Media-no-image

Förbo bygger 300 lägenheter i Kungälv och tar ett större ansvar för social hållbarhet

Pressmeddelanden   •   2016-04-21 15:22 CEST

Kungälvs kommun ska bygga 2000 bostäder denna mandatperiod med målet att hälften är hyresrätter. Syftet med detta avtal är att underlätta, effektivisera och tidsbegränsa processerna runt markanvisning, detaljplanering, bygglov, planläggning och byggnation. Nytt är också att vi tillsammans kommer öka samarbetet för att minska utanförskapet.

– Därför är det glädjande att vi nu även ska teckna en avsiktsförklaring med Förbo om att bygga 300 lägenheter i kommunen 2017-2021. Att bygga är en sak, att också minska utanförskapet gör att vi tillsammans nu går in i ett djupare samarbete. Jag är väldigt glad att Förbo är först ut som allmännyttigt bolag med detta, säger Miguel Odhner (S).

Förbos fokus de närmaste åren ligger på att bygga fler bostäder och agera hållbart.

– Det är områden där vi redan har kompetens och erfarenhet men där vi nu ökar takten och flyttar fram positionerna. Som ett led i detta faller samarbetet med Kungälvs kommun väl in och vi ser framemot att kroka arm med kommunen för att skapa fler goda bostadsområden i regionen, säger Peter Granstedt, vd på Förbo.

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Pressinbjudan Stadshuset: måndag 25 april, kl. 9-9:30, Bryggan plan 3 (vi möter i Kundtjänst) Medverkande:Kungälvs kommun: Miguel Odhner (S), Morgan Persson (UP), Anders Holmensköld (M), Ove Wiktorsson (C), kommunchef Magnus Gyllestad. Förbo: vd Peter Granstedt.

Läs vidare »
Media-no-image

Blåbetong i Thorildskolans ytterväggar åtgärdas vid ombyggnad

Pressmeddelanden   •   2016-03-08 16:01 CET

Under projekteringen av ombyggnaden av Thorildskolan i Kungälv, som pågår parallellt med bygget, har det upptäckts blåbetong som kan utsöndra radon i hus A, B och C:s ytterväggar. Radonmätningar som tidigare gjorts i husen har visat på låga värden.

– Även nu när blåbetongen frilagts ligger det högsta värdet vi uppmätt långt under tidigare gränsvärden. Gränsvärdet är numera sänkt men åtgärder för att uppfylla det nya gränsvärdet behöver inte vara utförda förrän 2020, säger kommunens fastighetschef Svante Svensson. Vi kommer att åtgärda problemen redan till 2017. Det finns flera metoder att välja mellan. Vilken vi väljer är inte beslutat ännu.
Men någon form av åtgärder kommer alltså att vidtas och detta kan tyvärr komma att påverka byggprocessen. För att förkorta den tiden kommer därför ombyggnationen av C-huset tidigareläggas och tidsplanen för hus A justeras. Det innebär att vissa kommer att ha sin undervisning i paviljongerna under nästa läsår.

Ytterligare information:

Susanne Junkala
kommunikationschef
0303-23 96 76

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Under projekteringen av ombyggnaden av Thorildskolan i Kungälv, som pågår parallellt med bygget, har det upptäckts blåbetong som kan utsöndra radon i hus A, B och C:s ytterväggar. Radonmätningar som tidigare gjorts i husen har visat på låga värden.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälv en av de första att erbjuda feriejobb under alla skollov

Pressmeddelanden   •   2016-03-08 15:58 CET

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få kommuner kan matcha. Och flera nyheter är på väg.– Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov.

Målet för 2016 är totalt 430 feriejobb utslaget på helår. Hur antalet jobb fördelar sig mellan loven är inte klart. Hittills är 14 jobb anmälda under det första påsklovet, i första hand inom kommunen, men Maria hoppas att även flera företag skall se nyttan med feriearbetande ungdomar även under höst-, påsk, och jullov.– Både företag och kommunens förvaltning kan ju bredda sin kompetensbas samt testa och utbilda kandidater inför längre sommarjobb. Och en fördel för ungdomarna är att de femtonåringar som fyller sexton efter sommarlovet inte behöver vänta tills nästa sommarlov. De har ju tre chanser att få jobba innan nästa sommar.

