Skip to main content

Christina Persson ny utredare för nationell biblioteksstrategi

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 16:21 CET

Foto: Ola Kjelbye

Christina Persson anställs som utredare i Kungliga bibliotekets (KB) arbete med en nationell biblioteksstrategi. Hon har en gedigen biblioteksbakgrund och har de senaste 14 åren varit bibliotekschef för Göteborgs Stadsbibliotek.

Under Christina Perssons tid som chef på stadsbiblioteket i Göteborg byggdes biblioteket om till en fysisk mötesplats i en digital tid. I hennes meritportfölj finns en 40-årig bibliotekserfarenhet från främst folkbiblioteksvärlden, men även en nationell utblick genom olika uppdrag för Svensk biblioteksförening, DIK-förbundet och delaktighet i KB:s olika inflytandegrupperingar.

Christina Person var också under några år prefekt på Högskolan i Borås. Med sina erfarenheter har hon en stor insikt i Bibliotekssveriges olika villkor och förutsättningar.

Under våren kommer även Jesper Klein, innovationschef på Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), att förstärka sekretariatet för nationell biblioteksstrategi på halvtid. Dessutom kommer Jesper att skriva ett avsnitt i den kommande omvärldsanalysen om bibliotekens digitala infrastruktur. Jesper Klein har sedan början av 2000-talet lett digitaliseringen av biblioteks- och dagstidningstjänster för personer med funktionsnedsättningar.


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.