Skip to main content

Framtiden växer på träd! Om skogsråvara för energi

Evenemang

17
NOV
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Energibranschen är beroende av miljöpolitiska beslut, internationellt & nationellt. Flera händelser av stor betydelse har påverkat förutsättningarna för biobränsleplaner aktuella för bara några år sedan. Här belyser vi råvarufrågor inom skog kopplat, till det politiska klimatet för förnybara råvaror till energianvändning. Välkommen! Webbsänds! http://bit.ly/framtidenvaxerpatrad

Registrering

Anmäl dig till evenemanget