Media-no-image

Teater Tofta spelar för alla femåringar i Kungälv

Pressmeddelanden   •   2014-11-26 15:26 CET

Teater Toftas föreställning ”En förtrollad jul” kommer att spelas på Mimers teater för alla femåringar i de kommunala förskolorna i Kungälvs kommun.

– Att skolan bjuder på teater beror på att föreställningen har ett fint budskap om att allas lika värde. Alla skall få vara som de är, säger Maria Andersson chef för sektor skola.

För dem som inte är bland kommunens femåringar visas föreställningen även på Tofta Herrgård.

Pressinbjudan

Föreställningen spelas under tre dagar måndag 8/12, tisdag 9/12 och torsdag 11/12 med två föreställningar per dag, kl. 9 samt 10:30.

Massmedia att välkommen att besöka teatern, men meddela gärna vald föreställning så att vi kan förbereda fotografering av barnen.

Ytterligare information och anmälan

Maria Andersson

Sektorchef skola

0303-23 92 75

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

Teater Toftas föreställning ”En förtrollad jul” kommer att spelas på Mimers teater för alla femåringar i de kommunala förskolorna i Kungälvs kommun. Massmedia att välkommen att besöka teatern, men meddela gärna vald föreställning så att vi kan förbereda fotografering av barnen.

Läs vidare »
Media-no-image

Arbetsmiljöverket avskriver anmälan mot Hålta skola i Kungälv

Pressmeddelanden   •   2014-11-18 14:20 CET

Arbetsmiljöverket har avskrivit ärendet mot Hålta skola i Kungälvs kommun. Anmälan som var inlämnad av ett skyddsombud handlar om upprepade hot och våld från elever mot personal.

Skolan har tagit fram en åtgärdsplan som bland annat innebär personalförstärkning, schemaförändringar, omflyttning i lokaler samt kompetensutveckling och skyddsombudet har därför återtagit sin anmälan.

– Vi har haft en bra dialog med Lärarförbundet. Nu ligger fokus på att tillsammans skapa en lugn och trygg arbetsmiljö för alla på Hålta skola, säger skolchef Maria Andersson.

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

Arbetsmiljöverket har avskrivit ärendet mot Hålta skola i Kungälvs kommun. Anmälan som var inlämnad av ett skyddsombud handlar om upprepade hot och våld från elever mot personal.

Läs vidare »
Media-no-image

Erik Ullenhag träffar elever från Toleransprojektet i Kungälv

Pressmeddelanden   •   2014-08-29 10:20 CEST

Integrationsminister Erik Ullenhag träffar elever från Toleransprojektet i Kungälv i morgon lördag. Mötet är ett led i att regeringen anslagit pengar för att sprida Toleransprojektets arbetssätt till flera kommuner.

Mötet sker på Kvarnkullen, lördag 30 augusti, klockan 13:00

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

Erik Ullenhag träffar Kungälvselever för att sprida det framgångsrika toleransarbetet till fler kommuner

Läs vidare »
Cegxyfv6ehaygskblvxa

Även Helena Paparizou kommer till Nationaldagsfirandet i Kungälv

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 10:15 CEST

Media-no-image

Alexander Rybak klar för Kungälvs Nationaldagsfirande

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 10:39 CEST

Kungälvs kommun välkomnar varmt Alexander Rybak till firandet av Nationaldagen.

– Vi har med omsorg valt ut artisterna detta år och Alexander var vårt första val för Norge. Förutom att han är en fantastisk artist så var Kungälv en gång Norges viktigaste stad. Så nu när vi celebrerar 200 år av fred mellan de nordiska länderna är vi mycket glada att Alexander har tackat ja till att fira med oss på Fästningsparken, säger kommunordförande Elisabeth Mattsson.

Alexander vann hela Eurovison Song Contest med låten ”Fairytale” 2009. Segern var historisk då han fick flest röster genom tiderna. Efter detta har han bland annat gjort internationella turnéer och inte minst medverkat i svenska Let’s Dance!

Tidigare är Arvingarna och Emmelie de Forest klara för Nationaldagsfirandet i Kungälv. I dagarna släpper Alexander ett nytt album och är i högsta grad högaktuell.

Länk
till Alexanders officiella hemsida: http://www.alexanderrybak.com/


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77


Alexander Rybak kommer till Nationaldagsfirandet i Kungälv. Tidigare är Arvingarna och Emmelie de Forest klara.

Läs vidare »
Dh1zoextnemyzvjsd8g4

Emmelie de Forest från Danmark vann hela schlagerfestivalen 2013 – nu klar för Nationaldagsfirandet i Kungälv

Pressmeddelanden   •   2014-05-08 12:01 CEST

Nationaldagsfirandet i Kungälv är en folkfest. I år blir det extra stort firande på grund av 200 år av fred mellan Nordens länder. Förutom Emmelie är Arvingarna klara, fler artister presenteras inom kort.

Media-no-image

Kungälvs toleransprojekt lyfts fram vid kommittémöte inom Europarådet

Pressmeddelanden   •   2014-03-10 08:27 CET

Den 11 mars håller Committee on Political Affairs and Democracy inom Europarådet ett möte i Sveriges Riksdag med syftet att belysa hur man kan motverka rekrytering till våldsbejakande högerextremism.

Parlamentariker från flera av Europarådets medlemsländer kommer att delta. Det praktiska, och enda, exemplet som lyfts fram är det mångåriga arbetet med Toleransprojektet från Kungälvs
kommun.

– Detta arbete har inte bara visat sig vara mycket framgångsrikt utan även utomordentligt samhällsekonomiskt lönsamt, säger Christer Mattsson, chef för Trygga ungdomsmiljöer i Kungälv.

Tanken är att kommitténs medlemmar skall lära sig och inspireras av Kungälvs arbete så att fler länder kan följa efter. Detta är särskilt angeläget i en tid där den våldsamma högerextremismen åter får ökat fotfäste i Europa.


 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

Ytterligare information

Christer Mattsson

Enhetschef Trygga ungdomsmiljöer

0702-57 48 36

Toleransprojektet i Kungälv lyfts fram av en kommitté inom Europarådet med syftet att belysa hur man kan motverka rekrytering till våldsbejakande högerextremism.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälvs idrottsstipendium till boxningsklubb

Pressmeddelanden   •   2014-02-06 13:52 CET

Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2013 tilldelas Kungälvs Boxningsklubb med motiveringen:

”Klubben har skördat flera framgångar på såväl regional som nationell nivå och förtjänar att uppmärksammas för sitt långvariga engagemang för Kungälvs ungdomar. Utöver den sportsliga verksamheten präglas klubben även av en stark social anda som stärker ungdomarnas individuella utveckling, både i och utanför ringen. Vi hoppas att idrottsstipendiet ska sporra BK, Kungälvs Boxningsklubb till fortsatt satsning och utveckling.”

Det officiella överlämnandet av stipendiet kommer att ske i samband med kommunens nationaldagsfirande 6 juni.

 

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77

 

Ytterligare information

Lars Fahleson

Fritidskonsulent

0706-10 00 62


Kungälvs kommuns idrottsstipendium 2013 tilldelas Kungälvs Boxningsklubb. Det officiella överlämnandet av stipendiet kommer att ske i samband med kommunens nationaldagsfirande 6 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

Kungälv får pris – Bästa Tillväxt i Västra Götalandsregionen

Pressmeddelanden   •   2013-11-20 10:27 CET

Kungälvs kommun vinner Kreditföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt i Västra Götalands län 2013. Kommunen vinner priset för att vi har den bästa tillväxten, 110 aktiebolag i kommunen ökade omsättning, ökade antalet anställda och gick med vinst.

– Det här är otroligt glädjande och beviset för den mängd framgångsrika och expansiva företag vi har här i Kungälv, säger Håkan Karlsson, näringslivschef i Kungälvs kommun. Att få det här priset betyder mycket för oss i Kungälvs kommun. Det ger oss energi i vårt fortsatta förändrings- och utvecklingsarbete och det visar att vi är på rätt väg.

Näringslivsutskottets ordförande Jane Bredin (M) uttrycker också sin tacksamhet för de framgångsrika företagen i Kungälv.

– Det är en stor glädje för oss i Kungälv att få ta del av denna utmärkelse. Kungälv mottar pris för Bästa Tillväxt i Västra Götalands län 2013 följt av Åmål på andra plats och Skövde på tredje plats.

Den kommun i varje län som har största andelen företag som har ökat omsättning, nyanställt och gått med vinst tilldelas pris för Bästa Tillväxt av kreditupplysningsföretaget Syna, som har funnits sedan 1947 och därmed är det äldsta i Sverige.

– Konkurserna ligger nära de nivåer vi kunde se under de senaste ekonomiska kriserna. Ändå finns det kommuner där företag växer, skapar arbetstillfällen och går med vinst. Det är viktigt att uppmärksamma. Därför delar vi ut priset Bästa Tillväxt, säger Harald Stjerna, informationsansvarig på Syna.


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77


Ytterligare information och kommentarer:

Håkan Karlsson

Näringslivschef

0303-23 94 23

 

Jane Bredin (M)

ordförande näringslivsutskottet

0702-21 20 60

Kungälvs kommun vinner Kreditföretaget Synas pris för Bästa Tillväxt i Västra Götalands län 2013. Kommunen vinner priset för den bästa tillväxten, 110 aktiebolag i kommunen ökade omsättning, antalet anställda och gick med vinst. – Det här är otroligt glädjande och beviset för den mängd framgångsrika och expansiva företag vi har i Kungälv, säger Håkan Karlsson, näringslivschef i Kungälvs kommun.

Läs vidare »
Media-no-image

Storsatsning på ungdomspolitiska frågor i Kungälv – barn- och äldreministern besöker Mimers Hus

Pressmeddelanden   •   2013-10-14 11:19 CEST

Kungälvs kommun ökar sin satsning på ungdomsfrågor. Startskottet är en enkät där kommunens alla elever i årskurs åtta och tvåan på gymnasiet får svara på frågor om hur de har det, vad de vill och vad de behöver.

– Detta är starten på en ökad mobilisering kring ungdomspolitiska frågor i kommunen, säger Robert Hallman, chef för sektor Kultur och Samhällsservice.

Ungdomsstyrelsen har tagit fram enkäten som kallas LUPP (lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Enkätens frågor handlar om inflytande, demokrati, arbete, hälsa, fritidsutbud, situationen i skolan och framtidsplaner.

Svaren sammanställs i en rapport som beräknas vara färdig i mars 2014. Rapporten tas fram i samverkan med Göteborgsregionens kommunalförbunds enhet för forskning- och utveckling (FoU
Väst).

– Rapporten blir ett mycket viktigt underlag när vi ska utveckla kommunens ungdomsverksamheter, säger Robert Hallman. Vi vill bättre kunna utforma kommunens utbud efter vad ungdomarna själva vill och behöver.

 

Den 18 oktober kl 9-12 gästas Mimers Hus Teater av barn- och äldreminister Maria Larsson (KD). Hon deltar i seminariet: ”Hur ska vi få unga människor att känna sig värdefulla?”

– Maria Larsson kommer att tala om barns rättigheter på temat ”Barndomen går inte i repris”. Emeli Hedenström från ungdomsstyrelsen presenterar rapporten ”Ung idag”, om ungas villkor. Och Halldora Altvall från Rädda barnen talar om ”det kompetenta barnet”, säger Robert Hallman.

Ungdomsfullmäktige är inbjudna, samt allmänhet, politiker och tjänstemän. Ale kommun, som själva genomfört LUPP-enkäten två gånger tidigare, deltar också på Mimers den 18 oktober.


Med vänliga hälsningar

Noel Cornér

Informationsstrateg

0303-23 96 77


Ytterligare information och kommentarer:

Robert Hallman

sektorchef Kultur och Samhällsservice

E-post: robert.hallman@kungalv.se,

Telefon: 0303 – 23 82 40

Kungälvs kommun storsatsar på ungdomspolitiska frågor. Startskottet blir att Ungdomsstyrelsens enkät LUPP skall besvaras av alla åttor och gymnasietvåor. barn- och äldreminister Maria Larsson (KD) besöker dessutom Mimers Hus Teater i Kungälv den 18 oktober. Hon deltar i seminariet "Hur ska vi få unga människor att känna sig värdefulla.

Läs vidare »

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationsstrateg
  • Kungälv Kommun
  • noel.corner@kungalv.se
  • 0303-23 96 77
  • 0705-24 65 63
Noel är Informationsstrateg för Kungälvs kommun.

Om Kungälvs kommun

Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden

Med Kungälv och Marstrand, två tusenåriga städer, med var sin fästning är det uppenbart att det historiska arvet är levande ocksåv i dag. Men Kungälv är också en modern och expansiv del av Göteborgsregionen, en kvart från Göteborgs centrum. Och Marstrand är nationalarena för seglingssporten.

Adress

  • Kungälvs kommun
  • Ytterbyvägen 2
  • 442 81 Kungälv
  • Vår hemsida

Länkar