Ytterligare information
Maria Pehrson
Projektledare
0767-66 68 47

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få kommuner kan matcha. Och flera nyheter är på väg. – Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälv en av de första att erbjuda feriejobb under alla skollov

Pressmeddelanden   •   2016-03-03 15:06 CET

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få kommuner kan matcha. Och flera nyheter är på väg.
– Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov.

Målet för 2016 är totalt 430 feriejobb utslaget på helår. Hur antalet jobb fördelar sig mellan loven är inte klart. Hittills är 14 jobb anmälda under det första påsklovet, i första hand inom kommunen, men Maria hoppas att även flera företag skall se nyttan med feriearbetande ungdomar även under höst-, påsk, och jullov.
– Både företag och kommunens förvaltning kan ju bredda sin kompetensbas samt testa och utbilda kandidater inför längre sommarjobb. Och en fördel för ungdomarna är att de femtonåringar som fyller sexton efter sommarlovet inte behöver vänta tills nästa sommarlov. De har ju tre chanser att få jobba innan nästa sommar.

Ytterligare information

Maria Pehrson
Projektledare
0767-66 68 47

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Maria Pehrson är ny projektledare för sommarjobben i Kungälv. Och hon rivstartar med att lansera en nyhet som få kommuner kan matcha. Och flera nyheter är på väg. – Nytt för i år är att göra sommarjobben till feriejobb på riktigt, säger Maria. Från och med årets påsklov skall det gå att söka feriejobb under alla stora skollov.

Läs vidare »
Media-no-image

Trenden har vänt – Nu klättrar Kungälv rejält på företagsrankingen

Pressmeddelanden   •   2016-03-01 13:50 CET

Efter att i några år fått vikande siffror i de olika undersökningarna av det lokala näringslivsklimatet så har trenden nu vänt på riktigt och Kungälv klättrar rejält i tunga rankingar.
– I höstas klättrade Kungälv i Svenskt näringslivs ranking till plats 150, en förbättring med 60 platser jämfört med för två år sedan, säger kommunens näringslivschef Håkan Karlsson.

Svenskt Näringsliv tillfrågar även företag som inte har haft någon kontakt med sin kommun, vilket gör mätningen till en attitydundersökning bland företagen i kommunen i stort.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vartannat år låtit genomföra sin undersökning Insikt, som riktar sig till alla företag som har varit i kontakt med en kommun i ett tillståndsärende.
Svaren tas fram som ett Nöjd-Kund-Index (NKI). Sedan 2015 genomförs denna undersökning löpande i takt med att ärendena handläggs i kommunen.
När 2014 års företagsärenden presenterades hösten 2015 nådde Kungälv ett totalt NKI på 58. Det var en förbättring med 5 punkter jämfört med undersökningen två år tidigare, men fortfarande ett lågt värde jämfört med övriga kommuner i Sverige. Kommunens lägsta NKI hade bygglov som nådde ett NKI på 45.
– När nu 2015 års ärenden är inrapporterade konstateras att det totala NKI-värdet i Kungälv har stigit till 64, en förbättring med 6 punkter och NKI för bygglov har stigit till 62, en förbättring med 17 punkter. Kommunens högsta NKI har markupplåtelse som går från ett NKI på 58 till 70.
– Siffrorna visar att vi är på rätt håll. Med den nya mätmetoden får vi ett mycket bra verktyg att i realtid följa hur våra myndighetsärenden fungerar och hur våra medborgare och företag upplever att det fungerar, säger Håkan.

 

 

Ytterligare information

Håkan Karlsson
Näringslivschef
0706-11 94 23

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

 

Efter att i några år fått vikande siffror i de olika undersökningarna av det lokala näringslivsklimatet så har trenden nu vänt på riktigt och Kungälv klättrar rejält i tunga rankingar. – I höstas klättrade Kungälv i Svenskt näringslivs ranking till plats 150, en förbättring med 60 platser jämfört med för två år sedan, säger kommunens näringslivschef Håkan Karlsson.

Läs vidare »
Av4ilinsckhpjs0niuqp

Stadskärnan i fokus på fullspäckat ”öppet hus”

Pressmeddelanden   •   2016-02-22 08:26 CET

29:e februari är alla välkomna till Stadshuset i Kungälv för en temakväll om Kungälvs stadskärna. Vi visar upp planer, skisser och bilder och vi finns på plats för att svara på frågor. Dessutom kan alla som vill tycka till om både pågående detaljplaner och den fortsatta utvecklingen av centrum.

Socx6tmuxcdp5yuvdb9h

Hon blir ny hamnchef i Marstrand

Nyheter   •   2016-02-18 15:05 CET

Eva-Lena Hessel Rydqvist tar över rodret efter Lars Remler som går i pension. Hon är ny på posten men har 10 år i verksamheten. Nu vill hon öka förståelsen för hamnverksamheten och behålla de goda relationerna med Marstandsborna.

Dii0p4l5ans4h08kvuw5

Året i Kungälvs parker

Nyheter   •   2016-02-03 16:08 CET

Vi summerar 2015 och berättar om nya projekt, som Magasinsplatsen, nya gestaltningen av parken i Kongahälla, Resecentrums gröna delar och allt vad det kan vara.

Media-no-image

Samordning ger resultat – Kungälv har Göteborgsregionens lägsta ungdomsarbetslöshet

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 10:20 CET

Decembersiffrorna för ungdomsarbetslösheten i december 2015 visar att Kungälvs kommun ligger klart lägst i Göteborgsregionen. Och med 3,3 procent ungdomsarbetslöshet ligger Kungälv nästan 10 procentenheter under rikssnittet på 13 procent.

– Först vill jag gratulera alla ungdomar i Kungälv som fått jobb, tjänar egna pengar och är efterfrågade, säger kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S). Fler i arbete är ett av Samarbetspartiernas tydliga och prioriterade mål, där vi också avsatt resurser för utbildning och stödanställningar. Sedan går det bra för oss och våra företag, handel och besöksnäring växer och där får många unga sina första jobb. Långsiktigt är målet att bli bäst på jobb och framtidstro i Sverige.

– Det här är historiska siffror. Anledningen till att just vi lyckats så bra är det gemensamma arbete som vi gör i Kungälv. Kommun, Arbetsförmedling, Försäkringskassa och Västra Götalandsregionen har ett bra samarbete inom bland annat Samordningsförbundet, säger Jonas Arngården, sektorchef arbetsliv och stöd. Vi har lyckats gå utanför ramar och tänjt på gränser. Och vi har skapat fina lättillgängliga resurser som arbetslösa direkt kan vända sig till.

 

Ytterligare information och kommentarer:

Jonas Arngården
Sektorchef arbetsliv och stöd
0703-30 14 05

Miguel Odhner
Kommunstyrelsens ordförande (S)
0703-52 01 01

Länk till TV-inslag: http://www.kungalv.se/kommun--politik/nyheter/allt-fler-ungdomar-har-jobb-i-kungalv/

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
Informationsstrateg
0303-23 96 77

Decembersiffrorna för ungdomsarbetslösheten i december 2015 visar att Kungälvs kommun ligger klart lägst i Göteborgsregionen. Och med 3,3 procent ungdomsarbetslöshet ligger Kungälv nästan 10 procentenheter under rikssnittet på 13 procent.

Läs vidare »
F191auastdh1f6so2had

Nu börjar bostäderna byggas på Kongahälla

Nyheter   •   2015-12-11 19:56 CET

Det var en glädjens dag för många i Kungälv, när det första spadtaget togs för det första husbygget på Kongahälla. – Vi har stått kvar sen starten, säger Lennart Kristensson, en mycket glad före detta ordförande för Kungälvsbostäder. Det är roligt att se att det efter alla turer äntligen är igång.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationsstrateg
  • Kungälv Kommun
  • noseel.corneycjur@kufndzzjngalv.se
  • 0303-23 96 77
  • 0705-24 65 63
Noel är Informationsstrateg för Kungälvs kommun.

Om Kungälvs kommun

Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden

Med Kungälv och Marstrand, två tusenåriga städer, med var sin fästning är det uppenbart att det historiska arvet är levande ocksåv i dag. Men Kungälv är också en modern och expansiv del av Göteborgsregionen, en kvart från Göteborgs centrum. Och Marstrand är nationalarena för seglingssporten.

Adress

  • Kungälvs kommun
  • Ytterbyvägen 2
  • 442 81 Kungälv
  • Vår hemsida

Länkar