Skip to main content

Välkommen till pressmöte om Landsbygdens företagande

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2008 09:24 CEST

  • Hur kan landsbygdens entreprenörer bidra med ekonomisk tillväxt i Sverige?
  • Går det att driva ett framgångsrikt företagande i glesbygd?
  • Är landsbygdsmiljön bra grogrund för framtidens entreprenörer?

Det är några av de frågor om landsbygdens företagande som vi vill samtala med er om

Tisdag den 14 oktober 2008, kl. 12.00 – ca 15.30

F.d. Vallby Radiostation, Lidingby, Enköping

Program för dagen:

  • 12.00 Lunch
  • 13.00 Några landsbygdsföretagare berättar om sina företag.
  • 13.45 Bengt Johannisson om sin entreprenörsforskning.
  • 14.45 Samtal om det vi nyss hört.
  • 15.30 Avslutning och hemfärd.

Vallby Radiostation är bl. a. känd för att tidssignalen sändes härifrån och för att alla Sveriges fasta

radioförbindelser med utlandet sköttes härifrån. Numera bedrivs här konferensverksamhet genom

Lidingby Gård, ett mångsysslande landsbygdsföretag ägt av Anna-Märta och Håkan Wallin.

Läs mer på www.lidingby.nu

Professor Bengt Johannisson, Jönköpings Internationella Handelshögskola och Växjö Universitet, fick

som förste svensk den 17 september i år The FSF-Nutek Award, en prestigefylld utmärkelse inom forskning

om entreprenörskap. Hans forskning har bl.a. omfattat småföretags nätverkande i miljöer som Gnosjö och

småföretagens roll i den regionala utvecklingen. Läs mer på www.fsf.se/fsf-nutek-award

Ytterligare information ges av Marianne Eriksson, KSLAs kommitté för landsbygd och kultur,

tel. 0730-77 76 00.

Anmälan senast fredag 3 oktober till Keiko Blesserholt, e-post: keiko.blesserholt@ksla.se.

Ange om du kommer med tåg eller bil, vägbeskrivning finns på www.lidingby.nu .

Hämtning på Enköpings station kl. 11.48 för tåg som avgår från Stockholm C kl. 11.07.

Återresa kl. 16.11 från Enköping med ankomst till Stockholm C kl. 16.53.

Hjärtligt välkommen

Marianne Eriksson
KSLAs kommitté för landsbygd och kultur

Kommitténs uppgift är
- att bevaka och belysa forskning såväl som praktisk verksamhet inom området och ta initiativ till samhällets gagn,
- att tydliggöra landsbygdens och kulturens betydelse för samhällets utveckling för framför allt beslutsfattare och en intresserad allmänhet,
- att utveckla nyskapande sätt att främja kommunikation mellan aktörer vad gäller landsbygdens utveckling och kulturfrågor.

Mer information om Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien finns på www.ksla.se

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy