Skip to main content

Följ seminariet om Råvaruproduktion till biodrivmedel via web på torsdag

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 12:57 CEST

EU:s direktiv om förnybar energi (RED) har lett till nationella nivåer för utsläpp vid produktion av bioenergiråvara. Nu läggs allt större vikt vid indirekta effekter av ändrad markanvändning till följd av produktion av bioenergiråvara. Seminariet belyser direkta och indirekta konsekvenser av biodrivmedelsproduktionen från globalt, europeiskt och nationellt perspektiv. Bl a medverkar Paul Hodson, EU-kommissionens främste expert och ansvarig för ILUC (Indirect Land Use Change).

Torsdag 28 oktober kl 13.00–16.30 hos KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Följ med via web: http://video.videra.com/videra/Catalog/Front.aspx?cid=fa199291-f1c9-4b6f-9872-adecc51b62f3
Login: ksla
Lösenord: KunglSLA

Mer info: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=2430&t=

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera