Skip to main content

Kampanj för digital delaktighet större än någonsin

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 14:45 CEST

Get Online Week (GOW) är en europeisk kampanjvecka med syftet att öka internetanvändningen bland grupper som i dag är ovana vid tekniken. Årets svenska version av GOW nådde 4580 personer och samlade 132 aktörer – vilket är nytt rekord. Nu kan du ladda ner rapporten från kampanjveckan och se en film som sammanfattar aktiviteterna.

I Sverige organiseras GOW av Digidelnätverket, som Kungliga biblioteket (KB) är en del av. Många av de deltagande aktörerna är bibliotek, men även myndigheter och studieförbund bidrar med olika aktiviteter. Årets GOW, som pågick 14–20 mars, var större än någonsin både sett till antal besökare och aktörer.

– Jag tror att det bara kommer fortsätta att öka. Get Online Week har hållit på i sex år nu och både myndigheter och bibliotek börjar se vad som ryms inom konceptet, säger Tomas Finger, nationell projektledare för kampanjen.

Digidelnätverkets webbplats kan du nu ta del av rapporten från kampanjveckan och via Digidels Youtubekanal kan du se en film om årets GOW.

Den 3–9 oktober hålls eMedborgarveckan – även den en kampanj med syftet att få fler delaktiga på internet. Ett viktigt fokusområde för veckan kommer att vara e-legitimation, eftersom det oftast är ett måste i användningen av myndigheternas e-tjänster.

Tomas Fingers förhoppning är att fler myndigheter ska delta i eMedborgarveckan för att hjälpa ovana användare att använda e-legitimation.

– I dag drar biblioteken det tyngsta lasset, men vi vill att myndigheterna ska ta ett större ansvar. Det behöver inte vara någon fysisk aktivitet. De skulle kunna göra en större satsning med att ha bättre information på sina hemsidor.

Kontaktinformation:

Elisabet Ahlqvist, handläggare, KB
Tel: 010-709 36 30
E-post: fornamn.efternamn@kb.se

Tomas Finger, nationell projektledare
Tel: 070-4713028
E-post: tomas@tomasfinger.se


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.