Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 118 träffar

Professor Christine A. Watson, SRUC, UK, is the 7th holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Professor Christine A. Watson, SRUC, UK, is the 7th holder of the KSLA Wallenberg Professorship

Pressmeddelanden   •   Feb 11, 2019 16:09 CET

Professor Watson will be associated with the Department of Crop Production Ecology and the Cropping Systems Platform at the Swedish University of Agricultural Sciences, working on the sustainability of future agricultural production systems. She received the Professorship Diploma from HRH Crown Princess Victoria at KSLA's 207th Commemorative Meeting, January 28, 2019.

KSLA:s viltförvaltningskommitté synar hanteringen av mål- och intressekonflikter

KSLA:s viltförvaltningskommitté synar hanteringen av mål- och intressekonflikter

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 16:58 CET

​Viltfrågornas aktualitet och de utmaningar som hänger samman med dem har föranlett KSLA:s styrelse att inrätta en kommitté med uppdrag att genomlysa förmågan att hantera mål- och intressekonflikter inom svensk viltförvaltning. Kommittén ska arbeta under tre år och inleder 2019 med en serie framtidsspaningar i syfte att identifiera framtidens viktigaste utmaningar för svensk viltförvaltning.

KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:35 CET

Akademien har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus.

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Sven Lindgren vald till hedersledamot i KSLA

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 16:31 CET

​Förre landshövdingen i Kalmar län Sven Lindgren, Linköping, har valts till hedersledamot i KSLA vid sammankomsten den 13 december 2018. Sven Lindgrens hedersledamotskap i KSLA motiveras främst av att han på senare år starkt engagerat sig i Sveriges livsmedelsberedskap – eller snarare i avsaknaden av en svensk livsmedelsberedskap, en fråga som akademien tar på yttersta allvar.

Nyheter Visa alla 139 träffar

Ny skrift: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår framtid (KSLAT nr 2-2019)

Ny skrift: Farsoter i Sverige. Hur historien påverkar vår framtid (KSLAT nr 2-2019)

Nyheter   •   Mar 14, 2019 10:41 CET

Pest, boskapspest och mjältbrand räknas som farsoter, dvs smittsamma sjukdomar som sprids fort i stora utbrott. Historisk kunskap är central för att t ex förutse var nya utbrott kan uppstå. Vilka lärdomar kan vi dra från källor om äldre utbrott? Hur är förutsättningarna för utbrott och smittspridning idag? http://bit.ly/kslat_2-2019

Föreläsning: Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Föreläsning: Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Nyheter   •   Mar 08, 2019 11:31 CET

Prosten kanske inte själv gick bak plogen men han såg till att hålla sig upplyst om det senaste inom lantbruksvetenskapen och åtminstone hålla sig med en modern järnplog, som ett föredöme. Ulrich Lange föreläser i Konstakademiens hörsal i serien "Själen Kroppen Jorden Rummet" – ett samarbete mellan sex akademier. Gratis men obl anmälan. https://www.ksla.se/aktivitet/prosten-bak-plogen/

Seminarium 23 april: Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Seminarium 23 april: Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Nyheter   •   Mar 08, 2019 08:47 CET

Livsmedelsexport är en central del av den svenska livsmedelsstrategin. Detta seminarium vill belysa hur livsmedelssektorns olika aktörer, privata som offentliga, gemensamt kan nå målet om en fördubbling av exporten. Vi tar upp regeringens syn på exporten, teorin bakom en lyckad exportsatsning, erfarenheter från Finland m m. Gratis, anm senast 17 april. http://bit.ly/livsmedelsexport2030

Boksamtal 21 mars: Istället för äktenskap

Boksamtal 21 mars: Istället för äktenskap

Nyheter   •   Feb 21, 2019 16:41 CET

Martin Dackling, som skrivit boken ”Istället för äktenskap. Att driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige”, samtalar om detta och mer med Irene Flygare. Vad säger förekomsten om syskonjordbruk om landsbygdens förändring under 1900-talet? Gratis men obl anmälan senast ons 20 mars . Välkommen! http://bit.ly/boksamtal190321

Evenemang Visa alla 149 träffar

Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Prosten bak plogen – prästerskapet som lantbrukets föregångsmän

Evenemang   •   Mar 08, 2019 11:24 CET

KSLA-ledamoten professor Ulrich Lange föreläser i Konstakademiens HörsalTill sockenprästens uppgifter hörde runt sekelskiftet 1800 att vara, förutom Herrans tjänare, statsmaktens förlängda arm och sockenbornas ledare. Det gällde allt ifrån att berätta för dem om kungörelser från huvudstaden till att leda den lokala demokratin i sockenstämman. Han kontrollerade sockenbornas kristendomskunskaper ...

2019-03-16, 14:00 - 15:30 CET

Konstakademiens hörsal Fredsgatan 12 Stockholm

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Fördubblad livsmedelsexport till 2030 – hur då?

Evenemang   •   Mar 07, 2019 17:08 CET

Livsmedelsexport är en central del av den nationella svenska livsmedelsstrategin. Idag exporteras årligen svenska livsmedel till ett värde av cirka 50 miljarder kr, vilket motsvarar 30 % av produktionsvärdet. Det finns dock potential för en betydligt större export. Svenska jordbruksråvaror och livsmedel av god kvalitet har en allt viktigare roll att spela på en global marknad med växande befolk...

2019-04-23, 13:00 - 16:00 CEST

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Boksamtal: Istället för äktenskap

Boksamtal: Istället för äktenskap

Evenemang   •   Feb 21, 2019 16:28 CET

Istället för äktenskapAtt driva jordbruk tillsammans med syskon i 1900-talets Sverige Ett boksamtal med historikern Martin Dackling 1900-talet sägs ibland vara familjejordbrukets århundrade. Trots att landsbygden förändrades i grunden framställs ofta själva bondefamiljen – bestående av man, hustru och barn – som intakt. Alla jordbruk drevs dock inte av familjer av den traditionella sorten. Ett ...

2019-03-21, 17:30 - 19:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Trämekanisk industri i en globaliserad värld

Trämekanisk industri i en globaliserad värld

Evenemang   •   Feb 20, 2019 11:43 CET

Kraven på hållbar utveckling och ett starkt fokus på klimatfrågan talar idag för ökad användning av trä, inte minst för industriellt byggande. Det kan förväntas leda till en mycket positiv utveckling för trämekanisk industri. Vi ser redan tydliga tecken på detta.Samtidigt innebär den här utvecklingen en mer ansträngd utbuds- och efterfrågesituation, där god tillgång på råvara blir avgörande. De...

2019-04-09, 12:00 - 16:30 CEST

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm

Bilder Visa alla 7 träffar

Vi bör klara vår egen livsmedelsförsörjning i Sverige.

Vi bör klara vår egen liv...

En livsmedelsstrategi med etappmål och åtgärder är bra. Men KSLA:s arbetsgrupp efterlyser tydligare och tuffare mål: Sverige ska klara av...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

5,09 MB • 3900 x 2396 px

Lantbruk och trädgårdsnäring är avgörande för samhället.

Lantbruk och trädgårdsnär...

– Lantbruket och trädgårdsnäringen har avgörande betydelse för samhällets långsiktiga utveckling och överlevnad. Därför måste vi åstadkom...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

4,42 MB • 3096 x 2016 px

Djuromsorgen får inte bli lidande av lägre produktionskostnader.

Djuromsorgen får inte bli...

Lägre produktionskostnader är avgörande för svensk konkurrenskraft. Men lägre produktionskostnader får inte innebära avkall på djuromsorg...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

3,52 MB • 2685 x 2145 px

Offentlig upphandling av livsmedel måste utgå från de svenska djurskyddskraven.

Offentlig upphandling av ...

KSLA:s arbetsgrupp anser att även djurskyddsbestämmelser med teknisk lösning måste kunna ändras eftersom dagens djurhållning är annorlund...

Licens Användning i media
Ladda ner
Storlek

3,64 MB • 3232 x 1527 px

Kontaktpersoner 3 träffar

 • Presskontakt
 • Akademisekreterare och VD
 • Övergripande akademifrågor
 • evpla.jnpevzttthernyssdaonpc@kmjslfba.mqsekc
 • 08-5454 7702
Akademiens sekreterare och VD leder akademiens dagliga arbete och är chef för akademiens kansli.

 • Presskontakt
 • Akademijägmästare
 • Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor
 • bievrggritfctalt.nlpaukombmburdug@wxksexlafz.susegj
 • 08-5454 7707
Sekreterare i Skogsavdelningen. Skogsavdelningen behandlar frågor som berör skötsel och nyttjande av... Visa mer

 • Akademikommunikatör
 • yltfvatm.rwhnoemrdqvinhu@kdnslkua.xhseqa
 • 08-5454 7708