Det är en stor glädje för oss i Kungälv att få ta del av denna utmärkelse. Kungälv mottar pris för Bästa Tillväxt i Västra Götalands län 2013 följt av Åmål på andra plats och Skövde på tredje plats.

Den kommun i varje län som har största andelen företag som har ökat omsättning, nyanställt och gått med vinst tilldelas pris för Bästa Tillväxt av kreditupplysningsföretaget Syna, som har funnits sedan 1947 och därmed är det äldsta i Sverige.

– Konkurserna ligger nära de nivåer vi kunde se under de senaste ekonomiska kriserna. Ändå finns det kommuner där företag växer, skapar arbetstillfällen och går med vinst. Det är viktigt att uppmärksamma. Därför delar vi ut priset Bästa Tillväxt, säger Harald Stjerna, informationsansvarig på Syna.


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77


Ytterligare information och kommentarer:

Håkan Karlsson

Näringslivschef

0303-23 94 23

 

Jane Bredin (M)

ordförande näringslivsutskottet

0702-21 20 60

Kungälvs kommun vinner Kreditföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt i Västra Götalands län 2013. Kommunen vinner priset för den bästa tillväxten, 110 aktiebolag i kommunen ökade omsättning, antalet anställda och gick med vinst. – Det här är otroligt glädjande och beviset för den mängd framgångsrika och expansiva företag vi har i Kungälv, säger Håkan Karlsson, näringslivschef i Kungälvs kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Storsatsning på ungdomspolitiska frågor i Kungälv – barn- och äldreministern besöker Mimers Hus

Pressmeddelanden   •   2013-10-14 11:19 CEST

Kungälvs kommun ökar sin satsning på ungdomsfrågor. Startskottet är en enkät där kommunens alla elever i årskurs åtta och tvåan på gymnasiet får svara på frågor om hur de har det, vad de vill och vad de behöver.

– Detta är starten på en ökad mobilisering kring ungdomspolitiska frågor i kommunen, säger Robert Hallman, chef för sektor Kultur och Samhällsservice.

Ungdomsstyrelsen har tagit fram enkäten som kallas LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkätens frågor handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och framtidsplaner.

Svaren sammanställs i en rapport som beräknas vara färdig i mars 2014. Rapporten tas fram i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbunds enhet för forskning- och utveckling (FoU
Väst).

– Rapporten blir ett mycket viktigt underlag när vi ska utveckla kommunens ungdomsverksamheter, säger Robert Hallman. Vi vill bättre kunna utforma kommunens utbud efter vad ungdomarna själva vill och behöver.

 

Den 18 oktober kl 9-12 gästas Mimers Hus Teater av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Hon deltar i seminariet: ”Hur ska vi få unga människor att känna sig värdefulla?”

– Maria Larsson kommer att tala om barns rättigheter på temat ”Barndomen går inte i repris”. Emeli Hedenström från ungdomsstyrelsen presenterar rapporten ”Ung idag”, om ungas villkor. Och Halldora Altvall från Rädda barnen talar om ”det kompetenta barnet”, säger Robert Hallman.

Ungdomsfullmäktige är inbjudna, samt allmänhet, politiker och tjänstemän. Ale kommun, som själva genomfört LUPP-enkäten två gånger tidigare, deltar också på Mimers den 18 oktober.


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77


Ytterligare information och kommentarer:

Robert Hallman

sektorchef Kultur och Samhällsservice

E-post: robert.hallman@kungalv.se,

Telefon: 0303 – 23 82 40

Kungälvs kommun storsatsar på ungdomspolitiska frågor. Startskottet blir att Ungdomsstyrelsens enkät LUPP skall besvaras av alla åttor och gymnasietvåor. barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) besöker dessutom Mimers Hus Teater i Kungälv den 18 oktober. Hon deltar i seminariet "Hur ska vi få unga människor att känna sig värdefulla.

Läs vidare »
Media-no-image

Kommunalrådet i Kungälv uppmanar styrelseledamot att avgå

Pressmeddelanden   •   2013-10-03 13:44 CEST

Kommunalrådet i Kungälv uppmanar styrelseledamot att avgå

Kommunens representant i Marstrands Kulturbadhus AB (Båtellet) uppmanas lämna sitt uppdrag av kommunstyrelsens och tillika valberedningens ordförande Anders Holmensköld (M).

Skälet till uppmaningen är att kommunens representant i styrelsen Lars Wallberg (FP) inte infunnit sig på något styrelsemöte. Företaget har därför vänt sig till kommunstyrelsens ordförande och bett om ”att lämplig åtgärd från kommunen omgående görs för att inte ytterligare förseningar eller brister i information skall uppstå”.

– Det som har hänt är inte acceptabelt. Jag har framfört en ursäkt å kommunens vägnar till företaget och lovat att vi ska tillsätta en engagerad och kunnig person denna gång, säger Anders Holmensköld.

Bolaget har lämnat in en planansökan till kommunen som folkpartiet, utvecklingspartiet, miljöpartiet och socialdemokraterna har återremitterat vid samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 26 september.

– Ett fullständigt idiotiskt tillvägagångssätt som innebär förseningar och fördyringar. Detta är näringslivsfientligt av människor som inte fattar vad förseningar kostar för projekt av den här klassen.  Alla i kommunstyrelsen har att arbeta efter de mål som kommunfullmäktige antagit om bland annat ett gott näringslivsklimat. Vi har dessutom antagit ett program för Marstrands utveckling så sent som i år.


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

 

Ytterligare information och kommentarer

Anders Holmensköld (M)     

Kommunstyrelsens ordförande 

0702-71 89 09

Anders Holmensköld (M), kommunalråd i Kungälvs kommun uppmanar styrelseledamoten Lars Wallberg (FP) att avgå från sitt uppdrag som ledamot i Marstrands Kulturbadhus AB (Båtellet), detta på grnud av att han inte infunnit sig på något styrelsemöte.

Läs vidare »
Media-no-image

Miljöpartiet föreslår 350 miljoner för att sprida Toleransprojektet

Pressmeddelanden   •   2013-09-23 13:12 CEST

Kungälvs kommun har sedan 1995 satsat ungefär 13 miljoner kronor på Toleransprojektet. Toleransprojektet arbetar med att få bort grogrunden för rasism och annan intolerans. Toleransprojektet handlar om att påverka attityder med ett långsiktigt och uthålligt arbete. Genom att koppla samman dåtid och nutid stärks elevernas motstånd mot rasism och extremintolerans. På sikt motverkas även våld, trakasserier och mobbning. Undervisning för tolerans är en långsam process, det sker inte över en lektion eller en temadag.

Toleransprojektet har visat sig mycket framgångsrikt, och sparat miljoner åt samhället. Resultatet
visar att projektet har satt stopp för framväxten av en vit makt-miljö. Det finns idag inga vit makt-organisationer i Kungälv som kan rekrytera ungdomar. Nationalekonomen Ingvar Nilsson har i rapporten ”Intoleransens pris” visat att denna investering har, förutom sociala besparingar, sparat lågt räknat 290 miljoner i olika samhällskostnader för polis- och rättsväsendet, sjukvård, arbetslöshetsförsäkring och andra kostnader som en person i en vit makt-miljö orsakar.

Det pågående Toleransprojektet har pågått med framgång i snart 20 år. Det har visat sig var mycket lönsamt på sikt, både i minskat lidande, ökad tolerans bland ungdomar och även samhällsekonomiskt. Ändå har modellen bara spridits till några få kommuner utanför Kungälv. Nu föreslår Miljöpartiet i riksdagen, att fler kommuner skall på möjlighet att satsa antirasistiskt med Toleransprojektet som förebild.

Miljöpartiet föreslår att 350 miljoner satsas de kommande fyra åren (50 miljoner 2014, därefter 100 miljoner årligen 2015-2017) för att utveckla och genomföra Toleransprojekt i fler kommuner.

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77

Ytterligare information och kommentarer

Christer Mattsson     

Verksamhetschef Toleransprojektet 

0702-57 48 36

Miljöpartiet förslår i riksdagen att satsa 350 milojoner för att sprida Toleransprojektet i andra kommuner.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälvs Toleransprojekt besöker Sveriges Riksdag 5 juni

Pressmeddelanden   •   2013-05-31 11:47 CEST

Miljöpartiet har visat särskilt intresse för Kungälvs arbete med Toleransprojektet. Efter ett studiebesök från deras Riksdagsgrupp i Kungälv bjuds nu Kungälv in att presentera sitt arbete i ett seminarium i Riksdagen.

Anders Holmensköld (M) och Christer Mattsson, enhetschef för Trygga ungdomsmiljöer
deltar från Kungälv.

– Vi kommer att tala om hur en kommun kan verka för tolerans, säger Anders Holmensköld (M).

 

Program

09.30-09.40 Maria Ferm (MP) inleder

09.40-10.10 Jonathan Leman, utbildningsansvarig Expo

10.10-10.40 Christer Mattsson, Toleransprojektet i Kungälv

10.40-11.10 Cecilia Gärding, statsvetare och redaktör för läromedlet

”Afrosvensk i det nya Sverige”.

11.15-11.55 Paneldebatt:

Kukkamariia Valtola Sjöberg (MP), kommunstyrelsens vice ordförande Gnesta

Andreas Carlson (KD), riksdagsledamot

Malin Danielsson (FP), grundskolenämndens ordförande Huddinge

Anders Holmensköld (M), kommunstyrelsens ordförande Kungälv

Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande Botkyrka

11.55-12.00 Sammanfattning och avslutning


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77


Ytterligare information och kommentarer:

Anders Holmensköld (M)     

Kommunstyrelsens ordförande   

0303-23 91 10, 0702-71 89 09


Christer Mattsson

Enhetschef Trygga ungdomsmiljöer

0303-23 92 22, 0702-57 48 36

Miljöpartiet har visat särskilt intresse för Kungälvs arbete med Toleransprojektet. Efter ett studiebesök från deras Riksdagsgrupp i Kungälv bjuds nu Kungälv in att presentera sitt arbete i ett seminarium i Riksdagen. Anders Holmensköld (M) och Christer Mattsson, enhetschef för Trygga ungdomsmiljöer deltar från Kungälv.

Läs vidare »
Media-no-image

Den 6 juni har Toleransprojektet i Kungälv sin årliga vernissage

Pressmeddelanden   •   2013-05-31 11:39 CEST

Varje omgång elever som slutför Toleransprojektet bearbetar undervisningen och reflekterar sina vunna erfarenheter och insikter i en utställning. Utställningsformen och temat varierar för varje år.I
år har eleverna arbetat i tyg och färg kring begreppen tolerans – intolerans.

– De har valt att illustrera grunden för tolerans i symboliska ord och bilder och sedan skapat en barriär av taggtråd fylld av de ord som hindrar oss att nå toleransen, säger Christer Mattsson, enhetschef Trygga ungdomsmiljöer.

Besökaren kommer bjudas in att bli en del av installationen genom att förstöra den taggtråd som hindrar toleransen.

– Det blir avslutningen för årets projekt och gruppen säger hejdå till varandra, säger Christer.

 

Utställningen äger rum 6 juni på Fästningsholmen, i ett tält mellan kiosken och fästningsentrén, i samband med nationaldagsfirandet och är öppen mellan 13-16.

 

Utställningen har producerats av elever från årskurs 8 och 9 på Thorildsskolan, Munkegärdeskolan
och Ytterbyskolan.

Toleransprojektet startade 1995 efter mordet på John Hron och har tilldelats fem olika priser för sin pedagogiska skicklighet och demokratistärkande funktion. En oberoende rapport som publicerades tidigare i år visar att Toleransprojektet inte bara avbrutit rekryteringen till våldbejakande extremistmiljö utan även minskat lidande och sparat utgifter på hundratals miljoner.


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77


Ytterligare information och kommentarer:

Christer Mattsson

Enhetschef Trygga ungdomsmiljöer

0303-23 92 22, 0702-57 48 36


Utställningen äger rum 6 juni på Fästningsholmen och är öppen mellan 13-16, i ett tält mellan kiosken och fästningsentrén, i samband med kommunens stora nationaldagsfirande med Markoolio och flera andra artister.

Läs vidare »
Media-no-image

Fria resor till alla på gymnasiet

Pressmeddelanden   •   2013-05-17 11:30 CEST

Elever som läser på gymnasiet har idag rätt till fria skolresor om avståndet mellan skolan och bostaden är 4 km. Från och med höstterminen 2013 kommer nu alla gymnasieungdomar som är folkbokförda i Kungälvs kommun att få helt kostnadsfria skolresor.

– Det är roligt att även vi i Kungälv kan erbjuda alla gymnasieelever gratis busskort, något de som väljer en skola i annan kommun redan får och de flesta kommuner redan infört. Nu ger vi ännu fler möjligheten att på samma villkor gå på vårt fantastiska Mimers Hus, säger Cristine Lysell, verksamhetschef på gymnasiet.


Idag har vi cirka 600 ungdomar folkbokförda i Kungälvs kommun som läser i annan kommun. Dessa elever har redan rätt till fria resor. På Mimers hus Gymnasium går idag 1047 elever som är folkbokförda i Kungälv. Av dessa 1047 elever är det 573 elever som idag inte har skolkort.

Kommunens kostnad för skolkort för elever som studerar i annan kommun och på Mimers Hus är i nuläget är cirka 5,6 miljoner. Den kostnaden beräknas öka med 2 miljoner per år.

För de gymnasieelever som är inackorderade på sin skolort och som får inackorderingstillägg ändras inte reglerna, de har även fortsättningsvis inte rätt till fria resor.


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77


Ytterligare information och kommentarer:

Cristine Lysell   

Verksamhetschef gymnasiet   

0303-23 80 62, 0722-40 35 00

Elever som läser på gymnasiet har idag rätt till fria skolresor om avståndet mellan skolan och bostaden är 4 km. Från och med höstterminen 2013 kommer nu alla gymnasieungdomar som är folkbokförda i Kungälvs kommun att få helt kostnadsfria skolresor.

