Skip to main content

Sveriges första skogliga tankesmedja är född

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 15:12 CET

En oberoende funktion som följer skeendena i internationella skogliga fora, och som informerar och samordnar den svenska skogssektorns internationella insatser. Det är Sveriges första skogliga think tank i korta drag. Omvärldsanalyser och kommunikation till och från den svenska skogssektorn blir tankesmedjans främsta uppgift.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Kommitté för Internationella Skogsfrågor (KIS) med avknoppningen SIFI, Sekretariatet för internationella skogliga frågor, utgör tillsammans den nya tankesmedjan. SIFI är den operativa enheten, uppbyggd med inspiration bl a från olika think tanks i USA.

– En ”kommunikations- och samordningsportal” har länge behövts för den svenska skogssektorn. Här är SIFI:s oberoende roll central – vi står fria från myndigheter och näring, säger Björn Lundgren, ordförande i KIS.

Den svenska modellen
En annan viktig uppgift för SIFI är att berätta om den svenska modellen för världen. Sverige är en stormakt på den internationella skogliga arenan och ses som ett föredöme av många länder.

– Regeringen har sagt att Sverige ska bli mer aktivt i den internationella skogsdebatten, det underströks bland annat i den skogspolitiska propositionen, som riksdagen beslutade om i fjol, säger Hans Nilsagård vid jordbruksdepartementet.

– SIFI blir ett mycket värdefullt stöd i det arbetet. Med rätt fokus kommer sekretariatet att bli en källa till fördjupade analyser, som ger ett verkligt mervärde till politiker och myndigheter, och samtidigt ett skyltfönster mot den svenska skogsnäringen.

Lennart Ackzell, som arbetar med internationella skogsfrågor vid LRF Skogsägarna, ser SIFI som en bogserbåt som ska se till att den stora skutan Skogssverige kommer framåt och navigerar rätt i de stora internationella farvattnen.

Kontakt- och informationsknut
SIFI föddes officiellt i oktober 2010 och sköts inledningsvis av Skog dr Fredrik Ingemarson. Fredrik, som forskar inom skogsekonomi och -politik, har tidigare gästforskat på Peking University och European Forest Institute i Bordeaux. Så småningom ska sekretariatet sysselsätta 3–4 personer som har tillräckliga resurser för att bidra med kvalificerade omvärldsanalyser kring aktuella skogliga frågor.

SIFI:s hemsida www.sifi.se är en viktig kontakt- och informationsknut.

– Där får den intresserade snabbt en bild av vad som händer i olika internationella skogsprocesser, berättar Fredrik Ingemarson. Där finns länkar till aktuella artiklar och till organisationer world-wide som arbetar med de här frågorna, samt ett kalendarium. SIFI ger också ut ett nyhetsbrev fyra gånger om året och arrangerar seminarier och workshops.

Sekretariatets styrgrupp utgörs av Kommittén för internationella skogsfrågor som består av representanter från regeringskansliet, myndigheter, forskning, näring och naturvårdsorganisationer. Arbetet i tankesmedjan finansieras inledningsvis av SLU och KSLA.

Mer info: Fredrik Ingemarson, fredrik.ingemarson@ksla.se, tel 08-54 54 77 11

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera