Skip to main content

Magnus J Stark

Akademiagronom - Jordbruk och därtill hörande frågor

Presskontakt Kontaktperson

  • magnus.stark@ksla.se
  • 08-5454 7724

Sekreterare i akademiens jordbruksavdelning.
Jordbruksavdelningen behandlar frågor som berör produktion, förädling och marknad i teori och praktik, inklusive specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor inom jordbruk, trädgård och veterinärmedicin samt sådana miljöfrågor som hör samman med näringarnas sektorsansvar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera