Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 116 skogsbruk 103 livsmedel 97 miljö 53 klimat 40 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 15 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 djur 11 ledamöter 10 landsbygd 9 fibre 8 food 8 ledamot 8 politik 6 utbildning 6 eu 6 ekosystem 6 jakt 6 fiske 5 biologisk mångfald 4 trädgård 4 belöningar 4 vatten 4 mat 4 konkurrenskraft 4 vilt 3 teknik 3 framtid 3 litteratur 3 priser 3 kött 3 skarv 3 naturresurser 3 säl 3 bioteknik 3 hälsa 3 mark 3 fisk 3 fiskeripolitik 2 hållbarhet 2 kultur 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 Tandem Forest Values 2 sjukdom 1 professurer 1 landsbygdspolitik 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 kungen40 1 vco 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 vci 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 urban ecology 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 kompetensutveckling 1 nominering 1 odlingssystem 1 telefoni 1 ekonomi 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 transport 1 fossila bränslen 1 konkurrenskraftsutredningen 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 ekologi 1 artskydd 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 värdekedjor 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 biokompositer 1 religion 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 entreprenör 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 wwf 1 förorening 1 bertebos 1 konkurrens 1 ruralities 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 koldioxid 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 biotech 1 cancer 1 kommunikation 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 livsmedelsstrategi 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 hedersledamöter 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 utlysningar 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 handel 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 remisser 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 sörlin 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 export 1 sustainability 1 utsläpp 1 högtidssammankomst 1 fsc 1 rovdjur 1 migration 1 arbete 1 park 1 eko 1 trygghet 1 jägmästare 1 filosofi 1 integrerad odling 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 socioekonomi 1 konsument 1 akvakultur 1 research 1 mångfald 1 försiktighetsprincip 1 växter 1 förnybar el 1 Visa alla taggar

Tag / landsbygd

Konferens på Uppsala slott 5 december: Småorten och landsbygdens utveckling

Konferens på Uppsala slott 5 december: Småorten och landsbygdens utveckling

Nyheter   •   Nov 05, 2018 13:44 CET

Konferens 5 december: Småorten och landsbygdens utveckling – samhällsplanering ur ett landsbygdsperspektiv Om landsbygdens och småorternas roll i ett samhällsbyggande. Vilka är utmaningarna, förväntningarna och resurserna när landsbygdens samhällen ska byggas och utvecklas? På Uppsala slott i samverkan med länsstyrelsen Uppsala län och SLU. Anm senast 20 nov. http://bit.ly/smaort-utveckl

Ny skrift: Land och stad – nya relationer i en osäker tid (KSLAT 5-2016)

Ny skrift: Land och stad – nya relationer i en osäker tid (KSLAT 5-2016)

Nyheter   •   Nov 21, 2016 10:13 CET

De senaste åren har befolkningen ökat i de flesta svenska kommuner genom invandring från utlandet. Det ger nya utmaningar och nya möjligheter för landsbygden. Vem skapar framtidens bild av land och stad? Texterna i denna skrift är skrivna av KSLA:s Kommitté för land och stad och publicerades under våren 2016 i ett 20-tal av MittMedias lokaltidningar. Läs mer: http://bit.ly/kslat5-2016

Halvdagsseminarier i Falun: Utblick mot framtidens landsbygd

Halvdagsseminarier i Falun: Utblick mot framtidens landsbygd

Nyheter   •   Okt 27, 2016 17:02 CEST

Många kommuner växer genom utländsk invandring. Två halvdagsseminarier belyser frågor om flyktingmottagning och den omprövning av relationer mellan stat, kommun, civilsamhälle och medborgare som den medför. Fm: ”Land och stad – nya relationer i en osäker tid”. Em: ”Turbulens i välfärden? – flyktingmottagande i Dalarna 2016”. Anmälan senast 21 nov. Välkommen! http://bit.ly/utblick-landsbygd

​Ny skrift! Landskapsforum 2016 (KSLAT 3-2016)

​Ny skrift! Landskapsforum 2016 (KSLAT 3-2016)

Nyheter   •   Okt 14, 2016 16:48 CEST

Landskapsforum 2016 (KSLAT nr 3-2016) är en rapport från konferensen Landskapsforum 2016 i april 2016 där temat var Samarbetsnätverk i landskapet – möjligheter och utmaningar. Textredigering: Anders Esselin, Man & Nature Beställ eller hämta som pdf: hhttp://bit.ly/kslat3-2016

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

100 000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Nyheter   •   Sep 14, 2015 10:21 CEST

Personer i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, avsett för kompetensutveckling. Nomineringstiden går ut den 2 november. Stipendiet delas ut vid KSLA:s högtidssammankomst den 28 januari 2016. Mer info: http://bit.ly/awstip-16

KSLA Nytt & Noterat 1-2015 ute nu

KSLA Nytt & Noterat 1-2015 ute nu

Nyheter   •   Apr 14, 2015 12:58 CEST

KSLA Nytt & Noterat ger information från ett urval av akademiens aktiviteter. Ur innehållet: Ekobrukare 2.0. Ledande landsbygd. Så vaskar vi fram det gröna guldet! Nationellt skogsprogram? Zero, norsk miljöstiftelse. Efter 20 år i EU – djurhälsa, livsmedelssäkerhet, produktion. Högtidssammankomsten m m. http://bit.ly/KSLANoN1-15

Nytt synsätt krävs för att utveckla landsbygden

Nytt synsätt krävs för att utveckla landsbygden

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2014 17:58 CEST

Professorn i landsbygdsekonomi Philip Lowe efterlyser en ny strategi för landsbygdsutveckling, en som bygger på "folklig kompetens" – det vill säga den kunskap som människor har om sin egen ort – likaväl som på vetenskaplig forskning. Lowe m fl framstående svenska och engelska akademiker talar om detta vid Bertebos-konferensen i Falkenberg 25–26 augusti. http://bit.ly/newruralities

Anders Walls landsbygdsstipendium 2014 till Eric Westerberg i Ånäset

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2013 18:46 CET

Beredningsgruppen har den 18 december beslutat tilldela Eric Westerberg, Ånäset, 2014 års stipendium ”för att han som egen företagare sedan 20-årsåldern kombinerat utbildning med eget företagande och därigenom utvecklat sitt maskintekniska kunnande till spetskompetens som genererat ett flertal uppfinningar av stor betydelse för företag i ett flertal branscher inom de gröna näringarna”.

100.000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

100.000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2012 08:32 CEST

Dags att nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2013! Uppmärksamma nyskapande personer i 25–30-årsåldern som jobbar med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden – nominera senast 2 november.