Skip to main content

Sveriges trädgårdar – viktiga för folkhälsan

Evenemang

10
OCT
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Trädgårdsarbete är den vanligaste fritidssysselsättningen utomhus efter promenader och berör miljontals människor i Sverige. Det är ungefär 6,6 miljoner människor eller ungefär två tredjedelar av landets befolkning som har tillgång till en trädgård! Vanligaste är trädgården vid hemmet eller fritidshuset, men vi odlar även på kolonilotter, balkonger eller i olika former av gemensamhets- och stadsodlingsprojekt. Hur trädgårdarna gestaltas, värderas och används är individuellt. För många finns en önskan om en trivsam, funktionell och stimulerande inramning till bostaden. Prydnadsväxter är prioriterade men hela 88 procent av landets hushåll odlar även något ätbart. Ungefär 3 miljoner människor i befolkningen är uttalat intresserade av trädgårdsarbetet och intresset ökar med åldern. Att vi mår bra av och uppskattar grönska är vedertaget och trädgårdsterapi används som rehabiliterings form vid psykisk utmattning. Men hur viktiga landets trädgårdar är för friskvård och som förebyggande hälsovård är mindre utforskat. En mera lättillgänglig grön resurs, för både avkoppling, arbete och produktion, än våra egna trädgårdar, är svår att hitta. Hur omfattande fritidsodlingen är, vad trädgårdarna betyder för innehavaren och vad de bidrar med till folkhälsan är temat för dagens seminarium. Seminariet arrangeras av Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin i samarbete med FritidsOdlingens Riksorganisation. http://www.ksla.se/aktivitet/sveriges-tradgardar-viktiga-for-folkhalsan/ Välkommen!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget