Skip to main content

Nyheter 2 träffar

Seminarium 5 december: Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Seminarium 5 december: Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Nyheter   •   Okt 17, 2018 12:20 CEST

Livsmedelsimport ökar Sveriges markanvändning utomlands, medan vår egen åkermark tas ur produktion, vilket försämrar landsbygdens ekonomiska utveckling. Klimatutsläppen måste minska samtidigt som inhemsk livsmedelsproduktion måste öka. Det ställer frågor om jordbrukets framtida markanvändning på sin spets. Anm senast 30 nov. Avgift: 300/150/0 kr. http://bit.ly/markanv-jordbruk Webbsänds!

Seminarium: Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

Seminarium: Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

Nyheter   •   Jun 20, 2016 08:53 CEST

Klimatavtalet från Paris 2015, placerade begreppet anpassning tydligare på agendan. Vi börjar med det globala för att sedan anta ett nationellt perspektiv. Vi vill belysa möjligheter och hinder för det svenska jordbrukets klimatanpassning, men också visa vad som redan görs i form av nationell livsmedelsstrategi och regionala handlingsplaner. Välkomna till KSLA 29 sep! http://bit.ly/klimatanpass

Evenemang 3 träffar

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Markanvändningen i vårt jordbruk – vad betyder den för maten och klimatet?

Evenemang   •   Okt 17, 2018 11:34 CEST

Under de senaste decennierna har Sveriges livsmedelsimport ökat kraftigt och därmed också vår markanvändning utomlands. Intresset för och omsorgen om den svenska jordbruksmarken har inte tillhört samhällets högst prioriterade frågor. Värdefull åkermark i slättlandskapen bebyggs med hus och vägar och i skogs- och mellanbygderna tas åker- och betesmarker ur produktion och markerna växer igen. Det...

2018-12-05, 10:00 - 16:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

Klimatanpassning för säkrad livsmedelsproduktion – globalt och nationellt

Evenemang   •   Jun 17, 2016 14:29 CEST

Klimatavtalet från Paris 2015 har placerat begreppet anpassning tydligare på agendan. Vi börjar med det globala perspektivet för att sedan anta ett nationellt perspektiv. Vi vill belysa möjligheter och hinder för det svenska jordbrukets klimatanpassning, men också visa vad som redan görs i form av nationell livsmedelsstrategi och regionala handlingsplaner. Välkommen! http://bit.ly/klimatanpass

2016-09-29, 09:30 - 16:00 CEST

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Anpassning till klimatförändringar – särskilt avseende vattnets roll i jord- och skogsbruk

Evenemang   •   Aug 13, 2012 14:23 CEST

Många av riskerna förknippade med klimatförändringen och behoven att hantera och anpassa oss till dem handlar om vatten: framtidens dräneringsbehov, översvämningar, dammsäkerhet, vattenförsörjning, och dylikt. Men vad är den svenska strategin för att hantera kommande risker, osäkerheter och anpassningsbehov? Vilket tidsperspektiv bör vi arbeta med och hur ligger Sverige till i förhållande till ...

2012-10-02, 09:00 - 16:30 CEST

KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm