Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 122 skogsbruk 106 livsmedel 102 miljö 56 klimat 41 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 17 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 djur 11 landsbygd 10 ledamöter 10 ledamot 8 fibre 8 food 8 EU 7 politik 6 utbildning 6 jakt 6 ekosystem 6 fiske 5 biologisk mångfald 4 teknik 4 vatten 4 mat 4 belöningar 4 trädgård 4 konkurrenskraft 4 kött 3 mark 3 skarv 3 säl 3 framtid 3 fisk 3 kultur 3 hälsa 3 litteratur 3 vilt 3 priser 3 naturresurser 3 bioteknik 3 Tandem Forest Values 2 hållbarhet 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 fiskeripolitik 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 förnybar el 1 sjukdom 1 landsbygdspolitik 1 kungen40 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 vco 1 vci 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 handel 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 odlingssystem 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 projekt 1 nominering 1 konkurrenskraftsutredningen 1 kompetensutveckling 1 telefoni 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 ekonomi 1 fossila bränslen 1 artskydd 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 transport 1 värdekedjor 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 biokompositer 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 bertebos 1 ekologi 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 religion 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 entreprenör 1 förorening 1 ruralities 1 wwf 1 livsmedelsstrategi 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 konkurrens 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 koldioxid 1 biotech 1 cancer 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 anslag 1 hedersledamöter 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 utlysningar 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 remisser 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 kommunikation 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 sörlin 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 högtidssammankomst 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 utsläpp 1 export 1 sustainability 1 migration 1 urban ecology 1 fsc 1 rovdjur 1 arbete 1 jägmästare 1 park 1 eko 1 trygghet 1 integrerad odling 1 filosofi 1 socioekonomi 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 akvakultur 1 konsument 1 försiktighetsprincip 1 research 1 mångfald 1 professurer 1 växter 1 Visa alla taggar

Tag / biobränsle

Jul- och vinternummer av KSLA Nytt & Noterat

Jul- och vinternummer av KSLA Nytt & Noterat

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2014 10:16 CET

KSLA Nytt & Noterat nr 4-2014 finns ute nu för nedladdning – innehåller info om akademiaktiviteter. T ex insekter, landskapsnod, kompetensutveckling och annat relaterat till skogsbruk, matkommittéexkursion m m. Och våra nya ledamöter och pristagare! Bara att ladda ned!

KSLA har valt in nya ledamöter i Skogsavdelningen

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 18:28 CET

Den 11 december 2014 valde KSLA in 25 nya ledamöter. Nya ledamöter i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom:Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland.

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat! Nr 2-2014

Nytt nummer av KSLA Nytt & Noterat! Nr 2-2014

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2014 07:29 CEST

Ur innehållet: Klimatförändringar och grön tillväxt, hot/möjligheter för svenskt jord- och skogsbruk; Sveriges framtida elförsörjning, ett samtal om Sveriges kommande investeringar i elproduktion; Landskapsnod för dialog, jord- och skogsbruk måste delta i diskussionen; Myndigheterna kring skogen, ökad komplexitet = ökat antal intressenter; http://bit.ly/ksla-nytt-2-2014

Ny KSLA Nytt & Noterat!

Ny KSLA Nytt & Noterat!

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2014 09:18 CEST

Vårnumrets innehåll: Makten över marken, Mat, pris och mervärden, Skogsnäringens värdekedjor, Landskap, Parfym, Att rädda havet… m m. Ladda ner här: http://bit.ly/1sEgyfe

Tekniska produkter från biomassa – hur långt har vi kommit? Seminarium 24 oktober

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2012 09:32 CEST

Bioenergi är en viktig del i det svenska energisystemet och det kommersiella intresset för tekniska produkter baserade på bioråvara ökar. Vilka är förutsättningarna för att nya tekniska produkter ska bli en viktig del i svensk skogsindustri och jordbruk och hur långt har vi kommit i denna utveckling? Seminarium 24 oktober hos KSLA. Moderator: Annika Åhnberg. Seminariet webbsänds. bit.ly/N5sIXm

Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter!

Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2012 16:00 CEST

Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i oktober 2012: Anpassning till klimatförändringar • Rödkullan & vargen – djurhållning i glesbygd • Sveriges trädgårdar, viktiga för folkhälsan • Den svårfångade framtiden – skogsbrukets framtidsspaning • Tekniska produkter från biomassa ...

Effektiv energianvändning

Effektiv energianvändning

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2012 10:14 CEST

Vid denna konferens den 9 maj ser vi på möjligheterna att ytterligare öka verkningsgraden i energisystemet och därmed reducera energiläckagen. Med detta kan vi också öka andelen förnybar energi. Vår energianvändning är på ungefär samma nivå som på 70-talet; då dominerade oljan men idag täcker den förnybara energin nästan 50% av våra behov. http://www.ksla.se/aktivitet/effektiv-energianvandning/

Välkommen till KSLA:s majaktiviteter!

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2012 17:16 CEST

Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i maj 2012: Den globala köttexplosionen – effekter för människors hälsa och för miljön. Ska landsbygden kunna kommunicera – och hur ska det då gå till? Från kolkälla till kolfälla – om framtidens klimatsmarta jordbruk. Effektiv energianvändning. The transformation of the Canadian forest sector and Swedish experiences. www.ksla.se

Bättre träd med förädling och modern genteknik

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2012 13:03 CEST

Seminarium på IVA 19 april kl 13.00. Efterfrågan på pappersmassa och sågtimmer och på bioenergi och nya material växer. Men det finns inte mer mark utan vi måste producera mer skog på samma eller mindre areal än idag. Här presenteras trädförädling och nya tekniker för att snabbare erhålla förädlingsvinster. Hur ska vi ställa oss till ev risker med ökad användning av förädlat material?

Skogsriket – värden för världen  torsdag 12 april ca 15.45.

Skogsriket – värden för världen torsdag 12 april ca 15.45.

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2012 15:23 CEST

Skogsriket är landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision. Kan Sverige bli bäst i världen på att ta till vara på alla de värden skogen erbjuder, från naturupplevelser till produktion, innovation och de nya produkterna? Med Eskil Erlandsson och våra tre skogsambassadörer. Sammankomsten börjar ca 15.45. Se den online! http://www.ksla.se/aktivitet/skogsriket-med-varden-for-varlden/

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i november 2011

Pressmeddelanden   •   Okt 28, 2011 13:38 CEST

Välkommen till KSLA:s novemberaktiviteter! Framtida växtskydd, sortblandningar i lantbruket, utveckling av sortprovning, vinnande partnerskap/lokal kapitalförsörjning, det globala behovet av ”food, fibre and fuel”, EU:s fiskeripolitik, hållbart utnyttjande av vattenresurserna... På Drottninggatan 95 B i Stockholm om annat inte anges.

Detta händer hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien resten av oktober 2011

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2011 10:40 CEST

Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter! Sälars och skarvars inverkan på fiskbestånden, EHEC,Sveriges energiroll. På Drottninggatan 95 B i Stockholm om annat inte anges.

The global need for food, fibre and fuel... follow conference 27 Sept online!

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2011 14:48 CEST

Is there enough land to satisfy the demands? A comprehensive overview of the current situation and thinking regarding global production of food, fibre and bio-fuel with focus on the issue of land availability and with projections on what will happen in the next 20 years. Follow it on the web: http://www.ksla.se/aktivitet/the-global-need-for-food-fibre-and-fuel/