Skip to main content

​KB får donation på 450 000 kronor för antikvariska förvärv

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 13:00 CET

Foto: Mimma Almström

Kungliga biblioteket (KB) har fått en donation på 50 000 dollar (ca 450 000 svenska kronor) av filantropen Barbro Osher genom Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Donationen kommer att ligga till grund för en fond som ska användas till att köpa in äldre material som saknas i KB:s samlingar, så kallade antikvariska förvärv.

KB bygger till stor del upp sina samlingar med hjälp av pliktleveranser. Enligt lagen om pliktleveranser ska tryckerier (och i vissa fall utgivare och distributörer) skicka exemplar av sitt material till KB. Därför har KB i stort sett allt som tryckts och spridits i Sverige sedan 1600-talet.

– Trots pliktlagstiftningen har KB ändå luckor i sina samlingar, som vi i vissa fall kan fylla genom donationer och inköp. Verk som saknas på KB finns ibland på marknaden, men kan vara svåra att komma över, säger Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie.

– Eftersom försäljning sker med kort varsel missar vi ibland böcker vi är intresserade av. De övergår då oftast i ny privat ägo och forsätter att vara otillgängliga för allmänhet och forskare.

Då KB:s budget för inköp är begränsad får anslaget från Barbro Osher Pro Suecia Foundation stor betydelse i KB:s uppdrag att samla in och bevara Sveriges kulturarv.

– Vi är stolta över att ha fått medel från Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Med donationen som grund kan vi nu fortsätta att bygga upp mer medel från andra bidragsgivare för att arbeta ännu mer aktivt med att förkovra våra samlingar, säger Lars Ilshammar.

Fakta: Antikvariska förvärv
Genom donationer och inköp av allt från flygblad till praktverk, från tryckkonstens barndom till vår egen tid, kan KB komplettera sina rika samlingar. Det ekonomiska utrymmet för sådana kompletteringar, så kallade antikvariska förvärv, har skiftat över tiden. Anslagens utveckling har dock tyvärr tvingat KB till större återhållsamhet under senare år. 

För mer information, kontakta:

Lars Ilshammar, biträdande riksbibliotekarie
070-007 3369
Lars.Ilshammar@kb.se

Sara Bengtzon, ansvarig för KB:s fundraisingverksamhet
073-432 4592
Sara.Bengtzon@kb.se


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.