Skip to main content

Taggar

skogsbruk

jordbruk

livsmedel

miljö

jordbruk 122 skogsbruk 106 livsmedel 102 miljö 56 klimat 41 landskap 35 skog 28 energi 23 forskning 18 historia 17 inval 13 biobränsle 13 fuel 12 djur 11 landsbygd 10 ledamöter 10 ledamot 8 fibre 8 food 8 EU 7 politik 6 utbildning 6 jakt 6 ekosystem 6 fiske 5 biologisk mångfald 4 teknik 4 vatten 4 mat 4 belöningar 4 trädgård 4 konkurrenskraft 4 kött 3 mark 3 skarv 3 säl 3 framtid 3 fisk 3 kultur 3 hälsa 3 litteratur 3 vilt 3 priser 3 naturresurser 3 bioteknik 3 Tandem Forest Values 2 hållbarhet 2 pristagare 2 Afrika 2 kompetens 2 östersjön 2 vetenskap 2 skönhet 2 konst 2 infrastruktur 2 stipendium 2 boskap 2 naturvård 2 fiskeripolitik 2 GMO 2 lax 2 jubileum 2 näring 2 donation 2 hygien 2 rennäring 2 biomassa 2 risk 2 äganderätt 2 science 2 husdjur 2 dramaten 2 allemansrätt 2 kungen 2 hållbart samhälle 2 climate 2 markanvändning 2 wallenberg 2 offentliga inköp 2 växtförädling 2 hedersledamot 2 gröna näringar 2 nyttoväxter 2 bioekonomi 2 wallenbergprofessur 2 förnybar el 1 sjukdom 1 landsbygdspolitik 1 kungen40 1 glesbygd 1 försöksverksamhet 1 flyg 1 vattenkvalitet 1 jord 1 träd 1 vco 1 vci 1 ursprungsbefolkning 1 elcertifikat 1 bränsle 1 kvalitet 1 industri 1 hållbart 1 natur 1 lagstiftning 1 vandring 1 försurning 1 agronom 1 kretslopp 1 handel 1 varg 1 regionalpolitik 1 bioenergi 1 helcom 1 tradition 1 vattenbruk 1 avverkning 1 pris 1 slakt 1 odlingssystem 1 proposition 1 stockholm resilience centre 1 slu 1 torsk 1 projekt 1 nominering 1 konkurrenskraftsutredningen 1 kompetensutveckling 1 telefoni 1 slam 1 kanin 1 fosfor 1 djurvälfärd 1 ekonomi 1 fossila bränslen 1 artskydd 1 bete 1 uppfödning 1 djurhälsa 1 avlopp 1 transport 1 värdekedjor 1 drottningen 1 odling 1 silke 1 partnerskap 1 postkodlotteriet 1 växthusgas 1 energiskatt 1 livsmedelsproduktion 1 biokompositer 1 bioenergy 1 smitta 1 livsmedelsmärkning 1 golf 1 rening 1 bertebos 1 ekologi 1 planetary boundaries 1 fiskebestånd 1 religion 1 genteknik 1 nyckelhålet 1 fauna 1 lowe 1 halal 1 entreprenör 1 förorening 1 ruralities 1 wwf 1 livsmedelsstrategi 1 hästnäring 1 ekosystemtjänster 1 ehec 1 växtskydd 1 konkurrens 1 bebyggelse 1 kapitalförsörjning 1 salmon 1 rättighet 1 jordbrukspolitik 1 chefsrekrytering 1 allmänhet 1 agriculture 1 förädling 1 flora 1 sei 1 koldioxid 1 biotech 1 cancer 1 Haga 1 fishing 1 torskbestånd 1 professur 1 anslag 1 hedersledamöter 1 urbanisering 1 kung carl xvi gustaf 1 rosling 1 agrarhistoria 1 gröda 1 sammankomst 1 tätort 1 fiskbestånd 1 fiskeri 1 utlysningar 1 stadsodling 1 ecosystem 1 feed 1 remisser 1 green infrastructure 1 växtodling 1 vd-rekrytering 1 skog.skogsbruk 1 lantsorter 1 landbygd 1 kommunikation 1 bakterie 1 fågeldirektiv 1 gödsling 1 nyttjanderätt 1 sörlin 1 gmo-grödor 1 sortprovning 1 självförsörjning 1 fiskerinäring 1 biodiversitet 1 landskapskonventionen 1 högtidssammankomst 1 biobaserad ekonomi 1 kosher 1 genetiska resurser 1 silviculture 1 utsläpp 1 export 1 sustainability 1 migration 1 urban ecology 1 fsc 1 rovdjur 1 arbete 1 jägmästare 1 park 1 eko 1 trygghet 1 integrerad odling 1 filosofi 1 socioekonomi 1 bistånd 1 fjäll 1 djurskydd 1 häst 1 juridik 1 friluftsliv 1 akvakultur 1 konsument 1 försiktighetsprincip 1 research 1 mångfald 1 professurer 1 växter 1 Visa alla taggar

Tag / teknik

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 1-2019

Nyheter   •   Apr 03, 2019 15:21 CEST

• Fakta och värderingar – vad styr politiken för de gröna näringarna? • Om skoglig kompetensförsörjning. • Mat, klimat och miljö – om markanvändning. • Framtidens teknik i jord och skog • Småorten och landsbygdens utveckling. • Skogen brinner! Igen! Kan vi vänta oss fler stora bränder och vad kräver de av samhälle och skogsbruk? 36 sidor, publiceras endast digitalt. http://bit.ly/KSLANoN_1-2019

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 1-2017

Ute nu: KSLA Nytt & Noterat nr 1-2017

Nyheter   •   Apr 07, 2017 08:59 CEST

Internationella baljväxtåret 2016. Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet. Perspektiv på teknikutveckling. Svensk internationell forskarkompetens – investering för framtiden. Svensk politik för global utveckling – dags för nya tag? Hållbart lantbruk 4.0 – en gemensam målbild. Nya skadegörare i skogen. Högtidssammankomsten, utlysningar, remiss & mer! http://bit.ly/kslanon1-2017

På nätet: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård

På nätet: Perspektiv på teknikutveckling för jordbruk, skog och trädgård

Nyheter   •   Feb 03, 2017 12:57 CET

Gemensamt för hela gröna sektorn är behovet av ändamålsenlig teknikutveckling. Men utvecklingen har tagit sig helt olika uttryck i jord- och skogsbruk. Diskussion om: • Skillnader i teknik • Innovationssystem för teknikutveckling i jordbruk, skog & trädgård • Teknikutbildning • Teknikanvändning utan att göra människan överflödig m m http://bit.ly/teknikutv Följ på nätet 9 feb 15:45–18:00!

100.000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

100.000 kronor och ett brett nätverk till ung entreprenör på landsbygden!

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2012 08:32 CEST

Dags att nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2013! Uppmärksamma nyskapande personer i 25–30-årsåldern som jobbar med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden – nominera senast 2 november.