Skip to main content

​Henning Trollbäck får årets Laurinstipendium

Pressmeddelande   •   Mar 26, 2015 19:11 CET

Formgivaren Henning Trollbäck tilldelas årets Laurinstipendium på 50 000 kronor. Stipendiet vill uppmärksamma bokomslagets betydelse och stimulera yngre formgivare till fortsatt utveckling av bokomslagens form.

Juryns motivering: ”Henning Trollbäck tilldelas Laurinstipendiet för bokomslag med egensinniga lösningar och en ambitionsnivå som knockar juryn. Hans mångbottnade formspråk med handgjorda element har ett djup som visar på stort tålamod och omsorg ända ned på detaljnivå. Lösningarna för de elektroniska bokomslagen är så helgjutna att de kommunicerar doften av papper digitalt! Juryn ser fram emot att följa Hennings utveckling så att även de mer tidsödande bokomslagen kan överleva som kommersiella konstverk.”

Henning Trollbäck, Stockholm, är illustratör, grafisk formgivare och bilderboksskapare. Han har en kandidatexamen från Konstfack, 2012.

Stipendiet delas ut av Laurinska Stiftelsen i samband med Svensk Bokkonst årliga arrangemang på Kungl. biblioteket i Stockholm.


Jury:Greger Bergvall, Svensk Bokkonst/KB

Nina Ulmaja, formgivare

Sofia Scheutz, formgivare

Lars Fuhre, formgivare

Mathias Engdahl, grundare av pocketshop m.m.

Martina Julin, Laurinska stiftelsen


Kontaktinformation:
Henning Trollbäck 0709-17 65 80, Hemsida: http://henning.trollback.se
Greger Bergvall, Svensk Bokkonst/KB 070-007 33 44

Kungl. biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Sedan 1661 har vi samlat in i stort sett allt som trycks i Sverige eller på svenska.

Vi har gjort materialet tillgängligt för allmänheten, som kan besöka oss för att beställa fram och läsa alla olika typer av texter.

KB har ansvar för att samordna och utveckla informationsförsörjning till alla offentligt finansierade bibliotek i Sverige samt forskning och högre utbildning. Vi bidrar till samordningen av svenska bibliotek bland annat genom att administrera och utveckla den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS.

KB är också ett humanistiskt forskningsbibliotek, som köper in forskningslitteratur på flera språk.

Kungl. biblioteket är en statlig myndighet.