Kungälv klättrar mest när företagen sätter betyg

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 11:17 CEST

Företagen blir allt nöjdare med kommunens service. I senaste Insikts-mätningen gjord 2017 är Kungälv tillsammans med Tjörn årets två klättrare.
– Vi gav oss den på att kommunen skulle bli bättre på att möta näringslivet, säger Robert Hallman, verksamhetschef näringsliv och kommunikation i Kungälv.

Drygt 3 700 företag i Göteborgsregionen har gett sina synpunkter på kommunernas service till näringslivet i den senaste Insikt-mätningen. Syftet är att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden. Mätningen är ett viktigt redskap i arbetet med att förbättra servicen och därmed gagna företagsklimatet i de tretton medlemskommunerna i regionen.
Sedan den första mätningen 2008 har kundnöjdheten i Göteborgsregionens tretton kommuner ökat för varje mätning.
Störst förbättring sedan förra mätningen står Kungälv och Tjörn för, som båda ökar med 5 enheter.
– Detta är ett genombrott för oss. Glädjande är också att Insikt inte är en attitydundersökning. Den visar företagens betyg på sina egna verkliga kontakter med kommunen, säger Robert Hallman. För att förbättra oss har vi samlat de olika verksamheterna i kommunen som har mest kontakt med näringslivet och systematiskt gått igenom service, bemötandefrågor och svarstider. Dessutom hade vi sedan tidigare inlett en dialog med näringslivet om att förstå varandras behov.

Om undersökningen

Insikt 2017 är den sjätte undersökningen som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) genomfört över hela landet, tillsammans med Business Region Göteborg och Stockholm Business Alliance. Insikt bygger på analysmodellen Nöjd Kund-Index (NKI) och mäter kvaliteten i kommunernas service inom sex verksamhetsområden där kommunerna har ett tydligt eget ansvar – brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.
Inom varje område har det ställts frågor kring sex kvalitetsfaktorer: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Frågorna har ställts till företagare som någon gång under det senaste året varit i kontakt med sin kommun.
I Göteborgsregionen utgörs underlaget av 3 757 enkätsvar från privata företag (svarsfrekvens 56 procent). Undersökningen utfördes av Sveriges Kommuner och Landsting och omfattade 160 kommuner. Hela undersökningen ”Öppna jämförelser 2017 – Företagsklimatet” finns att ladda ner på skl.se.


Ytterligare information och kommentarer:
Robert Hallman
Verksamhetschef näringsliv och kommunikation
0727-30 39 60

Med vänliga hälsningar
Noel Cornér
kommunikatör

Företagen blir allt nöjdare med Kungälvs kommuns service. I senaste Insikts-mätningen gjord 2017 är Kungälv tillsammans med Tjörn årets två klättrare. – Vi gav oss den på att kommunen skulle bli bättre på att möta näringslivet, säger Robert Hallman, verksamhetschef näringsliv och kommunikation i Kungälv.

Läs vidare »

​Rhys kommer till Nationaldagsfirandet i Kungälv

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2018 10:16 CEST

Stjärnskottet Rhys 19 år, som på ett år har gått från demosångare till att ha en debutsingel med miljontals streams, gästar Nationaldagsfirandet i fästningsparken i Kungälv. – I år tar vi ett steg till med hoppborg och bindning av blomsterkransar samt kortar matköerna genom att det förutom befintliga matställen, kommer att finnas fyra foodtruckar på plats, säger utvecklingsledare Anette Svahn.

Nya spännande utställningar på Strandverket, Marstrand

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 14:13 CET

Innan jul hann det svänga rejält om konsthallen Strandverkets framtid på Marstrand. Först kom beskedet att konsthallen läggs ner, men snart därefter blev det klart att verksamheten skall fortsätta. Detta innebar att förberedelserna inför säsongen 2018 kunde fortsätta med full styrka och snart väntar årets första vernissage. Ett nytt spännande utställningsår i de unika lokalerna på Marstrandsön har börjat!

Den 24 mars öppnar två utställningar:

Bård Breivik - I’d love the key to the master lock

Bård Breivik (1948-2016) är Norges internationellt mest kände skulptör.

Hans verk finns på många ställen i världen, även i Sverige: ”Sunes stenar”, två pelare i granit utanför stadsbiblioteket i Malmö, ”Källan” i röd granit framför Göteborgsoperan i Göteborg och ”Vattnets tre principer” vid Lunds universitet.

