Skip to main content

Tekniska produkter från biomassa – hur långt har vi kommit?

Evenemang

24
OCT
KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Omställningen mot en biobaserad ekonomi pågår och strategier utvecklas globalt, inom EU och nationellt. Idag utgör bioenergi en viktig del i det svenska energisystemet och drivs av olika styrmedel. Parallellt med denna utveckling ökar också det kommersiella intresset för tekniska produkter baserade på bioråvara, trots avsaknaden av motsvarande styrmedel. Vad driver denna utveckling, vilka är förutsättningar för att nya tekniska produkter ska bli en viktig del i svensk skogsindustri och inom svenskt jordbruk och hur långt har vi kommit i denna utveckling? Dessa och många fler frågor kopplat till omställningen mot en biobaserad ekonomi med fokus på nya och innovativa produktionssystem för tekniska produkter kommer att belysas och diskuteras vid detta heldagsseminarium. Kom och lyssna och diskutera dessa framtidsfrågor som är viktiga för den svenska jordbruks- och skogsnäringen för att bibehålla och stärka den framtida konkurrenskraften. Kontakt: bo.carlestal@ksla.se Välkommen! Mer info: http://www.ksla.se/aktivitet/tekniska-produkter-fran-biomassa-hur-langt-har-vi-kommit/

Registrering

Anmäl dig till evenemanget