Skip to main content

Anpassning till klimatförändringar – särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk

Evenemang

02
OCT
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Många av riskerna förknippade med klimatförändringen och behoven att hantera och anpassa oss till dem handlar om vatten: framtidens dräneringsbehov, översvämningar, dammsäkerhet, vattenförsörjning, och dylikt. Men vad är den svenska strategin för att hantera kommande risker, osäkerheter och anpassningsbehov? Vilket tidsperspektiv bör vi arbeta med och hur ligger Sverige till i förhållande till andra länder när det gäller anpassningsstrategi och risk- och osäkerhetshantering? Det här seminariet belyser och diskuterar strategin, ansvarsfördelningen och arbetet med svensk klimatanpassning, särskilt avseende förändringar av vattenkvalitet och vattenkvantitet och deras kopplingar till jord- och skogsbruk. Viktiga frågor handlar om vad vi vet och gör idag, vilka de viktigaste riskerna är, hur de hanteras och av vem, var de viktigaste osäkerheterna finns i analyser och metoder för riskhantering och anpassningsplanering. Frågorna gäller också vad vi behöver mer kommunikation kring, delaktighet i och/eller kunskap om för att bättre, säkrare och effektivare möta klimatdrivna vattenförändringar. Moderator: Johan Kuylenstierna, Executive director, SEI Välkommen! http://www.ksla.se/aktivitet/anpassning-till-klimatforandringar-sarskilt-avseende-vattnets-roll-i-jord-och-skogsbruk/

Registrering

Anmäl dig till evenemanget