Cooper & Gorfer - I Know Not These My Hands

Cooper & Gorfer består av de två konstnärerna Sarah Cooper (född i USA 1974) och Nina Gorfer (född i Österrike 1979). Cooper & Gorfers bilder befinner sig i gränslandet mellan digitala fotografier och 1700–1800-talsmåleri och har väckt stor uppmärksamhet världen över. I utställningen visas två serier – Interruptions och I Know Not These My Hands.

– Strandverket Konsthall skall visa internationell och nationell konst med en lokal förankring som intresserar såväl boende som besökare i Västsverige, säger Pål Svensson, Strandverkets konstnärlige ledare. Jag vill visa konst av internationellt och nationellt etablerade konstnärer, men också unga debutanter. Historiska tillbakablickar såväl som det som pekar in i framtiden!

– Ett vidgat konstbegrepp där design, arkitektur, foto och film, litteratur och poesi har sin givna plats, som når fler intressen och en bredare publik. Vi välkomnar er tilll två spännande utställningar med foto och skulptur nu i vår, och senare i sommar två utställningar med arkitektur och måleri!

Om Strandverket konsthall

Strandverket Konsthall visar samtidskonst av hög, internationell klass. Mötet mellan den utsatta platsen intill havet, byggnaden från 1800-talet och den moderna konsten är en spännande mix som sätter avtryck i upplevelsen. Det finns även en permanent skulpturpark utanför konsthallen med verk från världsledande konstnärer som är fri att besöka året om.

För mer information om utställningarna och årets program, besök https://strandverket.se/

Vid frågor kontakta:

Jennie Råå, enhetschef Strandverket konsthall, 070- 275 25 71

Pål Svensson, konstnärlig ledare Strandverket konsthall, 070-892 36 66

Innan jul svängde det rejält om konsthallen Strandverket på Marstrand. Först kom beskedet att konsthallen läggs ner, men snart därefter blev det klart att verksamheten skall fortsätta. Detta innebar att förberedelserna inför säsongen 2018 kunde fortsätta med full styrka och snart väntar årets första vernissage. Ett nytt spännande utställningsår i de unika lokalerna på Marstrandsön har börjat!

Läs vidare »

Oscars/Turisten i Marstrand har beviljats rivningslov

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 18:20 CET

Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beviljade under sitt sammanträde den 15 februari fastighetsägaren Ernst Roséns ansökan om rivningslov av Oscars/Turisten i Marstrand. Beslutet var enhälligt.

– Huset är bortom all räddning och för att kunna komma vidare med planarbetet måste huset först rivas, säger Claes Andersson (L), miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Ärendet om fastigheten Oscars/Turisten i Marstrand har pågått i fjorton år utan att någon lösning stått att finna. Under tiden har fastigheten förfallit.

– Oscars/Turisten har blivit så farlig att den riskerar att falla ihop av sig själv, säger Anna Silfverberg Poulsen, verksamhetschef på samhälle och utveckling.

När rivningen av fastigheten skall ske är en fråga för fastighetsägaren. Men det måste ske i samråd med kommunen eftersom fastigheten är belägen i stadsmiljö vid gästhamnen på Marstrandsön.


Ytterligare information
:

Claes Andersson (L)
ordförande miljö- och byggnadsnämnden
Tel: 0705-87 01 77

Morgan Persson (UP)
ordförande samhällsbyggnadsutskottet
Tel: 0722 - 05 61 34

Anna Silfverberg Poulsen
Verksamhetschef Samhälle och utveckling
Tel: 0303-23 91 99

​Miljö- och byggnadsnämnden i Kungälvs kommun beviljade under sitt sammanträde den 15 februari fastighetsägaren Ernst Roséns ansökan om rivningslov av Oscars/Turisten i Marstrand. Beslutet var enhälligt. – Huset är bortom all räddning och för att kunna komma vidare med planarbetet måste huset först rivas, säger Claes Andersson (L), miljö- och byggnadsnämndens ordförande.

Läs vidare »

Kommentarer till dagens besked om kexfabriken i Kungälv

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 15:39 CET

Kungälvs kommun beklagar livsmedelskoncernen Orklas besked i dag om att inleda en process som kan innebära att Kexfabriken i Kungälv flyttar sin produktion till Riga. Kommunen riskerar att förlora en stor arbetsgivare och en fabrik som är en viktig del av vår historia.

Haleh Lindqvist ny kommundirektör i Kungälv

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2018 11:17 CET

Haleh Lindqvist blir ny kommundirektör i Kungälv. Haleh tillträder sin tjänst 1 februari 2018 och tar över efter Maria Andersson som varit tillförordnad kommunchef sedan i somras. – Jag är jätteglad att Haleh valt Kungälv. Hon har erfarenheten, drivkraften och bredden som krävs för att ta Kungälvs kommun till nästa utvecklingsnivå, säger Miguel Odhner (S), kommunstyrelsens ordförande.

Strandverket konsthall på Marstrand läggs ner

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:18 CET

Efter ett år som huvudman för Strandverket konsthall tvingas Kungälvs kommun ta beslut om att lägga ner verksamheten. Ett formellt beslut om nedläggning väntas fattas på kommunstyrelsens sammanträde 2017-12-13

Ett beslut om nedläggning betyder att konsthallen på Marstrand kommer att stänga sina portar inom kort och att planerade utställningar ställs in. Anledningen är kommunen inte lyckats knyta till sig andra finansiärer och sponsorer i tillräcklig hög grad. Bedömningen är att kommunen i huvudsak inte på egen hand kan bekosta driften av konsthallen på närmare fyra miljoner kronor per år.

– Det här är ett oerhört ledsamt beslut. Vi hade stora förhoppningar om att kunna ro detta i land och vi har haft samtal med flera intressenter men vi har inte nått ända fram, säger Robert Hallman, verksamhetschef kommunikation och näringsliv, på Kungälvs kommun.

– Strandverket har betytt oerhört mycket för Marstrand som besöksmål och för alla de besökare som fått ta del av konsten under åren, säger Robert Hallman.

Strandverket som är inhyst i fortifikationen Södra Strandverket på Marstrand öppnade 2012 med Peter Hjörne som huvudfinansiär och Hasse Persson som konstnärlig ledare. Efter att huvudfinansiärens driftsanslag togs bort valde Kungälvs kommun att i februari 2017 ta över verksamheten under 2017 för att söka alternativa finansieringslösningar. Men då detta inte lyckats är det bättre att nu fatta ett beslut än att sakta avveckla en bra verksamhet, menar kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S):

–Vi har gjort allt vi har kunnat för att rädda kvar Strandverkets konsthall på samma internationella höga nivå som när den var privatfinansierad. Detta klarades under 2017 med kommunala skattemedel och ett litet bidrag från VGR och fastighetsverket, tyvärr klaras inte detta 2018 och framåt, säger han.

Just nu pågår en dialog med Marstrandsföretagarna och Södra Bohuslän turism AB kring ett alternativt innehåll i lokalerna på Strandverket. Ambitionen är att Strandverket ska fortsätta vara ett attraktivt besöksmål även framöver.

Ytterligare information och kommentarer:
Robert Hallman, verksamhetschef Kungälvs kommun 0303-23 82 40

Ett beslut om nedläggning betyder att konsthallen på Marstrand kommer att stänga sina portar inom kort och att planerade utställningar ställs in. Anledningen är kommunen inte lyckats knyta till sig andra finansiärer och sponsorer i tillräcklig hög grad. Bedömningen är att kommunen i huvudsak inte på egen hand kan bekosta driften av konsthallen på närmare fyra miljoner kronor per år.

Läs vidare »

Besöksräknare sätts upp i centrala Kungälv

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2017 08:37 CEST

Nu börjar vi räkna besökarna i Kungälvs stadskärna.
– Det är ett bra mätredskap för att få reda på hur det verkligen är, till skillnad från att tro, säger Anna Andersson, projektledare för projektet Årets Stadskärna. Det är också jätteviktigt nu när det ska byggas och investeras så mycket pengar i stadskärnan.

Besöksräknarsystemet sätts upp under vecka 43 och det är ett samarbete mellan Kungälvs kommun och fastighetsägare som har sina fastigheter i stadskärnan.
– Tack vare besöksräknarna kan vi följa det faktiska flödet av människor på stadskärnans gator nu och under en tid av förändring. För fastighetsägare är det ett viktigt redskap för att kunna locka till sig nya etableringar till befintliga och kommande lokaler, säger Susann Haggren, näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna.

Valet föll på ett system som använder kameror med 3D-teknik som mätmetod och de kommer att mäta gående, cyklister och motorfordon. När kamerorna fångat in en rörelse på gatan raderas bilderna och rörelsen omvandlas istället till en siffra som sedan blir statistik. Informationen är därmed helt anonymiserad och ger enbart statistik över de rörelsemönster som finns. Förutom antal som rör sig kan man bland annat också se vilket håll personerna är på väg, vilken hastighet de har och vad de väljer för väg.
– De som går i centrum behöver alltså inte vara oroliga för att de hamnar på bilder som sparas. Bilderna raderas efter någon hundradels sekund och de varken lagras eller sparas någonstans, säger Anna Andersson.

Mätarna kommer att sättas upp på tre platser. Två stycken på Västra gatan och en på Ytterbyvägen och de fästs på fastigheter. Statistiken kan man sedan följa i realtid via en webbtjänst som alla parterna i projekt Årets Stadskärna kommer åt.
– Det är viktigt att vi jobbar tillsammans i de här frågorna och detta är ett led i vårt samverkansarbete. Det kan till exempel vara intressant att mäta period mot period när vi investerar i något eller när det är en aktivitet eller happening i centrum, men också vad det gör för en gata om en annan gata stängs av. Nu får vi sanningen, säger Anna.


För mer information kontakta:

Anna Andersson, projektledare Årets Stadskärna
072-550 02 93 eller anna.andersson4@kungalv.se

Susann Haggren, näringspolitiskt ansvarig på branschorganisationen Fastighetsägarna
031- 755 33 08 eller susann.haggren@fastighetsagarna.se

Med vänliga hälsningar

Noel Cornér
kommunikatör
0303-23 96 77

Nu börjar vi räkna besökarna i Kungälvs stadskärna. – Det är ett bra mätredskap för att få reda på hur det verkligen är, säger Anna Andersson. Besöksräknarna sätts upp under vecka 43 och det är ett samarbete mellan Kungälvs kommun och fastighetsägare. – Tack vare besöksräknarna kan vi följa det faktiska flödet av människor på stadskärnans gator, säger Susann Haggren, Fastighetsägarna.

Läs vidare »

Kode bibliotek öppnar igen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 14:07 CEST

Måndag 9 oktober kl. 14:00 öppnar Kode bibliotek igen. För åtta år sedan ersattes biblioteket av en bokbuss. Men det har inte varit någon biblioteksverksamhet alls sedan bokbussen lades ner för ett och ett halvt år sedan.
– Vi är glada att vi åter kan öppna ett bibliotek i Kode. Biblioteket kommer att vara öppet 14-18 på måndagar, säger bibliotekschef Annelie Johannisson. Dessutom kommer det att vara meröppet alla dagar 06:00-22:00, vilket innebär att man kan ansöka om att bli meröppet-användare om man fyllt 18 år. Då får man tillgång till biblioteket men med självbetjäning. Det finns redan i Kärna och fungerar jättebra.


Ytterligare information:

Annelie Johannisson
Bibliotekschef
0303-23 82 26

Måndag 9 oktober kl. 14:00 öppnar Kode bibliotek igen. För åtta år sedan ersattes biblioteket av en bokbuss. Men det har inte varit någon biblioteksverksamhet alls sedan bokbussen lades ner för ett och ett halvt år sedan.

Läs vidare »

Strandparken i Kungälv nominerad till Årets Park 2017

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 16:30 CEST

Strandparken i Kungälv har nominerade till utmärkelsen Årets Park 2017. Hanna Bäck och Lissie Andersson från Kungälvs kommun som jobbat med parken är jätteglada över nomineringen. – Det är jätteroligt att vi är finalister! Strandparken har en artrikedom som inte många parker har. Vi är väldigt stolta över parken och det är kul att juryn också tycker om den, säger Hanna Bäck.

Bilder & Videor 4 bilder

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • kommunikatör
  • Kungälvs Kommun
  • keumrspktishn.sdgudcthma@krbunixgaqulvqn.seneoq
  • 0303-23 90 53
  • 0706-76 90 53
Kerstin är presskontakt för Kungälvs kommun

Om Kungälvs kommun

Med hjärtat i historien och blicken mot framtiden

Med Kungälv och Marstrand, två uråldriga städer, med var sin fästning är det uppenbart att det historiska arvet är levande också i dag. Men Kungälv är också en modern och expansiv del av Göteborgsregionen, en kvart från Göteborgs centrum. Och Marstrand är Sveriges nationalarena för seglingssporten.

Adress

  • Kungälvs kommun
  • Ytterbyvägen 2
  • 442 81 Kungälv
  • Vår hemsida

Länkar