Skip to main content

Föreläsning 18/4: Digi­ta­la klas­si­ker i klass­rum­met

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2018 13:00 CEST

Föreningen Litteraturbanken tillgängliggör svensk skönlitteratur och andra texter som är viktiga för förståelsen av det litterära kulturarvet.  Den här kvällen kan du höra mer om deras arbete.

Ann Boglind och Anna Nordlund har utvecklat innehållet på sajten Litteraturbankens skola, som erbjuder fritt pedagogiskt material för arbetet med skönlitterära texter i skolan.

Läs mer om arbetet på Litteraturbanken.se.

Ann Boglind är lektor i svenskämnets didaktik vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet.

Anna Nordlund är lektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier på Uppsala universitet.


Kungliga biblioteket

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Vi samlar in, bevarar och tillgängliggör allt som ges ut i Sverige, från handskrifter, böcker och tidningar till musik, tv-program och bilder. Dessutom har vi utländskt material med svensk anknytning. 

KB är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Vi utvecklar och främjar samverkan i den svenska bibliotekssektorn. KB är även ett forskningsbibliotek inom humaniora och samhällsvetenskap.