Läs vidare »
Media-no-image

Ny familjefest när Markoolio kommer till Kungälv på nationaldagen

Pressmeddelanden   •   2013-05-17 09:15 CEST

Nationaldagen 6 juni har firats i Kungälvs under många år. Men sedan 2008 när kronprinsessan
Viktoria gästade Kungälv, har firandet varit en folkfest. Även i år finns förutsättningen när Markoolio kommer till stan.

– Vi är mycket glada för den folkfest som nationaldagsfirandet blivit i Kungälv och för att vi även i år fått en huvudartist för hela familjen, säger Elisabeth Mattsson, kommunordförande.

 

13.00    Samling i Västra Parken

13.30  Avmarsch mot Fästningsholmen med Polisrytteriet och Kulturskolans ungdomsblåsorkester i
täten

14.00 – 16.00  Nationaldagsfirandet pågår från Stora scenen

 

Markoolio (kontakt:Dennis Karlsson, 070-440 41 12, 08-555 70 000)

Med sin humor och befriande självdistans har Markoolios närvaro i den svenska artistfloran blivit en självklarhet med en lång rad partydängor, fotbollslåtar, listettor, turnéer och en sidokarriär som prisbelönt skådespelare.


Negar Zarassi sjunger nationalsången (kontakt: 0737-29 33 20)

Negar Zarassi, som börjar bli välkänd för Kungälvspubliken, är en svensk operasångerska på uppgång. Hennes sprudlande personlighet smittar av sig på de som träffar henne och hennes varma sätt gör kommunikationen med publiken väldigt enkel.

Hon är väl utbildad inom musik då hon har studerat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt har en kandidat examen från Högskolan för Scen och Musik i Göteborg.

Negar har förutom en vacker röst och goda tekniska sångkunskaper, stor utstrålning och hennes sceniska närvaro är stark och påtaglig för alla som ser henne uppträda.


Sabi med Nordic Dancers

Sabi har arbetat med professionella föreställningar köpta utav Broadway sedan han var nio år. Hans enorma drivkraft har väckt intresse hos världsartister och han har redan hunnit att jobba med bland annat Justin Bieber, Ke$ha, Will.I.Am & Bob Sinclair. På nationaldagen den 6 Juni i Kungälv utlovar Sabi ett energifyllt nummer som kommer att få alla barn och vuxna att vilja dansa med. Nordic Dancers gästas på denna högtidsdag utav deras yngsta dansare någonsin nämligen den bara 8 år gamla Jakob.

 

I år har vi glädjen att presentera en dansgrupp som dansar på temat Gangnam Style

 

Sofia Cervell ska sjunga Kungälvshymnen

Sofia Cervell går sista dagarna på Ytterby musikklasser och skall till hösten börja på Mimers Hus estetiska linje Musik. 

Sofia har gått på Kulturskolan i Kungälv i tre år. Hon har hunnit med både kör, piano och sångundervisning där hennes styrka ligger i sången. När hon blir stor vill hon bli musiklärare kombinerat med artist. Dessutom skriver hon egen musik och har gjort det, som hon själv uttrycker det, mer seriöst sedan hon var tretton.

 

Barnkören är en blandning av körer från Kulturskolan i Kungälv 

Den består av Godisbitarna, Kodekören ( som varit pilotprojekt till det som vi nu kommer att starta upp till hösten med att låta barn få gratis kör på skoltid, en satsning från politikerna! ) och Musikalstrumporna, som är Kulturskolans yngre elever som är Kungälvs blivande musikalartister.


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationschef

0303-23 96 77


Ytterligare information och kommentarer:

Elisabeth Mattsson     

Kommunordförande   

0709-18 00 85

 

Ingela Rossi

vice Kommunordförande

0730-64 44 64


Nationaldagen 6 juni har firats i Kungälvs under många år. Men sedan 2008 när kronprinsessan Viktoria gästade Kungälv, har firandet varit en folkfest. Även i år finns förutsättningen när Markoolio kommer till stan.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationschef
  • Kungälv Kommun
  • noluzownelrw.corjmner@kungasalv.cqse
  • 0303-23 96 77
  • 0705-24 65 63
Noel är Informationschef för Kungälv kommun inom samtliga verksamhetsområden.

Om Kungälvs kommun

Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden

Med Kungälv och Marstrand, två tusenåriga städer, med var sin fästning är det uppenbart att det historiska arvet är levande ocksåv i dag. Men Kungälv är också en modern och expansiv del av Göteborgsregionen, en kvart från Göteborgs centrum. Och Marstrand är nationalarena för seglingssporten.

Adress

  • Kungälvs kommun
  • Ytterbyvägen 2
  • 442 81 Kungälv
  • Vår hemsida

Länkar