Nya ledamöter till Kungl. Örlogsmannasällskapet

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2019 21:17 CEST

Kungl. Örlogsmannasällskapet, en av de kungliga akademierna och instiftat 1771, har valt in nio nya ordinarie ledamöter och en korresponderande ledamot.

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en av de kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet (sjöfart) i allmänhet. Sällskapets valspråk är: Med förstånd och styrka.

Vid valsammanträdet den 25 september vid Sjöhistoriska Museet invaldes som ordinarie ledamöter överste Patrik Gardesten, kommendörkapten John Timerdahl, teknologie doktor Roger Berg, bibliotekarie Andreas Nilsson, örlogskapten Daniel Pettersson, stabsläkare Johan Linders, överstelöjtnant Fredrik Herlitz, vice verkställande direktör Anders Hermansson och kommendörkapten Mattias Svedin.Som korresponderande ledamot invaldes den finske kommodoren Juha-Pekka Rautava.

De nya ledamöterna kommer att presenteras vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammankomst i Stockholm fredag den 15 november.

– Jag vill hälsa de nya ledamöterna välkomna till Kungl. Örlogsmannasällskapet. Jag ser fram emot goda arbetsinsatser för det maritimas bästa och stärkandet av Sveriges sjöförsvar, säger konteramiral Anders Grenstad, ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ledamöterna arbetar aktivt utifrån de vetenskapsgrenar som ledamoten fördelas till. Sällskapets vetenskapsgrenar är I Strategi, operationer och taktik, II Personal, utbildning och marinmedicin, III Maritim teknik och IV Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet.

För ytterligare information:

Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 0766 323883eller E-post: secretary@koms.se

För koordination: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100 eller

E-post: info@koms.se

Besök även: www.koms.sealt följ oss på Twitter

Kungl. Örlogsmannasällskapet, en av de kungliga akademierna och instiftat 1771, har valt in nio nya ordinarie ledamöter och en korresponderande ledamot.

Läs vidare »

Kungl. Örlogsmannasällskapet medaljerar och belönar

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2019 21:45 CET

Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets 248:e högtidssammankomst i Stockholm fredagen den 15 november medaljerades och belönades ett antal förtjänta.

Nya ledamöter till Kungl. Örlogsmannasällskapet

Nyheter   •   Sep 25, 2019 21:19 CEST

Kungl. Örlogsmannasällskapet, en av de kungliga akademierna och instiftat 1771, har valt in nio nya ordinarie ledamöter och en korresponderande ledamot.

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en av de kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet (sjöfart) i allmänhet. Sällskapets valspråk är: Med förstånd och styrka.

Vid valsammanträdet den 25 september vid Sjöhistoriska Museet invaldes som ordinarie ledamöter överste Patrik Gardesten, kommendörkapten John Timerdahl, teknologie doktor Roger Berg, bibliotekarie Andreas Nilsson, örlogskapten Daniel Pettersson, stabsläkare Johan Linders, överstelöjtnant Fredrik Herlitz, vice verkställande direktör Anders Hermansson och kommendörkapten Mattias Svedin.Som korresponderande ledamot invaldes den finske kommodoren Juhapekka Rautava.

De nya ledamöterna kommer att presenteras vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammankomst i Stockholm fredag den 15 november.

– Jag vill hälsa de nya ledamöterna välkomna till Kungl. Örlogsmannasällskapet. Jag ser fram emot goda arbetsinsatser för det maritimas bästa och stärkandet av Sveriges sjöförsvar, säger konteramiral Anders Grenstad, ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ledamöterna arbetar aktivt utifrån de vetenskapsgrenar som ledamoten fördelas till. Sällskapets vetenskapsgrenar är I Strategi, operationer och taktik, II Personal, utbildning och marinmedicin, III Maritim teknik och IV Sjöfart och andra verksamhetsområden av betydelse för sällskapets verksamhet.

För ytterligare information:

Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 0766 323883eller E-post: secretary@koms.se

För koordination: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100 eller

E-post: info@koms.se

Besök även: www.koms.sealt följ oss på Twitter

Kungl. Örlogsmannasällskapet, en av de kungliga akademierna och instiftat 1771, har valt in nio nya ordinarie ledamöter och en korresponderande ledamot.

Läs vidare »

Kungl. Örlogsmannasällskapet föreslår hur framtida Marin ska bemannas

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2019 20:39 CEST

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, föreslår med utgångspunkt från tidigare publicerade "En Marin för Sverige" hur den framtida Marinen ska bemannas och personalförsörjas.

Se Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens 2019 i efterhand

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 19:30 CEST

Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens med seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar genomfördes tisdag den 28 maj. Hela konferensen finns att se i efterhand via webben, se länk.

Webbsändning av Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 09:04 CEST

Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens med seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar webbsänds mellan 13.00 – 16.30.

Marinkonferensen modereras av Annika Nordgren Christensen och talare är bland annat: Bo Rask, Mikael Brännvall, Jonas Hård af Segerstad, Tommy Åkesson, Robert Dalsjö och Niklas Granholm.

Datum: Tisdag den 28 maj

Tid: 13.00 – 16.30

Länk:

https://livestream.com/EsJoLo/marinkonferensen2019

Besök även: www.koms.se alt. följ oss på Twitter

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, är en av de Kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets Marinkonferens med seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar webbsänds mellan 13.00 – 16.30.

Läs vidare »

Pressinbjudan - Marinkonferensen 2019 - Seminarium och debatt den 28 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2019 08:14 CEST

Kungliga Örlogsmannasällskapet bjuder in media att närvara vid seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar. Evenemanget äger rum tisdag den 28 maj på Medelhavsmuseet.

Marinkonferensen modereras av Annika Nordgren Christensen och talare är bland annat: Bo Rask, Mikael Brännvall, Jonas Hård af Segerstad, Tommy Åkesson, Robert Dalsjö och Niklas Granholm.

Datum: Tisdag den 28 maj

Tid: 12.45 – 16.30

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Anmälan till:

Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 0766 323883eller E-post: secretary@koms.se

För koordination: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100.

Besök även: www.koms.se alt. följ oss på Twitter

Kungl. Örlogsmannasällskapet, Sveriges Marina Akademi, är en av de Kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.  

Kungliga Örlogsmannasällskapet bjuder in media att närvara vid seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar. Evenemanget äger rum tisdag den 28 maj på Medelhavsmuseet.

Läs vidare »

Marinkonferensen 2019 - Seminarium och debatt den 28 maj - Pressinbjudan - Påminnelse

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2019 14:17 CEST

Kungliga Örlogsmannasällskapet bjuder in media att närvara vid seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar. Evenemanget äger rum tisdag den 28 maj på Medelhavsmuseet.

Marinkonferensen modereras av Annika Nordgren Christensen och talare är bland annat: Bo Rask, Mikael Brännvall, Jonas Hård af Segerstad, Tommy Åkesson, Robert Dalsjö och Niklas Granholm.

Datum: Tisdag den 28 maj

Tid: 12.45 – 16.30

Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm

Anmälan till:

Bo Rask, sekreterare Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 0766 323883eller E-post: secretary@koms.se

För koordination: Mårten Granberg, ledamot, Kungl. Örlogsmannasällskapet, tel. mobil. 070 7640100.

Besök även: www.koms.se alt. följ oss på Twitter

Kungl. Örlogsmannasällskapet - Sveriges Marina Akademi - är en av de Kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet. Ledamöterna arbetar aktivt i fyra olika vetenskapsgrenar. Kungl. Örlogsmannasällskapet ger ut tidskriften - Tidsskrift i Sjöväsendet (TiS), anordnar seminarier och symposier samt förvaltar och utvecklar ett vetenskapligt marint bibliotek. Sällskapets valspråk är: Med förstånd och styrka. Besök även: www.koms.se.

Kungliga Örlogsmannasällskapet bjuder in media att närvara vid seminarium och debatt kring Sveriges sjöförsvar. Evenemanget äger rum tisdag den 28 maj på Medelhavsmuseet.

Läs vidare »

Kungl. Örlogsmannasällskapet belönar och medaljerar

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2018 11:34 CET

Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets högtidssammankomst i Karlskrona den 15 november medaljerades och belönades ett antal förtjänta.

Konteramiral Anders Grenstad ny ordförande för Kungl. Örlogsmannasällskapet

Pressmeddelanden   •   Sep 27, 2018 19:16 CEST

Vid Kungl. Örlogsmannasällskapets valsammanträde den 26 september valdes konteramiral Anders Grenstad till ny ordförande efter direktör Michael Zell.

Om Kungliga Örlogsmannasällskapet

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Kungl. Örlogsmannasällskapet är en av de Kungliga akademierna och en av världens äldsta sjökrigsvetenskapliga akademier. Kungl. Örlogsmannasällskapet instiftades 1771 och har till syfte att följa och aktivt verka för utveckling av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet.

Adress

  • Kungliga Örlogsmannasällskapet
  • Teatergatan 3 (5 tr)
  • 111 48 Stockholm
  • Sverige

Länkar