Skip to main content

Välkommen till nedanstående arrangemang hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien!

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 14:17 CEST

8 oktober

Seminarium: "Skogens roll i ett framtida globalt klimatavtal"

Kontaktperson: bo.carlestal@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1041&t=ksla

9 oktober

Ordinarie akademisammankomst: "Nytt klimat kräver ny svensk växtförädling?"

Kontaktperson: eva.ronquist@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1035&t=ksla

14 oktober

Pressmöte om "Landsbygdens företagande"

Kontaktperson: anders.fredholm@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1052&t=ksla

22 oktober

Seminarium: "Finn de områden som göder havet mest!"

Kontaktperson: magnus.stark@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1049&t=ksla

22 oktober

Konferens i Falun: "Matens kvalitet - Kan konsumenterna välja den kvalitet de vill ha?"

Kontaktperson: magnus.stark@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1043&t=ksla

23 oktober

Konferens: "Den omoraliska bioenergin?"

Kontaktperson: magnus.stark@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1045&t=ksla

28 oktober

Seminarium: "Den gröna sektorn i Sverige och satsningarna på forskning och innovation inom EU

- är lobbying ett skällsord eller en skyldighet?"

Kontaktperson: eva.ronquist@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1024&t=ksla

5 november

Seminarium: "Tar miljömålen hänsyn till folkhälsan?"

Kontaktperson: magnus.stark@ksla.se

Ladda ner Inbjudan: http://www.ksla.se/sv/retrieve_file.asp?n=1047&t=ksla

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du kan också anmäla dig direkt via e-post: keiko.blesserholt@ksla.se

Som journalist är du välkommen att delta kostnadsfritt i akademiens seminarier och konferenser.

Ange ditt namn och redaktion på anmälningsblanketten.

Observera att aktiviteterna äger rum i akademiens lokaler på Drottninggatan 95 B i Stockholm om

inget annat anges.

Program med anmälningsblankett till kommande konferenser och seminarier finns på akademiens

hemsida www.ksla.se. Där återfinns också dokumentation från tidigare sammankomster, konferenser och seminarier.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy