Skip to main content

På nätet: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård

Evenemang

2017-02-09 Perspektiv på teknikutveckling för jord, skog och trädgård. Foto: Ylva Nordin.
09
FEB
Online: http://bit.ly/teknikutv
  -

Gemensamt för hela gröna sektorn är behovet av ändamålsenlig teknikutveckling. Men utvecklingen har tagit sig helt olika uttryck i jord- och skogsbruk.
Diskussion om:
• Skillnader i teknik
• Innovationssystem för teknikutveckling i jordbruk, skog & trädgård
• Teknikutbildning
• Teknikanvändning utan att göra människan överflödig m m
http://bit.ly/teknikutv
Följ på nätet 9 feb 15:45–18:00!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera