Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 102 träffar

Tandem Forest Values – first call for applications

Tandem Forest Values – first call for applications

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 09:13 CET

Today, on Finland’s 100 year anniversary as an independent nation, the first call for Tandem Forest Values applications is launched. 12 two-year post-doctoral projects – universities and/or research institutes in Finland and in Sweden will jointly formulate research applications and engage researchers for projects. Thematic areas: Sustainable forestry management & New products and processes.

The Academy has appointed Eva Pettersson new Secretary General/Managing Director

The Academy has appointed Eva Pettersson new Secretary General/Managing Director

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 16:14 CET

The Secretary General/Managing Director of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry, Carl-Anders Helander, will retire this summer. The Board of Directors (the Collegium) has appointed Eva Pettersson new Secretary General/Managing Director, which the Academy confirmed at its assembly on 9 March. Eva Pettersson takes up the post on 1 July.

​KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

​KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 16:12 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Carl-Anders Helander går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Eva Pettersson till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien bekräftade vid sammankomsten den 9 mars. Eva Pettersson tillträder tjänsten den 1 juli.

​Barry A. Costa-Pierce är KSLA:s fjärde Wallenberg-professor

​Barry A. Costa-Pierce är KSLA:s fjärde Wallenberg-professor

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2017 08:30 CET

KSLA har utsett professor Barry A. Costa-Pierce, University of New England, Maine, USA, till innehavare av 2017 års KSLA-Wallenbergprofessur, nummer fyra i ordningen. Professor Costa-Pierce kommer att knytas till Göteborgs universitets nationella centrum för marin vattenbruksforskning (Swedish Mariculture Research Center, SWEMARC). http://bit.ly/wallenbergprof4

Nyheter Visa alla 93 träffar

Borgström-seminarium 14 december: Möjligheter och gränser för vår tillvaro

Borgström-seminarium 14 december: Möjligheter och gränser för vår tillvaro

Nyheter   •   Nov 21, 2017 15:32 CET

2017 års mottagare av Georg & Greta Borgströms pris, prof Göran Djurfeldt berättar om sin forskning inom AFRINT-programmet som utröner orsakerna till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk och bland Afrikas småbönder. Det rör gamla problem, men nya metoder och data ger ökad förståelse och underlag för förändringsdiskussion. Gratis, obl anmälan senast 8 dec. http://bit.ly/borgstromsem-2017

Seminarium 20 november: Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan

Seminarium 20 november: Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan

Nyheter   •   Okt 27, 2017 15:08 CEST

Minskat matsvinn är ett delmål för hållbar konsumtion och produktion i de globala hållbarhetsmålen. Effektivt och målinriktat arbete sker men det är mycket kvar att göra. Hur kan vi öka matkvoten och minska svinnet? Om hur en cirkulär bioekonomi kan göra svinn till sidoströmmar och skapa mervärden i kedjan. Några goda exempel. Gratis, obl anmälan senast 13 nov. http://bit.ly/cirk-bioekonomi

Seminar 1 December: Global Urban Sustainability and Justice

Seminar 1 December: Global Urban Sustainability and Justice

Nyheter   •   Okt 18, 2017 14:07 CEST

Insights, facts, visions and challenges for a green-blue future of cities around the globe This seminar will discuss research on urban sustainability, green infrastructure, pressures on urban land, threats to ecosystems, greening & blueing of cities. We will emphasize justice and global aspects, urban health and well-being. Web cast. No fee, register before 24 Nov. http://bit.ly/gl-urban-sust

Håstadiusseminarium 29 november: Växtodling med sikte på nästa växtföljd

Håstadiusseminarium 29 november: Växtodling med sikte på nästa växtföljd

Nyheter   •   Okt 17, 2017 08:23 CEST

Om möjligheterna att bedriva lönsam och hållbar produktion – praktiska, lantbruksnära erfarenheter. Svensk växtodling är viktig för att förverkliga globalt hållbar växtproduktion och bidrar till att bygga in kol och mull i markekosystemet. Därför är det viktigt att bedriva sin växtodling med sikte på nästa växtföljd. Gratis, obl anm senast 7 november. http://bit.ly/vaxtodl-foljd

Evenemang Visa alla 117 träffar

Möjligheter och gränser för vår tillvaro, 2017 års Borgström-seminarium

Möjligheter och gränser för vår tillvaro, 2017 års Borgström-seminarium

Evenemang   •   Nov 21, 2017 15:27 CET

2017 års mottagare av Georg och Greta Borgströms pris, professor Göran Djurfeldt, berättar om sin forskning inom AFRINT-programmet som utröner orsakerna till den låga avkastningen i afrikanskt jordbruk och bland Afrikas småbönder. Det handlar om gamla problem, men nya metoder och nya data ger ökad förståelse och underlag för förändringsdiskussion.Inledningsvis berättar prof Djurfeldt om Georg B...

2017-12-14, 13:00 - 15:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan

Cirkulär bioekonomi skapar mervärden i livsmedelskedjan

Evenemang   •   Okt 27, 2017 14:38 CEST

Minskat matsvinn är ett delmål för hållbar konsumtion och produktion i de globala hållbarhetsmålen. De flesta aktörer i livsmedelskedjan arbetar effektivt och målinriktat med frågan men än finns det mycket kvar att göra. Detta seminarium handlar om hur vi kan öka matkvoten och minska svinnet. Vi diskuterar hur en cirkulär bioekonomi kan göra svinn till sidoströmmar och skapa mervärden i hela ke...

2017-11-20, 13:30 - 16:30 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Boksamtal: Konst, kor och kärlek på Wanås slott

Boksamtal: Konst, kor och kärlek på Wanås slott

Evenemang   •   Okt 23, 2017 09:34 CEST

I boken Konst, kor och kärlek på Wanås slott berättar Carl-Gustaf och Marika Wachtmeister om hur de flyttade till Wanås och fick ansvar för ett sovande medeltida slott och ett gods skött enligt föråldrade principer. De kom att under 30 år ägna sig åt Kor och Konst. Det förlegade arrendejordbruket utvecklades till högteknologisk stordrift med modern mjölkproduktion på ett miljöcertifierat gods. ...

2017-11-09, 12:30 - 13:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Biblioteket (1 trappa upp) Drottninggatan 95 B Stockholm

Global Urban Sustainability and Justice

Global Urban Sustainability and Justice

Evenemang   •   Okt 17, 2017 09:38 CEST

Insights, facts, visions and challenges for a green-blue future of cities around the globeProfessor Dagmar Haase held the 2016 KSLA Wallenberg professorship. At this seminar she and invited speakers will discuss research on urban sustainability and green infrastructure, pressures on urban land and threats to ecosystems, as well as greening and blueing of cities. Justice and global aspects will ...

2017-12-01, 09:00 - 15:00 CET

The Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry (KSLA) Drottninggatan 95 B Stockholm, Sweden

Bilder Visa alla 7 träffar

Annika Åhnberg, KSLA:s utsedda expert i Konkurrenskraftsutredningen

Annika Åhnberg, KSLA:s ut...

Det är mycket bråttom med en nationell livsmedelsstrategi innan den svenska livsmedelsproduktionen minskar ännu mer, understryker förra j...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

83,5 KB • 570 x 640 px

Offentlig upphandling av livsmedel måste utgå från de svenska djurskyddskraven.

Offentlig upphandling av ...

KSLA:s arbetsgrupp anser att även djurskyddsbestämmelser med teknisk lösning måste kunna ändras eftersom dagens djurhållning är annorlund...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

3,64 MB • 3232 x 1527 px

Lantbruk och trädgårdsnäring är avgörande för samhället.

Lantbruk och trädgårdsnär...

– Lantbruket och trädgårdsnäringen har avgörande betydelse för samhällets långsiktiga utveckling och överlevnad. Därför måste vi åstadkom...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

4,42 MB • 3096 x 2016 px

Djuromsorgen får inte bli lidande av lägre produktionskostnader.

Djuromsorgen får inte bli...

Lägre produktionskostnader är avgörande för svensk konkurrenskraft. Men lägre produktionskostnader får inte innebära avkall på djuromsorg...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

3,52 MB • 2685 x 2145 px

Kontaktpersoner 3 träffar

 • Presskontakt
 • Akademisekreterare och VD
 • Övergripande akademifrågor
 • eva.pettersson@ksla.se
 • 08-5454 7702
Akademiens sekreterare och VD leder akademiens dagliga arbete och är chef för akademiens kansli.

 • Presskontakt
 • Akademijägmästare
 • Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor
 • vdkqbirgnffxittaqu.naumburrcgjtourg@ksla.sqmiye
 • 08-5454 7707
Sekreterare i Skogsavdelningen. Skogsavdelningen behandlar frågor... Visa mer

 • Akademikommunikatör
 • ylqbva.rnordinnm@ksla.se
 • 08-5454 7708