Skip to main content

Evenemang 2 träffar

EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år

EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige under 20 år

Evenemang   •   Apr 25, 2014 11:58 CEST

KSLA:s Vattenkommittés sista öppna aktivitet är en konferens kring EU:s betydelse för vattenfrågorna i Sverige: aspekter på vattendirektivets genomförande; vattenkvalitet och hydromorfologi; olika sektorers inriktning under inflytande av EU:s viljeyttringar och till sist synpunkter på om och hur tillståndet i våra vatten har förbättrats under tiden i EU. Välkommen! http://bit.ly/1gWDoXh

2014-06-17, 09:30 - 16:00 CEST

KSLA Drottninggatan 95 B Stockholm

Workshop: Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0

Workshop: Baltic Sea Action Plan – de svåra frågorna 2.0

Evenemang   •   Dec 18, 2013 08:35 CET

I oktober 2013 undertecknade Östersjöländerna reviderade reduktionsbeting för kväve och fosfor, där kraven på minskad fosforbelastning ökats med drygt 80 % för Sveriges del. Här vill vi klargöra kväve- och fosforflödena i Sverige och utreda begreppen kring bakgrundsbelastning och mänsklig påverkan, åtgärdbarhet i teori och praktik m m. Moderator: Helena Aronsson Välkommen http://bit.ly/1dlSEf4

2014-02-12, 09:30 - 16:00 CET

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien Drottninggatan 95 B Stockholm