Skip to main content

Råvaruproduktion till biodrivmedel – hur kommer EU att reglera konsekvenser av ändrad markanvändning?

Evenemang

28
OCT
KSLA Drottninggatan 95 B, Stockholm
  -

EU:s direktiv om förnybar energi (RED) har lett till nationella nivåer för utsläpp vid produktion av bioenergiråvara. Nu läggs allt större vikt vid indirekta effekter av ändrad markanvändning till följd av produktion av bioenergiråvara. Seminariet belyser direkta och indirekta konsekvenser av biodrivmedelsproduktionen från globalt, europeiskt och nationellt perspektiv. Bl a medverkar Paul Hodson, EU-kommissionens främste expert och ansvarig för ILUC (Indirect Land Use Change).

Mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2430&t=
Seminariet webbsänds: http://video.videra.com/videra/Catalog/Front.aspx?cid=fa199291-f1c9-4b6f-9872-adecc51b62f3
Login: ksla
Lösenord: KunglSLA

Registrering

Anmäl dig till evenemanget

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera