Skip to main content

Nya strömningar med ny syn på äganderätten? Om äganderätten till mark och vatten

Evenemang

11
NOV
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm
  -

Sammankomst för särskilt inbjudna – men överläggningarna webbsänds från kl 15.45!

Man brukar säga att äganderätten till fast egendom består av ett knippe rådigheter eller rättigheter. Knippets omfång och styrka har stor betydelse för utvecklingen inom de areella näringarna. Här belyser vi senare års intressanta strömningar i samhället om förhållanden mellan ägarintressen och andra samhällsintressen, och diskuterar de konsekvenser dessa har fått eller kan få för äganderätten till mark och vatten.
Deltar gör bl a Fredrik Bonde, chefsjurist På LRF, och Lars Emmelin, professor vid Blekinge Tekniska Högskola och Unesco.

Mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2433&t=

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera