Skip to main content

Vattenbruk – mat, myter, möjligheter

Evenemang

05
DEC
Kungl. Skogs- och Lantbruksakadmien Drottninggatan 95 B Stockholm
  -
Sveriges vattenbruk är av blygsam omfattning idag. En orsak är hård kritik mot fiskodling – men nu växer ny teknik för hållbart och bärkraftigt vattenbruk fram. Här vill vi dela ny kunskap och diskutera vad som är sant och falskt när det gäller vattenbruk – som är mer än fisk: ekosystemtjänster & vattenrening. Webbsänds! Välkommen! http://bit.ly/18rHNgD

Registrering

Anmäl dig till evenemanget