Skip to main content

​Hammarskjöldsamlingen på KB nytt svenskt världsminne?

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2016 13:00 CEST

Dag Hammarskjöldsamlingen har av Kungliga biblioteket nominerats till Unescos internationella förteckning över viktiga dokument och samlingar i Världsminnesprogrammet (Memory of the World).

Dag Hammarskjöld (1905–1961) är en Sveriges mest kända och inflytelserika personer. Han var FN:s generalsekreterare från 10 april 1953 till 18 september 1961 när han omkom i en flygolycka under ett fredsuppdrag i Kongo. Dag Hammarskjölds samling donerades efter hans död till Kungliga biblioteket. Samlingen innehåller bland annat dokument kring FN, manuskript, brev och personliga referensdokument om världspolitiken.

Samlingen dokumenterar Hammarskjölds arbete och hans inflytande – både som regeringsrepresentant och privatperson. Den täcker en viktig tid i FN:s historia och är av stor vikt för vår förståelse av tiden efter andra världskriget och under kalla kriget.

Samlingen är i huvudsak på engelska och omfattar ca 45 hyllmeter. Den är i princip organiserad enligt de olika konfliktområdena i världen. Samlingens arkivförteckning finns i databasen och den fysiska samlingen finns tillgänglig vid Kungliga biblioteket i Stockholm.

Unescos världsminnesprogram

I Världsminnesprogrammet arbetar experter på dokumentbevarande med att utveckla metoder och principer för bevarande och tillgängliggörande av dokumentarv, till exempel enskilda dokument, samlingar, bibliotek, foton och filmer. Syftet är att länderna ska lyfta fram dokumentarvet och använda detta för diskussion och kunskapsuppbyggnad.

I den internationella förteckningen finns sedan tidigare Alfred Nobels familjearkiv, Ingmar Bergmans arkiv, Astrid Lindgrens arkiv, Stockholms stads byggnadsritningar, Emanuel Swedenborgs arkiv och Silverbibeln i Uppsala (Codex argenteus).

Från andra länder finns t.ex. 1703 års folkräkning från Island, terrorarkivet från Paraguay, Bayeaux-tapeten från Frankrike, Book of Kells från Irland och Internationella krigsfångearkivet 1914–1923 från Röda Korset. Sammanlagt finns drygt 340 dokument/samlingar i registret. På Unescos webbplats kan du se hela förteckningen.

Nomineringar till det internationella registret behandlas vartannat år av den expertkommitté som arbetar med programmet. Det slutliga beslutet tas av Unescos generaldirektör. 


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.