Skip to main content

Seminarium: Räddaren i nöden? Jordbruket banar väg till en hållbar framtid

Nyhet   •   Jan 13, 2016 08:41 CET

Bioekonomi och biobaserad ekonomi är två flitigt använda begrepp med stora förhoppningar knutna till sig. Båda baseras på insikten att vi måste lämna fossilberoendet och övergå till ett samhälle där material, kemikalier och energi hämtas ur förnybara biologiska resurser. Vi måste också bli mycket mer resurseffektiva och skapa fungerande kretslopp.

I framtidsbilderna av den biobaserade ekonomin spelar jord- och skogsbruk en avgörande roll. De är produktionssystem, som använder biologiska resurser och levererar produkter, som kan ingå sådana kretslopp och som kan bli vår räddare i nöden.

Men idag är särskilt jordbruket en bransch, som står inför stora utmaningar med vikande konkurrenskraft och bristande lönsamhet. Till utmaningarna hör också att jordbruket självt till stor del är beroende av fossil energi. Den tilltänkte räddaren är kanske själv i nöd?

Hur kan vi gå från dagens situation till den önskade framtiden? Vilka är politikens uppgifter och vad måste marknadens aktörer klara? Hur skapar vi en innovativ och konstruktiv utveckling, som kan överbrygga svårigheterna inom jordbruket? Vad räcker markresursen till? Vilken roll kan Sverige ha i den internationella utvecklingen?

Varmt välkommen till seminariet ”Räddaren i nöden?”, som avslutar KSLA:s kommitté för Grön ekonomi, som arbetat under 2013–2015.

Moderator: Annika Åhnberg, f d jordbruksminister, ordförande i KSLA:s kommitté för grön ekonomi

När? Torsdag 4 februari 2016, kl 10.00–16.00 (registrering & kaffe fr 09.30)
Var? KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm
Gratis men obligatorisk anmälansenast 29 januari genom att klicka här!

Till program/mer information.

Seminariet webbsänds också!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy