Skip to main content

Birgitta Naumburg

Akademijägmästare - Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor

Presskontakt Kontaktperson

  • biecrgsuitqwtawy.nzaauhtmbqeursfg@omkssglace.stueov
  • 08-5454 7707

Sekreterare i Skogsavdelningen. Skogsavdelningen behandlar frågor som berör skötsel och nyttjande av naturresursen skog inklusive industri och marknad i teori och praktik, specifika utbildnings- och rådgivningsfrågor, jakt samt de miljöfrågor som hör samman med näringens sektorsansvar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy