Skip to main content

Luther och reformationen i Sverige och Europa – också en mediehistoria

Evenemang

Life of Martin Luther and the Heroes of the Reformation
11
OCT
Hörsalen i Kungliga biblioteket, Humlegården i Stockholm
  -

I år är det 500 år sedan Martin Luther spikade upp sina 95 teser på slottskyrkans dörr i Wittenberg. Vad har reformationen betytt för Sverige och Europa? Den här kvällen diskuteras Luthers och reformationens roll utifrån bland annat ett idé- och mediehistoriskt perspektiv.

Otfried Czaika, professor vid Det teologiske menighetsfakultet i Oslo, och Wolfgang Undorf, bokhistoriker verksam vid KB, samtalar.

Föreläsningen är en del av serien "Berättelser från KB", som pågår under hösten 2017.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget