Skip to main content

Att göra risker till möjligheter!

Evenemang

05
NOV
SLU, Crafoordsalen Slottsvägen 5, Alnarp
  -
Att vara lantbruksföretagare innebär att hantera en mångfacetterad och komplex verksamhet, där riskerna med tiden har ökat; exempelvis väderrisk, biologisk risk (skadegörare/sjukdomar), klimatrisk, teknisk risk, personalrisk, myndighetsrisk, social risk, ledningsrisk, ränterisk, skuldsättningsrisk, lönsamhetsrisk, politisk risk, marknadsrisk... Här belyser vi riskbilden ur ett möjlighetsorienterat perspektiv, med fokus på den enskilde lantbruksföretagaren. Vi diskuterar strategiska åtgärder och utvecklingsområden på kort och lång sikt för att hantera risker. Välkommen! http://www.ksla.se/aktivitet/att-gora-risker-till-mojligheter/

Registrering

Anmäl dig till evenemanget