Skip to main content

Dagmar Haase är KSLA:s tredje Wallenberg-professor

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2016 12:15 CET

Akademien har utsett professor Dagmar Haase, Humboldtuniversitet i Berlin, Tyskland, till innehavare av 2016 års KSLA Wallenbergprofessur, nummer tre i ordningen. Professor Haase kommer att knytas till Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp.

Professor Dagmar Haase vid Institutionen för landskapsekologi, Humboldtuniversitetet i Berlin, Tyskland, är ledande forskare inom området urbana ekosystemtjänster. Forskningsområdet ekosystemtjänster har fått ökat fokus på senare år, inte minst frågan om hur de ska utvärderas och värderas.

Dagmar Haases forskningsfält urbana ekosystemtjänster utgör en särskild utmaning i en tid då majoriteten av jordens befolkning bor i urbana områden. Tätortens gröna infrastruktur bidrar med ekosystemtjänster som kan vara avgörande för såväl samhällets hållbarhet som för dess invånares hälsa. Dagmar Haases arbete med planering av grön infrastruktur och utvärdering av urbana ekosystemtjänster, främst på stadsnivå, har varit banbrytande och hennes forskning internationellt ledande.

Under professor Haases vistelse i Sverige kommer hon att vara kopplad till myndigheter och organisationer som hanterar den gröna infrastrukturen (kommuner, länsstyrelser, Boverket o d), både för att utröna behovet av forskning och för att bidra med kunskaper och erfarenheter vid olika arrangemang.

Dagmar Haase knyts till Institutionen för Landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) för att där stärka och bredda verksamheten vad gäller urbana ekosystemtjänster och planering av grön infrastruktur. Samverkan ska ske bl. a. med Stockholm Resilience Centre och Mistra Urban Futures.

Förutom SLU kommer även Malmö och Lunds universitet att dra nytta av hennes sakkunskap. Hon kommer att undervisa på främst mastersnivå och ha ett stort utbyte med doktorander inom sitt forskningsområde. Ett doktorandseminarium eller kurs planeras också, med svenska och internationella parter och deltagare.

Mer om professor Haase:

Information

Mer om KSLA-Wallenbergprofessurerna

___________________________________________________________________________

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna.

Wallenbergprofessurerna är avsedda att knyta framstående utländska forskare, som kan bidra till förnyelse av svensk vetenskap inom den gröna sektorn*, till våra universitet och högskolor. En Wallenberg-professor ska tillföra nya aspekter till redan starka forskningsmiljöer eller fungera som en vitamininjektion för att bygga upp nya strategiska miljöer.

*) Den gröna sektorn definieras i detta sammanhang som skogs-, jord- och trädgårdsbruk, husdjursskötsel och veterinärmedicin, jakt och renskötsel, urbana grönområden samt fiske och vattenbruk. Däremot inte de därpå baserade industrierna och tjänstesektorerna.

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy