Skip to main content

Nyheter 1 träff

Seminar 22 June: Forests, Bioenergy and the Global Climate

Seminar 22 June: Forests, Bioenergy and the Global Climate

Nyheter   •   Maj 26, 2016 11:02 CEST

Forest based biomass is viewed as sustainable, carbon neutral, and a solution to on-going climate change. Now scientist have suggested that the role of forestry in climate mitigation is much more limited than stated earlier. Do we need to adopt a new approach and strategy to forest management in light of the Paris Climate Agreement? Also broadcast online. http://bit.ly/for-bioen-clim

Evenemang 2 träffar

Forests, Bioenergy and the Global Climate

Forests, Bioenergy and the Global Climate

Evenemang   •   Maj 26, 2016 10:46 CEST

Forest based biomass is viewed as sustainable, carbon neutral, and a solution to on-going climate change. Now scientist have suggested that the role of forestry in climate mitigation is much more limited than stated earlier. Do we need to adopt a new approach and strategy to forest management in light of the Paris Climate Agreement? Also broadcast online. http://bit.ly/for-bioen-clim

2016-06-22, 10:00 - 16:30 CEST

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien/Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry Drottninggatan 95 B Stockholm

Svensk och internationell markanvändning

Evenemang   •   Nov 16, 2011 11:24 CET

Under senare år har behovet att producera mer mat, fiber, bioenergi och foder fått ökat internationellt fokus. Produktionen har ett gemensamt: de är alla beroende av fotosyntesen och därmed mark. Konkurrensen mellan grödorna skärps. Hur ska vi behålla de bördiga markerna i biologisk produktion? Finns det ytterligare arealer av odlingsvärd mark att ta i anspråk? Akademien har under året haft fle...

2011-12-08, 12:30 - 15:00 CET

KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm